Andra Räknare

Befolkningstäthetsräknare

Population Density Calculator är ett praktiskt verktyg som låter dig bestämma befolkningstäthet i ett specifikt område.

befolkningstäthetsräknare

personer/km²
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Hur beräknar man befolkningstäthet?
Högsta befolkningstätheten
Aritmetisk befolkningstäthet
Världens befolkningstäthet
Definition av befolkningstäthet
Vilket land har högst befolkningstäthet av alla?
Vad är det som skiljer befolkningstätheten och befolkningens n-fördelning?
Hur kan du hitta det totala antalet personer?
Vad är täta områden?
Vilka enheter används för befolkningstäthet? - befolkningstäthetsenheter
Befolkningstäthetsberäknaren utformades för att uppskatta befolkningstätheten inom ett specificerat område. Detta är användbart när du vill veta hur många människor som bor i ett visst område eller när du mäter tätheten av en befintlig befolkning.
För att kunna fatta ett välgrundat beslut om att bo på en ny ort måste du använda en kalkylator som tar hänsyn till både befolkningen och området på den orten. I det här inlägget kommer du att lära dig vad befolkningstäthet är, förstå definitionen av befolkningstäthet, beräkna den med hjälp av det här verktyget, se den inblandade formeln och några andra intressanta fakta.
Befolkningstäthet är antalet närvarande individer i procent av den totala tillgängliga ytan. Det kan kvantifieras med data om demografi, utvärderas med länkar till ekosystem, människors hälsa och infrastruktur, och användas för en mängd olika ändamål.
Befolkningstäthet är ett mått på antalet personer per ytenhet. Det vanligaste sättet att mäta befolkningstätheten är att använda kvadratkilometer, kvadratkilometer eller kvadratkilometer. Befolkningstätheten presenteras vanligtvis i kartor med olika befolkningstäthetsnivåer i legenden.

Hur beräknar man befolkningstäthet?

För att få befolkningstätheten, dividera befolkningen med areans storlek. Som ett resultat är befolkningstätheten lika med antalet människor som vi dividerar med landytan. För att göra saker enkla och lätta att komma ihåg, mäter vi vanligtvis bara landytan i kvadratkilometer eller kvadratkilometer.
Om du försöker beräkna densitet finns det två huvudalternativ: kvadratfot eller meter. Population Density Calculator kan ge dig resultaten mycket snabbt genom att följa dessa steg: 1. Ange antalet invånare 2. Ange området i km2 3. Läs resultaten som befolkning per km2.

Högsta befolkningstätheten

Vidare har det noterats att Monaco under 2019 toppade listan över länder med den bästa befolkningstätheten, med 26 150,3 personer per km2. Det bör dock noteras att denna siffra inte inkluderar Monacos täta bostadsområden och höghus. Å andra sidan hamnade till exempel påvestolen, världens minsta land, på sjua plats med 1 815,9 personer per km2. Globalt sett är befolkningstätheten per km2 cirka 58,7 individer. Regionen med flest befolkning är Asien.

Aritmetisk befolkningstäthet

När de flesta människor hör "befolkningstäthet" tänker de på antalet människor dividerat med den totala landytan. Detta kallas faktisk densitet. Men om du funderar på om en stad är tät eller gles måste du också ta hänsyn till terrängen. Detta kallas aritmetisk densitet, även känd som total befolkning dividerat med landarea. Vanligtvis tar detta nummer inte hänsyn till om terrängen är landsbygd, urban, öken eller isig tundra. Jag föredrar också att se det som en enkel aritmetik. Många människor tycks ha fastnat i termerna "arithmetisk densitet" och "geometrisk densitet". Men i slutändan handlar det bara om att beräkna antalet personer dividerat med landets yta.

Världens befolkningstäthet

Det finns ett intressant faktum att jordens befolkning är cirka 7,8 miljarder människor och jordens totala yta är cirka 510,0 miljoner kvadratkilometer. Som ett resultat av denna grova beräkning är den globala mänskliga befolkningstätheten cirka 7,8 miljarder människor / 510,0 miljoner kvadratkilometer, vilket motsvarar 15,3 personer per kvadratkilometer.

Definition av befolkningstäthet

Anta att du vill räkna antalet personer i ett rum. Hur skulle du göra det? Ett sätt är att räkna antalet rutor i rummet och dividera det antalet med det totala antalet rutor i rummet. Ett annat sätt kan vara att räkna antalet personer och dividera det antalet med det totala antalet kvadratmeter i rummet. Faktum är att du kan använda vilken måttenhet du vill - fot, miles, kilogram eller till och med kvadratmeter.

Vilket land har högst befolkningstäthet av alla?

Med 1 252 personer per kvadratkilometer är Bangladesh det mest tätbefolkade av de stora länderna. Det är ungefär tre gånger så tätt som grannlandet Indien, som har knappt hälften av den befolkningstätheten.

Vad är det som skiljer befolkningstätheten och befolkningens n-fördelning?

Befolkningstäthet är en term som syftar på hur många människor som finns i ett visst område eller volym. Det är viktigt att veta eftersom det kan påverka saker som antalet grödor som kan odlas i ett visst område, eller mängden vatten som kan användas av en art. Termen "populationsfördelning" syftar på hur individer är utspridda eller spridda över sitt ekosystem.

Hur kan du hitta det totala antalet personer?

Det totala antalet personer erhålls genom folkräkning med några års mellanrum. Dessa uppgifter används på många olika sätt, som att bestämma hur mycket pengar som ska avsättas till sociala välfärdsprogram och planera offentliga tjänster.

Vad är täta områden?

Täta områden representerar platser där antalet människor som bor där är högre än antalet som bor på andra platser. I det här fallet kommer storleken på området att vara mindre eller större.

Vilka enheter används för befolkningstäthet? - befolkningstäthetsenheter

Enheten som används för att mäta tätheten av en befolkning är antalet personer per kvadratkilometer (km^2).
Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
Befolkningstäthetsräknare Svenska
Publicerad: Tue Aug 30 2022
I kategori Andra räknare
Lägg till Befolkningstäthetsräknare på din egen webbplats

Andra räknare i kategori andra

Musikströmning Royaltykalkylator

Beräkna hur mycket pengar du kan tjäna på att strömma royalties med vår gratis onlinekalkylator

Spotify Pengar Kalkylator

Hur mycket pengar tjänar artister på Spotify? Denna Spotify -pengarräknare hjälper dig att beräkna en uppskattning av intäkterna.

Textrepeater För Meddelanden

Använd denna gratis online -textupprepare för att upprepa text. Fungerar med appar: WhatsApp, Telegram Messenger, Facebook och SMS!

Timräknare

Vår kostnadsfria timräknare berättar exakt hur många timmar och minuter du har arbetat!

Bränsleförbrukning Och Bränslekostnadskalkylator (gaskalkylator)

Denna kostnadsfria bränsleförbrukningskalkylator uppskattar bränslekostnaden för din resa baserat på genomsnittlig bränsleförbrukning, resavstånd och bränslepris! Använd denna gaskalkylator för att ta reda på förbrukningen och priset på gasen direkt!

Text Teckenräknare

Detta verktyg kan användas för att beräkna tecknen i en text och visa dem.

Siffror Till Ord Omvandlare

Detta är ett onlineverktyg som konverterar alla tal till ord.

Månadskalkylator

Den här månadsräknaren är ett enkelt verktyg som kan användas för att bestämma det exakta antalet månader mellan två datum.

Romerska Siffror Omvandlare

Använd den här kalkylatorn för att konvertera romerska siffror till siffror och för att konvertera siffror till romerska siffror!

Tipskalkylator För Restaurang

För att beräkna dricks per person och den totala kostnaden per person tar Tippkalkylatorn hänsyn till kostnaden för tjänsten, antalet personer och den valda dricksprocenten.

Tärningsrulle

Detta är en virtuell tärningsrulle som kan efterlikna valfritt antal ansikten och generera slumptal som simulerar ett tärningskast baserat på antalet ansikten och tärningar

Kalkylator För Laddningstid För Elfordon (EV).

Beräkna hur lång tid det kommer att ta att ladda en elbil eller hybridbil med hjälp av denna kalkylator. Beräkna tid för en delladdning eller till full kapacitet.

Sidvindskalkylator

Sidvindskalkylatorn kan hjälpa dig att hitta motvinds-, sidvinds- och medvindskomponenterna för de blåsande vindarna.

Vikt På Andra Planeter

Den här kalkylatorn beräknar din vikt på andra planeter och visar dig hur mycket du skulle väga om du skulle landa på en annan planet i vårt solsystem.

Mpg-kalkylator

MPG Calculator (även känd som miles per gallon-beräkning) är ett praktiskt verktyg som kan hjälpa dig att beräkna din bränsleförbrukning.

Provbetygsräknare

Denna testbetygskalkylator är ett viktigt verktyg för att sätta en betygsskala.

Slumpmässig Namnväljare

Denna online namnväljare låter dig välja ett slumpmässigt namn från valfri lista eller dra flera namn slumpmässigt från listan. Den kan användas för lotterier, lagval, slumpmässig prisutdelning och många andra ändamål.

Slumpmässig Bokstavsgenerator

Denna onlinebokstavsgenerator kan användas för att generera slumpmässiga bokstäver med det engelska alfabetet. Denna onlinegenerator accepterar anpassad input. Du kan använda den för att generera slumpmässiga bokstavssekvenser från vilket alfabet som helst.

Militär Tidsomvandlare

Du kan snabbt avgöra vad klockan är i militär tid med vår militära tidsomvandlare, även känd som en Army Time Converter.

Påsk Kalkylator

Kalkylatorn bestämmer påskdatumet för ett visst år.

Koffeinsäker Maxräknare

Är du en kaffedrickare? I så fall kommer du att älska vår kaffekalkylator. Det hjälper dig att bestämma den optimala mängden kaffe att dricka varje dag för att uppnå önskat resultat.

Helium Ballonger Kalkylator

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut hur många ballonger du behöver blåsa upp för att nå önskad höjd!

Kinesisk Restkalkylator

The Remainders in China Theorem refererar till ett system som innehåller kongruenser och flera samtidiga modulära system. Problemet ligger i att beräkna antalet element som återstår och hur man löser det.

Skapa Enkelt Dina Egna Anpassade QR-koder

Vår QR-kodgenerator gör det superenkelt att skapa personliga QR-koder för ditt företag eller personliga behov. Ange bara informationen du vill koda och voila! Du har din egen QR-kod på nolltid. Oavsett om du vill marknadsföra ditt varumärke, kommande evenemang eller produkter kan vår generator hjälpa dig att enkelt få kontakt med dina kunder och dela viktig information.