Химически Калкулатори

Калкулатор На Масовите Проценти

Можете да използвате калкулатора на масовия процент, за да определите своето процентно съотношение между масата на компонент и общото тегло на веществото.

Калкулатор на масовите проценти

g
g
%

Съдържание

Калкулатор на масовите проценти
Какво е масовият процент? Какво е масовият процент?
Как изчислявате масовия процент? Формула за масов процент
Как изчислявате масовия процент на съединение?
Каква е разликата в процентния състав и масовия процент?
Какъв е масовият процент на 8 g NaCl в 42 g вода?
Как мога да изчисля масовия процент на съставка на съединение
Необходима ли е минимум вода, за да се направи разтвор, съдържащ 5,6 g CH3COOH с 9,8% масови проценти?
Можете да използвате калкулатора на масовия процент, за да определите процента между масата на компонента и общото тегло на веществото.
Може да ви е интересно да знаете фина, но значителна разлика в масовия процент и % състав. И двете понятия са важни в химията и могат да бъдат разбрани погрешно. Нашият инструмент ви позволява да изчислите и двете.

Калкулатор на масовите проценти

Калкулаторът на масовия процент ви позволява да изчислите съотношението между масата на съставката и общата маса на веществото. Той се представя с помощта на и %.

Какво е масовият процент? Какво е масовият процент?

Понятията процент състав и масов процент са две различни понятия, които често се бъркат, защото и двете се отнасят до процентите на компонентите. Основната разлика между процентния състав и масовия процент е:
Масовият процент е процентът на масата на веществото в смес към общата маса;
Процентният състав е сумата от процентите по-горе, но също и масата на всеки елемент в сместа.

Как изчислявате масовия процент? Формула за масов процент

Има две версии на формулата за масовия процент: една за определяне на количеството на компонента в веществото и друга за определяне на процента на разтвореното вещество в разтвор.
Масовият процент на съединение
Масовият процент на разтворител в разтвор
Обща маса на разтвора
Разтворено

Как изчислявате масовия процент на съединение?

Калкулаторът на масовия процент може да побере всички ситуации, в които е необходим масовият процент, като използва уравнения за масови проценти.
Масовият процент на разтвореното вещество, намерено в разтвор.
Масовият процент на съставка в съединение или смес.
Можете също да изчислите процентния състав с лекота.
Когато изучавате разтвор, е необходима формулата за изчисляване на масовия процент на разтвореното вещество. Искате да изчислите съдържанието на разтворено вещество. Ето какво трябва да знаете:
Количеството разтвор в грамове
Теглото на разтворителя е в грамове.
Резултатът ще ви даде масовия процент на разтвореното вещество в разтвора. Това се изразява като %.
За да се изчисли масовият процент на съставката в смес, би било по-добре да се използва второто уравнение за масов процент. Сега ще трябва да въведете:
Масата на компонента;
Общата маса на съединенията.
Това ви дава процентното съдържание на компонента в съединението. Отново, това се изразява като %.
Трето, можете да определите % състава на сместа. Трябва да въведете:
Броят на атомите за всеки елемент в микс - изберете подходящия атом от наличните опции. Можете да изберете H и вход 2, след това изберете O и вход 1. Това ще ви даде съответно 11,2% и 88,8%.
Забележете, че всички проценти са 100%
Можете да въведете стойности, за да създадете микс с 6 елемента.
Процентният състав е процент от всеки елемент в сместа.
Запитването, например, е: „Как можете да изчислите масовия процент на разтвора в солна киселина и вода? Солната киселина е 43 g, а водата е 200 g.
Това означава, че количеството на разтвореното вещество е 43 g, а количеството на разтворителя е 200 g.
Изчислете общата маса на разтвора, която е 243 g. След това умножете масата на разтвореното вещество с общата маса, за да намерите масовия процент. И накрая, умножете 100 по 100. 17,695% е крайният резултат.

Каква е разликата в процентния състав и масовия процент?

Въпреки че често се бъркат, процентните състави и масовите проценти са малко по-различни.
Масовият процент е съотношението на теглото на компонента към масата на съединението.
Процентният състав, от друга страна, е процентът на всеки елемент в сместа. Изразява се в проценти.
Масовият процент е прост процентен компонент.
Процентната композиция дава множество стойности за всеки елемент в комбинация.
За да изчислите масовия процент NaCl във вода, умножете масата на солта с вода по 100. 39,3% натрий и 60,7% хлор съставляват състава на солта.

Какъв е масовият процент на 8 g NaCl в 42 g вода?

16% е масовият процент на 8 g NaCl, разтворен в 42 g вода. Следвайте стъпките по-долу, за да го изчислите сами.
Намерете масата на разтвореното вещество, като използвате 8 g NaCl.
Изчислете масата в разтворител, като използвате 42 g вода.
Добавете 50 g разтворител и разтворено вещество, за да определите общото тегло на разтвора.
Разделете на масата на разтвора, 8/50 = 0,16
Умножете по 100, 0,16x100 = 16%

Как мога да изчисля масовия процент на съставка на съединение

Тази формула изчислява масовия процент на конкретен компонент в съединение. Това е съотношението на общата маса и компонента.
масов процент = (маса на компонента / обща маса на съединението) * 100

Необходима ли е минимум вода, за да се направи разтвор, съдържащ 5,6 g CH3COOH с 9,8% масови проценти?

51,54 g е необходимата водна маса за получаване на разтвор, съдържащ 5,6 g CH3COOH. Масовият процент от 9,8% и масата на водата са 51,54g. Лесно е да се намери:
Формулата се използва за изчисляване на масовия процент разтворено вещество в разтворител.
Променете го, за да изчислите неговата маса:
Добавете към масата на разтвора.

Parmis Kazemi
Автор на статията
Parmis Kazemi
Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.

Калкулатор На Масовите Проценти български
Публикувано: Fri May 27 2022
В категория Химически калкулатори
Добавете Калкулатор На Масовите Проценти към собствения си уебсайт