Chemické Kalkulačky

Kalkulačka Hmotnostních Procent

Ke stanovení procentuálního poměru mezi hmotností složky a celkovou hmotností látky můžete použít kalkulačku hmotnostních procent.

Kalkulačka hmotnostních procent

g
g
%
vyrobeno pomocí ❤️ od

Obsah

Kalkulačka hmotnostních procent
Co je hmotnostní procento? Co je hmotnostní procento?
Jak vypočítáte hmotnostní procento? Vzorec hmotnostních procent
Jak vypočítáte hmotnostní procento sloučeniny?
Jaký je rozdíl v procentuálním složení a hmotnostních procentech?
Jaké je hmotnostní procento 8 g NaCl ve 42 g vody?
Jak mohu vypočítat hmotnostní procento složky sloučeniny
Je k výrobě roztoku obsahujícího 5,6 g CH3COOH s hmotnostním procentem 9,8 % potřebné minimum vody?
K určení procenta mezi hmotností součásti a celkovou hmotností látky můžete použít kalkulačku hmotnostních procent.
Mohlo by vás zajímat znát jemný, ale významný rozdíl v hmotnostních procentech a % složení. Oba pojmy jsou v chemii důležité a mohou být špatně pochopeny. Náš nástroj je umožňuje vypočítat obojí.

Kalkulačka hmotnostních procent

Kalkulačka hmotnostních procent vám umožňuje vypočítat poměr mezi hmotností složky a celkovou hmotností látky. Vyjadřuje se pomocí a %.

Co je hmotnostní procento? Co je hmotnostní procento?

Pojmy procento složení a hmotnostní procento jsou dva různé pojmy, které jsou často zaměňovány, protože oba odkazují na procenta složek. Hlavní rozdíl mezi procentuálním složením a hmotnostním procentem je:
 • Hmotnostní procento je procento hmotnosti látky ve směsi k celkové hmotnosti;
 • Procentuální složení je součtem výše uvedených procent, ale také hmotností každého prvku ve směsi.
 • Jak vypočítáte hmotnostní procento? Vzorec hmotnostních procent

  Existují dvě verze vzorce pro hmotnostní procenta: jedna pro stanovení množství složky v látce a druhá pro stanovení procenta rozpuštěné látky v roztoku.
 • Hmotnostní procento sloučeniny
 • Hmotnostní procento rozpouštědla v roztoku
 • Celková hmotnost roztoku
 • Solut
 • Jak vypočítáte hmotnostní procento sloučeniny?

  Kalkulátor hmotnostních procent se může přizpůsobit všem situacím, kdy je potřeba hmotnostní procento, pomocí rovnic hmotnostních procent.
 • Hmotnostní procento rozpuštěné látky nalezené v roztoku.
 • Hmotnostní procento složky ve sloučenině nebo směsi.
 • Můžete také snadno vypočítat procentuální složení.
  Když studujete roztok, je nutný vzorec pro výpočet hmotnostního procenta rozpuštěné látky. Chcete vypočítat obsah rozpuštěné látky. Toto byste měli vědět:
 • Množství roztoku v gramech
 • Hmotnost rozpouštědla je v gramech.
 • Výsledek vám dá hmotnostní procento rozpuštěné látky v roztoku. To je vyjádřeno jako %.
  Pro výpočet hmotnostního procenta složky ve směsi by bylo lepší použít druhou rovnici hmotnostního procenta. Nyní budete muset zadat:
 • Hmotnost součásti;
 • Celková hmotnost sloučenin.
 • Tím získáte procento složky ve sloučenině. Opět je to vyjádřeno jako %.
  Za třetí, můžete určit % složení směsi. Musíte zadat:
 • Počet atomů pro každý prvek ve směsi - vyberte vhodný atom z dostupných možností. Můžete zvolit H a vstup 2, poté vybrat O a vstup 1. To by vám dalo 11,2 % a 88,8 %.
 • Všimněte si, že součet všech procent dosahuje 100 %
 • Můžete zadat hodnoty a vytvořit mix se 6 prvky.
 • Procentuální složení je procento každého prvku ve směsi.
 • Dotaz například zní: "Jak můžete vypočítat hmotnostní procento roztoku v kyselinách chlorovodíkových a vodě? Kyselina chlorovodíková je 43 g a voda je 200 g.
  To znamená, že množství rozpuštěné látky je 43 g a množství rozpouštědla je 200 g.
  Vypočítejte celkovou hmotnost roztoku, která je 243 g. Dále vynásobte hmotnost rozpuštěné látky celkovou hmotností, abyste zjistili hmotnostní procento. Nakonec vynásobte 100 100. 17,695 % je konečný výsledek.

  Jaký je rozdíl v procentuálním složení a hmotnostních procentech?

  Ačkoli jsou často zaměňovány, procentuální složení a hmotnostní procento se poněkud liší.
 • Hmotnostní procento je poměr hmotnosti složky k hmotnosti směsi.
 • Na druhé straně procentuální složení je procento každého prvku ve směsi. Vyjadřuje se v procentech.
 • Hmotnostní procento je jednoduchá procentuální složka.
 • Procentuální složení poskytuje více hodnot pro každý prvek v kombinaci.
 • Pro výpočet hmotnostního procenta NaCl ve vodě vynásobte hmotnost soli s vodou číslem 100. Složení soli tvoří 39,3 % sodíku a 60,7 % chloru.
 • Jaké je hmotnostní procento 8 g NaCl ve 42 g vody?

  16 % je hmotnostní procento 8 g NaCl rozpuštěného ve 42 g vody. Postupujte podle níže uvedených kroků a spočítejte si to sami.
 • Najděte hmotnost rozpuštěné látky pomocí 8 g NaCl.
 • Vypočítejte hmotnost v rozpouštědle za použití 42 g vody.
 • Přidáním 50 g rozpouštědla a solutu určíte celkovou hmotnost roztoku.
 • Vydělte hmotností roztoku, 8/50 = 0,16
 • Vynásobte 100, 0,16 x 100 = 16 %
 • Jak mohu vypočítat hmotnostní procento složky sloučeniny

  Tento vzorec vypočítá hmotnostní procento konkrétní složky ve sloučenině. Je to poměr celkové hmotnosti a složky.
  hmotnostní procento = (hmotnost složky / celková hmotnost sloučeniny) * 100

  Je k výrobě roztoku obsahujícího 5,6 g CH3COOH s hmotnostním procentem 9,8 % potřebné minimum vody?

  51,54 g je potřebná hmotnost vody pro přípravu roztoku obsahujícího 5,6 g CH3COOH. Hmotnostní procento 9,8 % a hmotnost vody jsou 51,54 g. Je snadné najít:
 • Vzorec se používá k výpočtu hmotnostního procenta rozpuštěné látky v rozpouštědle.
 • Upravte jej, abyste vypočítali jeho hmotnost:
 • Přidejte do hmoty roztoku.
 • Parmis Kazemi
  Autor článku
  Parmis Kazemi
  Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
  Kalkulačka Hmotnostních Procent čeština
  Zveřejněno: Fri May 27 2022
  V kategorii Chemické kalkulačky
  Přidejte Kalkulačka Hmotnostních Procent na svůj vlastní web

  Jiné chemické kalkulačky

  Kalkulačka Pro Gibbs Free Energy

  Gibbsova energetická kalkulačka je ideálním nástrojem pro určení, zda chemická reakce může nastat sama o sobě.

  Kalkulačka Molů Chemie

  Náš převodník molů na gramy usnadňuje převod mezi molekulovou hmotností, hmotností a moly.

  Kalkulačka Molarity

  Tato kalkulačka převádí hmotnostní koncentraci libovolného roztoku na molární koncentraci. Také přepočítá gramy na ml na moly. Je také možné vypočítat hmotnost jakékoli látky potřebné k dosažení požadované úrovně molarity.

  Kalkulačka Ředění Roztoku

  Kalkulačka ředění roztoku vypočítá, jak zředit zásobní roztok o známé koncentraci, abyste získali libovolný objem.

  Kalkulačka Nernstových Rovnic

  Tato kalkulačka Nernstových rovnic ukazuje základní vzorec pro elektrochemii, Nernstovu rovnici (také známou jako rovnice buněčného potenciálu).