Kalkulatory Chemiczne

Kalkulator Rozcieńczenia Roztworu

Kalkulator rozcieńczenia roztworu oblicza, jak rozcieńczyć roztwór podstawowy o znanym stężeniu, aby uzyskać dowolną objętość.

Kalkulator rozcieńczenia roztworu

Oblicz:
litry
mol / l
litry
Początkowe M₁:
? mol / l

Spis treści

Obliczanie rozcieńczenia
Jednostki koncentracji
Jak korzystać z kalkulatora rozcieńczenia roztworu

Obliczanie rozcieńczenia

Ten kalkulator obliczy, jak rozcieńczyć mieszankę zapasową. Wyobraź sobie, że masz stężony roztwór zawierający kwasy solne. Aby określić, ile, możesz skorzystać z tego kalkulatora.
Poniższy wzór pozwoli Ci łatwo obliczyć tę wartość:
m₁ * V₁ = m₂ * V₂
gdzie:
m₁ oznacza stężenie roztworu podstawowego.
m₂ wskazuje stężenie rozcieńczonego roztworu.
V₁ to objętość roztworu podstawowego.
V₂ wskazuje objętość rozcieńczonego roztworu.
Należy zauważyć, że to równanie nie pasuje do obliczenia proporcji.

Jednostki koncentracji

Wiesz już, że jednostki objętości są jednostkami sześciennymi długości, takimi jak metry sześcienne, milimetry sześcienne i tak dalej. lub litry. Dla przypomnienia 1 litr to 1 centymetr sześcienny.
Ważne są również jednostki koncentracji. Możesz użyć stężenia molowego lub stężenia masowego. Nasz kalkulator rozcieńczenia roztworu wykorzystuje stężenie masowe. Pokażemy Ci, jak możemy przeliczyć jednostki stężenia masy.
Zawartość molowa c oznacza ilość substancji w molach dla danej objętości. Wyraża się ją w jednostce molowej, która jest symbolem: M, gdzie 1 M to 1 mol/litr.
Stężenie masowe r wskazuje ilość w gramach substancji w objętości substancji. Jest wyrażony w gramach na litr.
Możesz pomnożyć zawartość molową roztworu przez masę molową substancji (wyrażoną w kg/mol).
ρ = c * M

Jak korzystać z kalkulatora rozcieńczenia roztworu

Oblicz stężenie roztworu podstawowego. Załóżmy, że równa się 1 molowi na litr lub 1 milionowi.
Wybierz ostateczną objętość, w której chcesz uzyskać rozwiązanie. Załóżmy, że potrzebujesz 0,5 litra.
Należy określić stężenie roztworu. Załóżmy, że chcesz, aby było równe 20mM.
Dodaj wszystkie te informacje do wzoru rozcieńczenia:
Możesz również użyć tego kalkulatora do obliczenia dowolnej innej wartości. Po prostu wprowadź trzy pozostałe cyfry w odpowiednich polach.

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Rozcieńczenia Roztworu Polski
Opublikowany: Mon Jul 18 2022
W kategorii Kalkulatory chemiczne
Dodaj Kalkulator Rozcieńczenia Roztworu do własnej witryny