Kalkylatorer

Massprocenträknare

Du kan använda massprocenträknaren för att bestämma ditt procentuella förhållande mellan en komponents massa och ämnets totala vikt.

Massprocenträknare

g
g
%
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Massprocenträknare
Vad är massprocent? Vad är massprocent?
Hur räknar man ut massprocent? Formel för massprocent
Hur beräknar man massprocenten av en förening?
Vad är skillnaden i procentuell sammansättning och massprocent?
Hur stor är massprocenten av 8g NaCl i 42g vatten?
Hur kan jag beräkna massprocenten av en beståndsdel i en förening
Krävs det ett minimum av vatten för att göra en lösning som innehåller 5,6 g CH3COOH med en viktprocent på 9,8 %?
Du kan använda massprocenträknaren för att bestämma procentandelen mellan en komponents massa och ämnets totala vikt.
Det kan intressera dig att veta en subtil men signifikant skillnad i viktprocent och % sammansättning. Båda begreppen är viktiga inom kemi och kan missförstås. Vårt verktyg gör det möjligt att beräkna dem båda.

Massprocenträknare

Massprocenträknaren låter dig beräkna förhållandet mellan massan av en beståndsdel och den totala substansmassan. Den representeras med och %.

Vad är massprocent? Vad är massprocent?

Begreppen procent sammansättning och massprocent är två olika begrepp som ofta blandas ihop eftersom de båda hänvisar till andelen komponenter. Den största skillnaden mellan procentsammansättning och massprocent är:
 • Massprocenten är procentandelen av massan av ett ämne i en blandning av den totala massan;
 • Den procentuella sammansättningen är summan av procentsatserna ovan, men också massan av varje element i blandningen.
 • Hur räknar man ut massprocent? Formel för massprocent

  Det finns två versioner av massprocentformeln: en för att bestämma mängden en komponent är i ett ämne och en annan för att bestämma procentandelen löst ämne i en lösning.
 • Massprocenten av en förening
 • Massprocenten av ett lösningsmedel i en lösning
 • Total lösningsmassa
 • Lösligt ämne
 • Hur beräknar man massprocenten av en förening?

  Mass%-kalkylatorn kan ta emot alla situationer där massprocenten behövs, med massprocentekvationer.
 • Massprocenten löst ämne som finns i en lösning.
 • Massprocenten av en beståndsdel i en förening eller blandning.
 • Du kan också enkelt beräkna procentsammansättningen.
  När du studerar en lösning är formeln för att beräkna massprocenten av ett löst ämne nödvändig. Du vill beräkna innehållet av lösta ämnen. Detta är vad du bör veta:
 • Mängden lösning i gram
 • Lösningsmedlets vikt är i gram.
 • Resultatet kommer att ge dig massprocenten av det lösta ämnet i lösningen. Detta uttrycks som %.
  För att beräkna massprocenten av en beståndsdel i en blandning skulle det vara bättre att använda den andra massprocentekvationen. Du måste nu ange:
 • Komponentens massa;
 • Den totala massan av föreningar.
 • Detta ger dig procentandelen av komponenten i en förening. Återigen uttrycks detta som %.
  För det tredje kan du bestämma %-sammansättningen av en blandning. Du måste mata in:
 • Antalet atomer för varje element i en blandning - välj lämplig atom från de tillgängliga alternativen. Du kan välja H och input 2, välj sedan O och input 1. Detta skulle ge dig 11,2% respektive 88,8%.
 • Observera att alla procentsatser summerar till 100 %
 • Du kan mata in värden för att skapa en mix med 6 element.
 • Den procentuella sammansättningen är en procentandel av varje grundämne i blandningen.
 • Frågan är till exempel: "Hur kan du beräkna massprocenten av lösningen i saltsyror och vatten? Saltsyran är 43 g och vattnet är 200 g.
  Detta innebär att mängden löst ämne är 43 g och mängden lösningsmedel är 200 g.
  Beräkna lösningens totala massa, som är 243 g. Multiplicera sedan den lösta massan med den totala massan för att hitta viktprocenten. Multiplicera slutligen 100 med 100. 17,695 % är slutresultatet.

  Vad är skillnaden i procentuell sammansättning och massprocent?

  Även om de ofta är förvirrade, är procentsammansättningar och massprocent något olika.
 • Massprocent är förhållandet mellan komponentvikt och sammansatt massa.
 • Procentuell sammansättning, å andra sidan, är procentandelen av varje grundämne i en blandning. Det uttrycks i procent.
 • Massprocent är en enkel procentsats.
 • Procentsammansättning ger flera värden för varje element i en kombination.
 • För att beräkna NaCl-massprocenten i vatten, multiplicera massan av salt med vatten med 100. 39,3 % natrium och 60,7 % klor utgör saltsammansättningen.
 • Hur stor är massprocenten av 8g NaCl i 42g vatten?

  16 % är viktprocenten av 8 g NaCl löst i 42 g vatten. Följ stegen nedan för att beräkna det själv.
 • Hitta den lösta massan med 8 g NaCl.
 • Beräkna massan i lösningsmedel med 42 g vatten.
 • Tillsätt 50 g lösningsmedel och löst ämne för att bestämma lösningens totala vikt.
 • Dividera med lösningens massa, 8/50 = 0,16
 • Multiplicera med 100, 0,16x100 = 16 %
 • Hur kan jag beräkna massprocenten av en beståndsdel i en förening

  Denna formel beräknar massprocenten av en viss komponent i en förening. Det är förhållandet mellan den totala massan och komponenten.
  massprocent = (komponentens massa / sammansättningens totala massa) * 100

  Krävs det ett minimum av vatten för att göra en lösning som innehåller 5,6 g CH3COOH med en viktprocent på 9,8 %?

  51,54 g är den vattenmassa som krävs för att göra en lösning som innehåller 5,6 g CH3COOH. Massantalet 9,8 % och vattenmassan är 51,54 g. Det är lätt att hitta:
 • Formeln används för att beräkna massprocenten löst ämne i ett lösningsmedel.
 • Ändra den för att beräkna dess massa:
 • Lägg till massan av lösningen.
 • Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Massprocenträknare Svenska
  Publicerad: Fri May 27 2022
  I kategori Kalkylatorer
  Lägg till Massprocenträknare på din egen webbplats

  Andra kemikalkylatorer

  Kalkylator För Gibbs Free Energy

  Gibbs energikalkylator är det idealiska verktyget för att avgöra om en kemisk reaktion kan inträffa av sig själv eller inte.

  Kemi Mullvadar Kalkylator

  Vår mol till gram-omvandlare gör det enkelt att omvandla mellan molekylvikt, massa och mol.

  Molaritetskalkylator

  Denna kalkylator omvandlar massakoncentrationen av valfri lösning till molär koncentration. Den räknar också om gram per ml till mol. Det är också möjligt att beräkna massan av vilket ämne som helst som krävs för att nå en önskad nivå av molaritet.

  Lösningsutspädningsräknare

  Lösningsutspädningsberäknaren beräknar hur man späder en stamlösning vid en känd koncentration för att få en godtycklig volym.

  Nernst Ekvationsräknare

  Denna Nernst ekvationsräknare visar den grundläggande formeln för elektrokemi, Nernsts ekvation (även känd som cellpotentialekvationen).