Kalkylatorer

Lösningsutspädningsräknare

Lösningsutspädningsberäknaren beräknar hur man späder en stamlösning vid en känd koncentration för att få en godtycklig volym.

lösningsutspädningsräknare

Beräkna:
liter
mol/l
liter
Initial M₁:
? mol/l
Drivs av

Innehållsförteckning

Beräknar utspädningen
Enheter för koncentration
Hur man använder lösningsutspädningsberäknaren

Beräknar utspädningen

Den här kalkylatorn beräknar hur man späder en stamblandning. Föreställ dig att du har en koncentrerad lösning som innehåller saltsyror. För att avgöra hur mycket kan du använda den här kalkylatorn.
Följande formel gör att du enkelt kan beräkna detta värde:
m^*V^ = m^*V^
var:
 • m^ representerar koncentrationsstamlösningen.
 • m2 anger koncentrationen av den utspädda lösningen.
 • V^ är volymen för stamlösningen.
 • V2 anger volymen av utspädd lösning.
 • Det är viktigt att notera att denna ekvation inte stämmer överens med proportionsberäkningen.

  Enheter för koncentration

  Du vet redan att volymenheter är kubiska enheter i längd, som kubikmeter, kubikmillimeter och så vidare. eller liter. Bara för att påminna dig, 1 liter är lika med 1 kubikcentimeter.
  Koncentrationsenheterna är också viktiga. Du kan använda antingen molkoncentration eller masskoncentration. Vår lösningsutspädningsräknare använder masskoncentration. Vi kommer att visa dig hur vi kan räkna om enheterna för masskoncentration.
 • Molhalt c anger mängden ämne i mol för en given volym. Det uttrycks i enheten "molar", som är symbolen: M, där 1 M är lika med 1 mol/liter.
 • Masskoncentrationen r anger mängden i gram ämne inom en volym av ett ämne. Det uttrycks i gram per liter.
 • Du kan multiplicera molhalten i din lösning med ämnets molära massa (uttryckt som kg/mol).
  ρ = c * M

  Hur man använder lösningsutspädningsberäknaren

 • Beräkna koncentrationen av din stamlösning. Låt oss anta att det är lika med 1 mol per liter eller 1 miljon.
 • Välj den slutliga volym du vill uppnå lösningen. Låt oss anta att du behöver 0,5 liter.
 • Koncentrationen av lösningen bör bestämmas. Låt oss anta att du vill ha det lika med 20mM.
 • Lägg till all denna information till utspädningsformeln:
 • Du kan också använda den här kalkylatorn för att beräkna vilket annat värde som helst. Skriv bara in de tre återstående siffrorna i lämpliga rutor.
 • Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Lösningsutspädningsräknare Svenska
  Publicerad: Mon Jul 18 2022
  I kategori Kalkylatorer
  Lägg till Lösningsutspädningsräknare på din egen webbplats

  Andra kemikalkylatorer

  Kalkylator För Gibbs Free Energy

  Gibbs energikalkylator är det idealiska verktyget för att avgöra om en kemisk reaktion kan inträffa av sig själv eller inte.

  Kemi Mullvadar Kalkylator

  Vår mol till gram-omvandlare gör det enkelt att omvandla mellan molekylvikt, massa och mol.

  Molaritetskalkylator

  Denna kalkylator omvandlar massakoncentrationen av valfri lösning till molär koncentration. Den räknar också om gram per ml till mol. Det är också möjligt att beräkna massan av vilket ämne som helst som krävs för att nå en önskad nivå av molaritet.

  Massprocenträknare

  Du kan använda massprocenträknaren för att bestämma ditt procentuella förhållande mellan en komponents massa och ämnets totala vikt.

  Nernst Ekvationsräknare

  Denna Nernst ekvationsräknare visar den grundläggande formeln för elektrokemi, Nernsts ekvation (även känd som cellpotentialekvationen).