Kimya Hesaplayıcıları

Kütle Yüzdesi Hesaplayıcı

Bir bileşenin kütlesi ile maddenin toplam ağırlığı arasındaki yüzde oranınızı belirlemek için kütle yüzdesi hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Kütle Yüzde Hesaplayıcı

g
g
%
tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

Kütle yüzdesi hesaplayıcı
Kütle yüzdesi nedir? kütle yüzdesi nedir?
Kütle yüzdesini nasıl hesaplarsınız? kütle yüzdesi formülü
Bir bileşiğin kütle yüzdesini nasıl hesaplarsınız?
Yüzde bileşimi ve kütle yüzdesi arasındaki fark nedir?
42g sudaki 8g NaCl'nin kütle yüzdesi nedir?
Bir bileşiğin bir bileşeninin kütle yüzdesini nasıl hesaplayabilirim?
%9.8 kütle yüzdesine sahip 5.6 g CH3COOH içeren bir çözelti yapmak için gereken minimum su var mı?
Bir bileşenin kütlesi ile maddenin toplam ağırlığı arasındaki yüzdeyi belirlemek için kütle yüzdesi hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.
Kütle yüzdesi ve yüzde bileşiminde ince ama önemli bir fark bilmek ilginizi çekebilir. Her iki kavram da kimyada önemlidir ve yanlış anlaşılabilir. Aracımız her ikisini de hesaplamayı mümkün kılar.

Kütle yüzdesi hesaplayıcı

Kütle yüzdesi hesaplayıcısı, bir bileşenin kütlesi ile toplam madde kütlesi arasındaki oranı hesaplamanıza olanak tanır. ve % kullanılarak temsil edilir.

Kütle yüzdesi nedir? kütle yüzdesi nedir?

Kompozisyon yüzdesi ve kütle yüzdesi kavramları, her ikisi de bileşenlerin yüzdelerine atıfta bulunduğu için sıklıkla karıştırılan iki farklı kavramdır. Yüzde bileşimi ile kütle yüzdesi arasındaki en büyük fark şudur:
 • Kütle yüzdesi, bir karışımdaki bir maddenin kütlesinin toplam kütleye oranıdır;
 • Yüzde bileşimi, yukarıdaki yüzdelerin toplamıdır, aynı zamanda karışım içindeki her bir elementin kütlesidir.
 • Kütle yüzdesini nasıl hesaplarsınız? kütle yüzdesi formülü

  Kütle yüzdesi formülünün iki versiyonu vardır: biri bir bileşenin bir maddedeki miktarını belirlemek için, diğeri ise bir çözeltideki çözünen yüzdesini belirlemek için.
 • Bir bileşiğin kütle yüzdesi
 • Bir çözeltideki bir çözücünün kütle yüzdesi
 • Toplam çözelti kütlesi
 • çözünen
 • Bir bileşiğin kütle yüzdesini nasıl hesaplarsınız?

  Kütle yüzdesi hesaplayıcısı, kütle yüzdesi denklemlerini kullanarak kütle yüzdesinin gerekli olduğu tüm durumları karşılayabilir.
 • Bir çözeltide bulunan çözünenin kütle yüzdesi.
 • Bir bileşik veya karışımdaki bir bileşenin kütle yüzdesi.
 • Ayrıca yüzde kompozisyonunu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.
  Bir çözeltiyi incelerken, bir çözünenin kütle yüzdesini hesaplamak için formül gereklidir. Çözünen içeriği hesaplamak istiyorsunuz. Bilmeniz gerekenler:
 • Çözeltinin gram cinsinden miktarı
 • Çözücünün ağırlığı gram cinsindendir.
 • Sonuç size çözeltideki çözünenin kütle yüzdesini verecektir. Bu % olarak ifade edilir.
  Bir karışımdaki bir bileşenin kütle yüzdesini hesaplamak için ikinci kütle yüzdesi denklemini kullanmak daha iyi olur. Şimdi girmeniz gerekecek:
 • Bileşen kütlesi;
 • Bileşiklerin toplam kütlesi.
 • Bu size bir bileşikteki bileşenin yüzdesini verir. Bu yine % olarak ifade edilir.
  Üçüncüsü, bir karışımın % bileşimini belirleyebilirsiniz. Girmelisiniz:
 • Bir karışımdaki her element için atom sayısı - mevcut seçeneklerden uygun atomu seçin. H'yi ve 2 girişini seçebilir, ardından O'yu ve 1 girişini seçebilirsiniz. Bu size sırasıyla %11,2 ve %88,8 verir.
 • Tüm yüzdelerin toplamının %100'e ulaştığına dikkat edin
 • 6 elemanlı bir karışım oluşturmak için değerler girebilirsiniz.
 • Yüzde kompozisyon, karışımdaki her bir elementin yüzdesidir.
 • Örneğin sorgu şudur: "Hidroklorik asitler ve sudaki çözeltinin kütle yüzdesini nasıl hesaplayabilirsiniz? Hidroklorik Asit 43g ve su 200g'dir.
  Bu, çözünen miktarının 43 g ve çözücü miktarının 200 g olduğu anlamına gelir.
  243 g olan çözeltinin toplam kütlesini hesaplayın. Ardından, kütle yüzdesini bulmak için çözünen kütleyi toplam kütleyle çarpın. Son olarak, 100 ile 100'ü çarpın. Nihai sonuç %17.695'tir.

  Yüzde bileşimi ve kütle yüzdesi arasındaki fark nedir?

  Sıklıkla karıştırılsalar da, yüzde bileşimleri ve kütle yüzdesi biraz farklıdır.
 • Kütle yüzdesi, bileşen ağırlığının bileşik kütleye oranıdır.
 • Yüzde bileşimi ise, bir karışımdaki her bir elementin yüzdesidir. Yüzde olarak ifade edilir.
 • Kütle yüzdesi basit bir yüzde bileşenidir.
 • Yüzde bileşimi, bir kombinasyondaki her öğe için birden çok değer verir.
 • Sudaki NaCl kütle yüzdesini hesaplamak için, tuzun kütlesini suyla %100 ile çarpın. Tuz bileşimini %39.3 sodyum ve %60,7 klor oluşturur.
 • 42g sudaki 8g NaCl'nin kütle yüzdesi nedir?

  %16, 42 g suda çözülmüş 8 g NaCl'nin kütle yüzdesidir. Kendiniz hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyin.
 • 8 g NaCl kullanarak çözünen kütleyi bulun.
 • 42 g su kullanarak çözücü içindeki kütleyi hesaplayın.
 • Çözeltinin toplam ağırlığını belirlemek için 50 g çözücü ve çözünen ekleyin.
 • Çözeltinin kütlesine bölün, 8/50 = 0.16
 • 100 ile çarpın, 0.16x100 = %16
 • Bir bileşiğin bir bileşeninin kütle yüzdesini nasıl hesaplayabilirim?

  Bu formül, bir bileşikteki belirli bir bileşenin kütle yüzdesini hesaplar. Toplam kütle ve bileşenin oranıdır.
  kütle yüzdesi = (bileşenin kütlesi / bileşiğin toplam kütlesi) * 100

  %9.8 kütle yüzdesine sahip 5.6 g CH3COOH içeren bir çözelti yapmak için gereken minimum su var mı?

  51.54g, 5.6g CH3COOH içeren bir çözelti yapmak için gerekli su kütlesidir. %9.8 kütle yüzdesi ve su kütlesi 51.54g'dir. Bulmak kolaydır:
 • Formül, bir çözücüde çözünen kütle yüzdesini hesaplamak için kullanılır.
 • Kütlesini hesaplamak için değiştirin:
 • Çözeltinin kütlesine ekleyin.
 • Parmis Kazemi
  makale yazarı
  Parmis Kazemi
  Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
  Kütle Yüzdesi Hesaplayıcı Türkçe
  Yayınlanan: Fri May 27 2022
  Kimya hesaplayıcıları kategorisinde
  Kütle Yüzdesi Hesaplayıcı kendi web sitenize ekleyin

  Diğer kimya hesaplayıcıları

  Gibbs Free Energy Için Hesap Makinesi

  Gibbs enerji hesaplayıcı, bir kimyasal reaksiyonun kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek için ideal bir araçtır.

  Kimya Mol Hesap Makinesi

  Bizim mol gram dönüştürücümüz, moleküler ağırlık, kütle ve moller arasında dönüştürmeyi kolaylaştırır.

  Molarite Hesaplayıcı

  Bu hesaplayıcı, herhangi bir çözeltinin kütle konsantrasyonunu molar konsantrasyona dönüştürür. Ayrıca gram/ml'yi mol olarak yeniden hesaplar. İstenen molarite düzeyine ulaşmak için gereken herhangi bir maddenin kütlesini hesaplamak da mümkündür.

  Çözelti Seyreltme Hesaplayıcısı

  Çözelti seyreltme hesaplayıcısı, keyfi bir hacim elde etmek için bir stok çözeltinin bilinen bir konsantrasyonda nasıl seyreltileceğini hesaplar.

  Nernst Denklemi Hesaplayıcısı

  Bu Nernst denklem hesaplayıcısı, elektrokimya için temel formül olan Nernst Denklemini (Hücre Potansiyeli denklemi olarak da bilinir) gösterir.