Statistikas kalkulatori

Statistika ir disciplīna, kas vērsta uz datu vākšanu, organizēšanu un iesniegšanu. Reprezentatīva izlase tiek veikta, lai nodrošinātu, ka no izlases izdarītie secinājumi var tikt piemēroti visai populācijai. Eksperimenti ietver vairāku sistēmas mērījumu veikšanu. Novērošanas pētījums netiek veikts eksperimentālām manipulācijām. Mēs esam izveidojuši jums statistikas palīgu kolekciju!