Kjemi Kalkulatorer

Masseprosentkalkulator

Du kan bruke masseprosentkalkulatoren til å bestemme prosentandelen mellom massen til en komponent og den totale vekten av stoffet.

Masseprosentkalkulator

g
g
%
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Masseprosentkalkulator
Hva er masseprosent? Hva er masseprosent?
Hvordan regner du ut masseprosent? Formel for masseprosent
Hvordan beregner du masseprosenten av en forbindelse?
Hva er forskjellen i prosentvis sammensetning og masseprosent?
Hva er masseprosenten av 8g NaCl i 42g vann?
Hvordan kan jeg beregne masseprosenten av en bestanddel av en forbindelse
Er det et minimum av vann som kreves for å lage en løsning som inneholder 5,6 g CH3COOH med en 9,8 % masseprosent?
Du kan bruke masseprosentkalkulatoren til å bestemme prosentandelen mellom en komponents masse og den totale vekten av stoffet.
Det kan interessere deg å vite en subtil, men betydelig forskjell i masseprosent og % sammensetning. Begge begrepene er viktige i kjemi og kan misforstås. Vårt verktøy gjør det mulig å beregne dem begge.

Masseprosentkalkulator

Masseprosentkalkulatoren lar deg beregne forholdet mellom massen til en bestanddel og den totale stoffmassen. Det er representert med og %.

Hva er masseprosent? Hva er masseprosent?

Begrepene prosent sammensetning og masseprosent er to forskjellige konsepter som ofte forveksles fordi de begge refererer til prosentandelen av komponenter. Den største forskjellen mellom prosentsammensetning og masseprosent er:
 • Masseprosenten er prosentandelen av massen til et stoff i en blanding av den totale massen;
 • Prosentsammensetningen er summen av prosentene ovenfor, men også massen av hvert element i blandingen.
 • Hvordan regner du ut masseprosent? Formel for masseprosent

  Det er to versjoner av masseprosentformelen: en for å bestemme mengden en komponent er i et stoff og en annen for å bestemme prosentandelen av oppløst stoff i en løsning.
 • Masseprosenten av en forbindelse
 • Masseprosenten av et løsningsmiddel i en løsning
 • Total løsningsmasse
 • Solute
 • Hvordan beregner du masseprosenten av en forbindelse?

  Masse%-kalkulatoren kan romme alle situasjoner der masseprosenten er nødvendig, ved å bruke masseprosent-ligninger.
 • Masseprosenten av oppløst stoff funnet i en løsning.
 • Masseprosenten av en bestanddel i en forbindelse eller blanding.
 • Du kan også enkelt beregne prosentsammensetningen.
  Når du studerer en løsning, er formelen for å beregne masseprosenten av et oppløst stoff nødvendig. Du vil beregne innholdet av oppløste stoffer. Dette er hva du bør vite:
 • Mengden løsning i gram
 • Vekten av løsningsmidlet er i gram.
 • Resultatet vil gi deg masseprosenten av det oppløste stoffet i løsningen. Dette uttrykkes som %.
  For å beregne masseprosenten av en bestanddel i en blanding, ville det være bedre å bruke den andre masseprosentligningen. Du må nå skrive inn:
 • Komponentmassen;
 • Den totale massen av forbindelser.
 • Dette gir deg prosentandelen av komponenten i en forbindelse. Igjen er dette uttrykt som %.
  For det tredje kan du bestemme %-sammensetningen av en blanding. Du må legge inn:
 • Antall atomer for hvert element i en blanding - velg det passende atomet fra de tilgjengelige alternativene. Du kan velge H og input 2, deretter velge O og input 1. Dette vil gi deg henholdsvis 11,2 % og 88,8 %.
 • Legg merke til at alle prosenter summerer til 100 %
 • Du kan legge inn verdier for å lage en blanding med 6 elementer.
 • Prosentsammensetningen er en prosentandel av hvert element i blandingen.
 • Spørsmålet er for eksempel: "Hvordan kan du beregne masseprosenten av løsningen i saltsyrer og vann? Saltsyren er 43g og vannet er 200g.
  Dette betyr at mengden oppløst stoff er 43 g og løsemiddelmengden er 200 g.
  Regn ut løsningens totale masse, som er 243 g. Deretter multipliserer du massen av oppløst stoff med den totale massen for å finne masseprosenten. Til slutt multipliser 100 med 100. 17,695 % er det endelige resultatet.

  Hva er forskjellen i prosentvis sammensetning og masseprosent?

  Selv om de ofte er forvirrede, er prosentsammensetninger og masseprosent noe annerledes.
 • Masseprosent er forholdet mellom komponentvekt og sammensatt masse.
 • Prosentsammensetning, derimot, er prosentandelen av hvert element i en blanding. Det er uttrykt i prosenter.
 • Masseprosent er en enkel prosentandel.
 • Prosentsammensetning gir flere verdier for hvert element i en kombinasjon.
 • For å beregne NaCl-masseprosenten i vann, multipliser massen av salt med vann med 100. 39,3 % natrium og 60,7 % klor utgjør saltsammensetningen.
 • Hva er masseprosenten av 8g NaCl i 42g vann?

  16 % er masseprosenten av 8 g NaCl oppløst i 42 g vann. Følg trinnene nedenfor for å beregne det selv.
 • Finn massen av oppløst stoff ved å bruke 8 g NaCl.
 • Beregn massen i løsemiddel ved å bruke 42 g vann.
 • Tilsett 50 g løsemiddel og oppløst stoff for å bestemme den totale vekten av løsningen.
 • Del på massen av løsningen, 8/50 = 0,16
 • Multipliser med 100, 0,16x100 = 16 %
 • Hvordan kan jeg beregne masseprosenten av en bestanddel av en forbindelse

  Denne formelen beregner masseprosenten av en bestemt komponent i en forbindelse. Det er forholdet mellom den totale massen og komponenten.
  masseprosent = (masse av komponent / total masse av forbindelse) * 100

  Er det et minimum av vann som kreves for å lage en løsning som inneholder 5,6 g CH3COOH med en 9,8 % masseprosent?

  51,54 g er den nødvendige vannmassen for å lage en løsning som inneholder 5,6 g CH3COOH. Masseprosenten på 9,8 % og massen av vann er 51,54 g. Det er lett å finne:
 • Formelen brukes til å beregne masseprosent oppløst stoff i et løsningsmiddel.
 • Endre den for å beregne massen:
 • Legg til massen av løsningen.
 • Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Masseprosentkalkulator Norsk
  Publisert: Fri May 27 2022
  I kategori Kjemi kalkulatorer
  Legg til Masseprosentkalkulator på ditt eget nettsted

  Andre kjemi -kalkulatorer

  Kalkulator For Gibbs Free Energy

  Gibbs energikalkulator er det ideelle verktøyet for å avgjøre om en kjemisk reaksjon kan skje av seg selv eller ikke.

  Kjemi Molkalkulator

  Vår mol til gram-omformer gjør det enkelt å konvertere mellom molekylvekt, masse og mol.

  Molaritetskalkulator

  Denne kalkulatoren konverterer massekonsentrasjonen til enhver løsning til molar konsentrasjon. Den omregner også gram per ml til mol. Det er også mulig å beregne massen av ethvert stoff som kreves for å nå et ønsket nivå av molaritet.

  Kalkulator For Løsningsfortynning

  Løsningsfortynningskalkulatoren beregner hvordan en stamløsning skal fortynnes ved en kjent konsentrasjon for å få et vilkårlig volum.

  Nernst Ligningskalkulator

  Denne Nernst-ligningskalkulatoren viser den grunnleggende formelen for elektrokjemi, Nernst-ligningen (også kjent som cellepotensialligningen).