Andra Räknare

Militär Tidsomvandlare

Du kan snabbt avgöra vad klockan är i militär tid med vår militära tidsomvandlare, även känd som en Army Time Converter.

Militär Mime-omvandlare

Omvandling
Militär till ordinarie
Vanlig till militär
Vilket tidsformat ska man använda?
24 timmar
12 timmar
Tid
Militär tid är
?

Innehållsförteckning

Vad är militärtid?
Hur kan jag se skillnaden mellan militär och civil tid? Hur kan jag se timmar från minuter?
Militär tid är mellan middag och midnatt
Vilken tid är militärtid? Vår armétidsomvandlare är tillgänglig!

Vad är militärtid?

Militär tid kan beskrivas som ett sätt att uttrycka tid genom att använda 24 timmar istället för 12 timmar. Det är som är en synonym för 24-timmarsklockan. Det används ofta för att undvika förväxling med AM. Det är:
eller
Var
är tiden sedan midnatt (00 till 23)
mm Antalet hela minuter som har gått sedan slutet av den senaste timmen (00-59)
Den vanliga avgränsaren som används i vardagliga situationer är ett kolon. Detta beror på att datorer visar tiden i 24-timmarsformat i de flesta länder. I militära tillämpningar kan dock separatorn inte användas.

Hur kan jag se skillnaden mellan militär och civil tid? Hur kan jag se timmar från minuter?

Så, hur säger jag militärtid? Det är inte komplicerat och du kan komma ihåg några regler för att göra det ännu enklare.
Inledande nollor måste uttalas (läs "0-8-35" som "noll 8 trettiofem"
För en militär tid används siffran "Hundreds". Inte "tusentals" (läs 1000 för att betyda "tiohundra", och inte "tusen").
Du kan hitta brev efter militärtid - det här är militära tidszoner. Till exempel anges J (lokal tid), medan Z (Zulu) är GMT/UTC.
Det går att ha olika sätt att läsa protokoll. Man läser minuter vanligtvis som ett heltal (t.ex. 0017 som noll noll sjutton), men ibland skiljer man åt varje siffra (0017 noll noll en sju)
Om du är osäker, skriv in värdena i vårt onlineverktyg. Vi kommer sedan att visa hur man berättar militärtiden!

Militär tid är mellan middag och midnatt

Det är möjligt att blanda ihop middag och natt, inte bara i militär tid, utan också på den vanliga 12-timmarsklockan.
Midnatt
Midnatt i militär tid kan uttryckas som 0000 eller 2400. Dock är 0000 att föredra eftersom det i allmänhet gäller den nya dagen. Digitala klockor och klockor använder 0000. Ibland är båda versionerna acceptabla. Till exempel kan 0000 användas för att markera midnatt i militär tid om det är början eller slutet av en aktivitet eller dag, medan 2400 kan användas för aktiviteter och dagar som slutar. Du kan ta det här exemplet:
Butikstider och arbetspass. Till exempel från 16:00 till 24:00, men mellan 00:00 och 08:00.
Tidtabeller för tåg och flyg. Tåg som anländer under de sista minuterna av en dag når stationen 2:45, medan de som avgår under den första minuten lämnar stationen 00:00.
Så t.ex. måndag 24:00 avser samma tisdag 00:00.
Middag
Eftersom det inte finns någon förvirring är Middag i militär tid enklare. Klockan är alltid 12:01 (14:00). Detta är ett bättre system än 12-timmarssystemet, som har de latinska förkortningarna från latin: PM från Post meridiem (efter kl. 12.00) och AM från Ante meridiem (12:30). Det enklaste sättet att uttrycka dina tankar är att säga middag (eller 00h00.m.). / 12h00.m ( meridian ) Detta uttryck används inte så ofta längre. I konvent betyder middagstid 12.00

Vilken tid är militärtid? Vår armétidsomvandlare är tillgänglig!

Du kan snabbt konvertera militära tider med vår militära tidsomvandlare. Låt oss undersöka två verkliga frågor.
När räknas 1700 som militär tid?
Välj först konverteringstyp. Det är här vi vill omvandla militär till standardtid. Det finns inga andra alternativ.
Ange militärtid i lämplig ruta - 1700 i vårt exempel.
Resultatet kommer att visas nedan i ordinarie tid (12-timmarsformat) kl. 17.00. Kalkylatorn visar dig också hur du läser militärtimmar (sjutton tusen (timmar)).
När är 22.00 militärtid?
Du måste ändra denna konverteringstyp till det militära alternativet.
Du kan välja tidsformat, vilket är en 12-timmarsperiod am/pm är standard.
Vänligen ange tiden. Du kan även byta förmiddag och eftermiddag efter behov.
Kalkylatorn behandlar specifikt problemet med glans och visar att kl. 22.00 är en lämplig tidpunkt.
22.00 i 24-timmarsformat
2200 vid militär tid
Tjugotvå tusen (timmar)

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Militär Tidsomvandlare Svenska
Publicerad: Thu Jul 28 2022
I kategori Andra räknare
Lägg till Militär Tidsomvandlare på din egen webbplats