Chemické Kalkulačky

Kalkulačka Hmotnostných Percent

Na určenie percentuálneho pomeru medzi hmotnosťou zložky a celkovou hmotnosťou látky môžete použiť kalkulačku hmotnostných percent.

Kalkulačka hmotnostných percent

g
g
%

Obsah

Kalkulačka hmotnostných percent
Čo je hmotnostné percento? Čo je hmotnostné percento?
Ako vypočítate hmotnostné percento? Vzorec hmotnostných percent
Ako vypočítate hmotnostné percento zlúčeniny?
Aký je rozdiel v percentuálnom zložení a hmotnostných percentách?
Aké je hmotnostné percento 8 g NaCl v 42 g vody?
Ako môžem vypočítať hmotnostné percento zložky zlúčeniny
Je potrebné minimálne množstvo vody na prípravu roztoku obsahujúceho 5,6 g CH3COOH s hmotnostným percentom 9,8 %?
Na určenie percenta medzi hmotnosťou zložky a celkovou hmotnosťou látky môžete použiť kalkulačku hmotnostných percent.
Mohlo by vás zaujímať jemný, ale významný rozdiel v hmotnostných percentách a % zložení. Oba pojmy sú v chémii dôležité a môžu byť nesprávne pochopené. Náš nástroj ich umožňuje vypočítať obe.

Kalkulačka hmotnostných percent

Kalkulačka hmotnostných percent vám umožňuje vypočítať pomer medzi hmotnosťou zložky a celkovou hmotnosťou látky. Vyjadruje sa pomocou a %.

Čo je hmotnostné percento? Čo je hmotnostné percento?

Pojmy percentuálne zloženie a hmotnostné percento sú dva rôzne pojmy, ktoré sú často zamieňané, pretože obidva odkazujú na percentá zložiek. Hlavný rozdiel medzi percentuálnym zložením a hmotnostným percentom je:
Hmotnostné percento je percento hmotnosti látky v zmesi k celkovej hmotnosti;
Percentuálne zloženie je súčtom vyššie uvedených percent, ale aj hmotnosti každého prvku v zmesi.

Ako vypočítate hmotnostné percento? Vzorec hmotnostných percent

Existujú dve verzie vzorca hmotnostných percent: jedna na určenie množstva zložky v látke a druhá na určenie percenta rozpustenej látky v roztoku.
Hmotnostné percento zlúčeniny
Hmotnostné percento rozpúšťadla v roztoku
Celková hmotnosť roztoku
Solute

Ako vypočítate hmotnostné percento zlúčeniny?

Kalkulačka hmotnostných percent dokáže prispôsobiť všetky situácie, v ktorých je potrebné hmotnostné percento, pomocou rovníc hmotnostných percent.
Hmotnostné percento rozpustenej látky nájdenej v roztoku.
Hmotnostné percento zložky v zlúčenine alebo zmesi.
Môžete tiež ľahko vypočítať percentuálne zloženie.
Keď študujete roztok, je potrebný vzorec na výpočet hmotnostného percenta rozpustenej látky. Chcete vypočítať obsah rozpustenej látky. Toto by ste mali vedieť:
Množstvo roztoku v gramoch
Hmotnosť rozpúšťadla je v gramoch.
Výsledok vám poskytne hmotnostné percento rozpustenej látky v roztoku. To je vyjadrené ako %.
Na výpočet hmotnostného percenta zložky v zmesi by bolo lepšie použiť druhú rovnicu hmotnostného percenta. Teraz budete musieť zadať:
hmotnosť zložky;
Celková hmotnosť zlúčenín.
To vám dáva percento zložky v zlúčenine. Opäť je to vyjadrené ako %.
Po tretie, môžete určiť % zloženie zmesi. Musíte zadať:
Počet atómov pre každý prvok v zmesi - vyberte si vhodný atóm z dostupných možností. Môžete si vybrať H a vstup 2, potom zvoliť O a vstup 1. Získate tak 11,2 % a 88,8 %.
Všimnite si, že súčet všetkých percent je 100 %
Môžete zadať hodnoty na vytvorenie mixu so 6 prvkami.
Percentuálne zloženie je percento každého prvku v zmesi.
Otázka napríklad znie: "Ako môžete vypočítať hmotnostné percento roztoku v kyselinách chlorovodíkových a vo vode? Kyselina chlorovodíková je 43 g a voda je 200 g.
To znamená, že množstvo rozpustenej látky je 43 g a množstvo rozpúšťadla je 200 g.
Vypočítajte celkovú hmotnosť roztoku, ktorá je 243 g. Potom vynásobte hmotnosť rozpustenej látky celkovou hmotnosťou, aby ste zistili hmotnostné percento. Nakoniec vynásobte 100 číslom 100. 17,695 % je konečný výsledok.

Aký je rozdiel v percentuálnom zložení a hmotnostných percentách?

Hoci sú často zmätené, percentuálne zloženie a hmotnostné percento sú trochu odlišné.
Hmotnostné percento je pomer hmotnosti zložky k hmotnosti zlúčeniny.
Percentuálne zloženie je na druhej strane percento každého prvku v zmesi. Vyjadruje sa v percentách.
Hmotnostné percento je jednoduchá percentuálna zložka.
Percentuálne zloženie poskytuje viacero hodnôt pre každý prvok v kombinácii.
Na výpočet hmotnostného percenta NaCl vo vode vynásobte hmotnosť soli s vodou číslom 100. Zloženie soli tvorí 39,3 % sodíka a 60,7 % chlóru.

Aké je hmotnostné percento 8 g NaCl v 42 g vody?

16 % je hmotnostné percento 8 g NaCl rozpusteného v 42 g vody. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vypočítajte si to sami.
Nájdite hmotnosť rozpustenej látky pomocou 8 g NaCl.
Vypočítajte hmotnosť v rozpúšťadle s použitím 42 g vody.
Pridajte 50 g rozpúšťadla a rozpustenej látky, aby ste určili celkovú hmotnosť roztoku.
Vydeľte hmotnosťou roztoku, 8/50 = 0,16
Vynásobte číslom 100, 0,16 x 100 = 16 %

Ako môžem vypočítať hmotnostné percento zložky zlúčeniny

Tento vzorec vypočíta hmotnostné percento konkrétnej zložky v zlúčenine. Je to pomer celkovej hmotnosti a zložky.
hmotnostné percento = (hmotnosť zložky / celková hmotnosť zlúčeniny) * 100

Je potrebné minimálne množstvo vody na prípravu roztoku obsahujúceho 5,6 g CH3COOH s hmotnostným percentom 9,8 %?

51,54 g je potrebná vodná hmotnosť na prípravu roztoku obsahujúceho 5,6 g CH3COOH. Hmotnostné percento 9,8 % a hmotnosť vody sú 51,54 g. Je ľahké nájsť:
Vzorec sa používa na výpočet hmotnostného percenta rozpustenej látky v rozpúšťadle.
Upravte ho, aby ste vypočítali jeho hmotnosť:
Pridajte do hmoty roztoku.

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Kalkulačka Hmotnostných Percent Slovenčina
Publikovaný: Fri May 27 2022
V kategórii Chemické kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Hmotnostných Percent na svoj vlastný web