Scheikunde Rekenmachines

Massa Procent Rekenmachine

U kunt de massapercentagecalculator gebruiken om uw procentuele verhouding tussen de massa van een component en het totale gewicht van de stof te bepalen.

Massapercentage rekenmachine

g
g
%
gemaakt met ❤️ door

Inhoudsopgave

Massa procent rekenmachine
Wat is massaprocent? Wat is massaprocent?
Hoe bereken je massapercentage? Massa procent formule
Hoe bereken je het massapercentage van een verbinding?
Wat is het verschil in procentuele samenstelling en massaprocent?
Wat is het massapercentage van 8 g NaCl in 42 g water?
Hoe kan ik het massapercentage van een bestanddeel van een verbinding berekenen?
Is er een minimum aan water nodig om een oplossing te maken die 5,6 g CH3COOH bevat met een massapercentage van 9,8%?
U kunt de massapercentagecalculator gebruiken om het percentage te bepalen tussen de massa van een component en het totale gewicht van de stof.
Het is misschien interessant voor u om een subtiel maar significant verschil in massapercentage en %-samenstelling te kennen. Beide concepten zijn belangrijk in de chemie en kunnen verkeerd worden begrepen. Onze tool maakt het mogelijk om ze allebei te berekenen.

Massa procent rekenmachine

Met de massapercentagecalculator kunt u de verhouding tussen de massa van een bestanddeel en de totale stofmassa berekenen. Het wordt weergegeven met en %.

Wat is massaprocent? Wat is massaprocent?

De concepten procentuele samenstelling en massapercentage zijn twee verschillende concepten die vaak verward worden omdat ze beide verwijzen naar de percentages van componenten. Het belangrijkste verschil tussen procentuele samenstelling en massapercentage is:
 • Het massapercentage is het percentage van de massa van een stof in een mengsel ten opzichte van de totale massa;
 • De procentuele samenstelling is de som van de bovenstaande percentages, maar ook de massa van elk element in het mengsel.
 • Hoe bereken je massapercentage? Massa procent formule

  Er zijn twee versies van de formule voor massapercentage: één om de hoeveelheid van een component in een stof te bepalen en een andere om het percentage opgeloste stof in een oplossing te bepalen.
 • Het massapercentage van een verbinding
 • Het massapercentage van een oplosmiddel in een oplossing
 • Totale oplossingsmassa
 • opgeloste stof
 • Hoe bereken je het massapercentage van een verbinding?

  De massa%-calculator is geschikt voor alle situaties waarin het massapercentage nodig is, met behulp van massapercentagevergelijkingen.
 • Het massapercentage opgeloste stof in een oplossing.
 • Het massapercentage van een bestanddeel in een verbinding of mengsel.
 • U kunt ook gemakkelijk de procentuele samenstelling berekenen.
  Wanneer u een oplossing bestudeert, is de formule nodig om het massapercentage van een opgeloste stof te berekenen. U wilt het gehalte aan opgeloste stoffen berekenen. Dit is wat je moet weten:
 • De hoeveelheid oplossing in gram
 • Het gewicht van het oplosmiddel is in gram.
 • Het resultaat geeft u het massapercentage van de opgeloste stof in de oplossing. Dit wordt uitgedrukt in %.
  Om het massapercentage van een bestanddeel in een mengsel te berekenen, is het beter om de tweede massapercentagevergelijking te gebruiken. U moet nu invoeren:
 • De samenstellende massa;
 • De totale massa van verbindingen.
 • Dit geeft je het percentage van de component in een verbinding. Ook dit wordt uitgedrukt in %.
  Ten derde kun je het % samenstelling van een mengsel bepalen. U moet invoeren:
 • Het aantal atomen voor elk element in een mix - kies het juiste atoom uit de beschikbare opties. U kunt H en invoer 2 kiezen, vervolgens O en invoer 1 selecteren. Dit geeft u respectievelijk 11,2% en 88,8%.
 • Merk op dat alle percentages optellen tot 100%
 • U kunt waarden invoeren om een mix te maken met 6 elementen.
 • Het percentage samenstelling is een percentage van elk element in het mengsel.
 • De vraag is bijvoorbeeld: "Hoe kun je het massapercentage van de oplossing in zoutzuur en water berekenen? Het zoutzuur is 43 g en het water is 200 g.
  Dit betekent dat de hoeveelheid opgeloste stof 43 g is en de hoeveelheid oplosmiddel 200 g.
  Bereken de totale massa van de oplossing, dat is 243 g. Vermenigvuldig vervolgens de massa van de opgeloste stof met de totale massa om het massapercentage te vinden. Vermenigvuldig tot slot 100 met 100. 17,695% is het eindresultaat.

  Wat is het verschil in procentuele samenstelling en massaprocent?

  Hoewel ze vaak verward zijn, verschillen de percentagesamenstellingen en het massapercentage enigszins.
 • Massapercentage is de verhouding van het componentgewicht tot de samengestelde massa.
 • Percentage samenstelling daarentegen is het percentage van elk element in een mengsel. Het wordt uitgedrukt in procenten.
 • Massapercentage is een eenvoudige procentuele component.
 • Percentage samenstelling geeft meerdere waarden voor elk element in een combinatie.
 • Om het NaCl-massapercentage in water te berekenen, vermenigvuldigt u de massa zout met water met 100. 39,3% natrium en 60,7% chloor vormen de zoutsamenstelling.
 • Wat is het massapercentage van 8 g NaCl in 42 g water?

  16% is het massapercentage van 8 g NaCl opgelost in 42 g water. Volg onderstaande stappen om het zelf te berekenen.
 • Vind de opgeloste massa, met behulp van 8 g NaCl.
 • Bereken de massa in oplosmiddel met 42 g water.
 • Voeg 50 g oplosmiddel en opgeloste stof toe om het totale gewicht van de oplossing te bepalen.
 • Deel door de massa van de oplossing, 8/50 = 0,16
 • Vermenigvuldigen met 100, 0,16x100 = 16%
 • Hoe kan ik het massapercentage van een bestanddeel van een verbinding berekenen?

  Deze formule berekent het massapercentage van een bepaalde component in een verbinding. Het is de verhouding van de totale massa en de component.
  massapercentage = (massa van component / totale massa van verbinding) * 100

  Is er een minimum aan water nodig om een oplossing te maken die 5,6 g CH3COOH bevat met een massapercentage van 9,8%?

  51,54 g is de benodigde watermassa om een oplossing te maken die 5,6 g CH3COOH bevat. Het massapercentage van 9,8% en de massa water zijn 51,54 g. Het is gemakkelijk te vinden:
 • De formule wordt gebruikt om het massapercentage opgeloste stof in een oplosmiddel te berekenen.
 • Wijzig het om de massa te berekenen:
 • Voeg toe aan de massa van de oplossing.
 • Parmis Kazemi
  Artikel auteur
  Parmis Kazemi
  Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
  Massa Procent Rekenmachine Nederlands
  gepubliceerd: Fri May 27 2022
  In categorie Scheikunde rekenmachines
  Voeg Massa Procent Rekenmachine toe aan uw eigen website

  Andere rekenmachines voor scheikunde

  Calculator Voor Gibbs Vrije Energie

  De Gibbs-energiecalculator is het ideale hulpmiddel om te bepalen of een chemische reactie al dan niet vanzelf kan plaatsvinden.

  Chemie Mollen Rekenmachine

  Onze mol naar gram-converter maakt het gemakkelijk om te converteren tussen molecuulgewicht, massa en mol.

  Molariteit Rekenmachine

  Deze rekenmachine zet de massaconcentratie van elke oplossing om in molaire concentratie. Het herberekent ook gram per ml naar mol. Het is ook mogelijk om de massa van elke stof te berekenen die nodig is om een gewenst molariteitsniveau te bereiken.

  Oplossing Verdunning Rekenmachine

  De oplossingsverdunningscalculator berekent hoe een stamoplossing met een bekende concentratie moet worden verdund om een willekeurig volume te krijgen.

  Nernst-vergelijkingscalculator

  Deze Nernst-vergelijkingscalculator toont de fundamentele formule voor elektrochemie, de Nernst-vergelijking (ook bekend als de celpotentiaalvergelijking).