Scheikunde Rekenmachines

Calculator Voor Gibbs Vrije Energie

De Gibbs-energiecalculator is het ideale hulpmiddel om te bepalen of een chemische reactie al dan niet vanzelf kan plaatsvinden.

Gibbs gratis energiecalculator

Resultaat

Formule

G = ΔH - T * ΔS

ΔG is de verandering in Gibbs vrije energie

ΔH is de verandering in enthalpie

ΔS is de verandering in entropie

T is de temperatuur in Kelvin

gemaakt met ❤️ door

Inhoudsopgave

Definitie van Gibbs vrije energie
Hoe de Gibbs-vrije energie te bepalen
Gibbs vrije energievergelijking
Wat is Gibbs-vrije energie precies?
Wat is de delta G-vergelijking en hoe werkt deze?
Wat onderscheidt enthalpie (of entropie) van andere grootheden?

Definitie van Gibbs vrije energie

De som van enthalpie en entropie staat bekend als Gibbs-energie. Wanneer de temperatuur constant blijft, kwantificeert het de maximale hoeveelheid werk die in een thermodynamisch systeem kan worden gedaan. Het wordt gesymboliseerd door G.
Ook bekend als Gibbs-energie, Gibbs-functies en vrije enthalpie, heeft Gibbs-vrije energie verschillende andere namen. Het vertegenwoordigt de meeste output die een gesloten systeem kan produceren.

Hoe de Gibbs-vrije energie te bepalen

Door de stappen te gebruiken, kunt u snel de Gibbs-vrije energie van chemische reacties berekenen.
 • Je kunt de enthalpie, temperatuur en entropie van verandering zien.
 • De temperatuurverandering wordt vermenigvuldigd om entropie te verkrijgen.
 • De energievrije Gibbs wordt verkregen door het product te vermenigvuldigen met het enthalpieverschil.
 • Gibbs vrije energievergelijking

  Afhankelijk van hoe u de delta G-formule wilt toepassen, zijn er twee keuzes.
  Als DG nul is, zijn alle reacties spontaan en hebben ze geen externe energie nodig. U hoeft niets bij te dragen; de reactie zal vanzelf beginnen vanwege de betrokken atomen.
  Als DG groter is dan 0, is de reactie niet spontaan en heeft deze extra energie nodig om te beginnen. Om deze externe energie te leveren, kun je licht, warmte of andere energiebronnen gebruiken.
  Gibbs-energie wordt bepaald door de enthalpie van het systeem af te trekken van de som van de temperatuur en entropie.
  G = H + TS
  Waar,
  G staat voor vrije Gibbs-energie
  De enthalpie is H
  De temperatuur is T
  Entropie in S
  Een toestandsfunctie kan worden gebruikt om de vrije energie van Gibbs te beschrijven. De gewijzigde Gibbs-energieformule wordt weergegeven in de volgende tabel.
  DG = DH – DS
  De formule van Gibbs Helmholtz is deze
  De reactie is niet spontaan omdat DG > 0
  DG 0. Dit is een exergonische, spontane reactie
  De respons is in evenwicht als DG = 0

  Wat is Gibbs-vrije energie precies?

  De hoeveelheid energie die nodig is om een chemische reactie tot stand te brengen, staat bekend als Gibbs-vrije energie. Het is het meeste werk dat ooit is geproduceerd door een gesloten systeem zonder groei.

  Wat is de delta G-vergelijking en hoe werkt deze?

  Gibbs-vrije energie kan worden berekend met behulp van de delta G-vergelijking DG = DH - DS.

  Wat onderscheidt enthalpie (of entropie) van andere grootheden?

  De energie die recht evenredig is met de interne energie van het systeem staat bekend als enthalpie. Het meten van moleculaire onvoorspelbaarheid staat bekend als entropie. De totale som van alle energie in een systeem wordt gemeten door enthalpie. Entropie, het totaal van deze energieën, neemt toe naarmate de temperatuur stijgt.
  Parmis Kazemi
  Artikel auteur
  Parmis Kazemi
  Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
  Calculator Voor Gibbs Vrije Energie Nederlands
  gepubliceerd: Mon Dec 20 2021
  In categorie Scheikunde rekenmachines
  Voeg Calculator Voor Gibbs Vrije Energie toe aan uw eigen website

  Andere rekenmachines voor scheikunde

  Chemie Mollen Rekenmachine

  Onze mol naar gram-converter maakt het gemakkelijk om te converteren tussen molecuulgewicht, massa en mol.

  Molariteit Rekenmachine

  Deze rekenmachine zet de massaconcentratie van elke oplossing om in molaire concentratie. Het herberekent ook gram per ml naar mol. Het is ook mogelijk om de massa van elke stof te berekenen die nodig is om een gewenst molariteitsniveau te bereiken.

  Massa Procent Rekenmachine

  U kunt de massapercentagecalculator gebruiken om uw procentuele verhouding tussen de massa van een component en het totale gewicht van de stof te bepalen.

  Oplossing Verdunning Rekenmachine

  De oplossingsverdunningscalculator berekent hoe een stamoplossing met een bekende concentratie moet worden verdund om een willekeurig volume te krijgen.

  Nernst-vergelijkingscalculator

  Deze Nernst-vergelijkingscalculator toont de fundamentele formule voor elektrochemie, de Nernst-vergelijking (ook bekend als de celpotentiaalvergelijking).