Kjemi Kalkulatorer

Kalkulator For Løsningsfortynning

Løsningsfortynningskalkulatoren beregner hvordan en stamløsning skal fortynnes ved en kjent konsentrasjon for å få et vilkårlig volum.

kalkulator for løsningsfortynning

Regne ut:
liter
mol / l
liter
Innledende M₁:
? mol / l
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Beregner fortynningen
Enheter for konsentrasjon
Slik bruker du kalkulatoren for løsningsfortynning

Beregner fortynningen

Denne kalkulatoren vil beregne hvordan en lagerblanding skal fortynnes. Tenk deg at du har en konsentrert løsning som inneholder saltsyrer. For å finne ut hvor mye, kan du bruke denne kalkulatoren.
Følgende formel lar deg enkelt beregne denne verdien:
m1 * V1 = m2 * V2
hvor:
 • m1 representerer konsentrasjonsstamløsningen.
 • m₂ indikerer konsentrasjonen av den fortynnede løsningen.
 • V1 er volumet for stamløsningen.
 • V2 indikerer volumet av fortynnet løsning.
 • Det er viktig å merke seg at denne ligningen ikke stemmer overens med andelsberegningen.

  Enheter for konsentrasjon

  Du vet allerede at volumenheter er kubikkenheter i lengde, for eksempel kubikkmeter, kubikkmillimeter og så videre. eller liter. Bare for å minne deg på, 1 liter tilsvarer 1 kubikkcentimeter.
  Konsentrasjonsenhetene er også viktige. Du kan bruke enten molar konsentrasjon eller massekonsentrasjon. Vår løsningsfortynningskalkulator bruker massekonsentrasjon. Vi vil vise deg hvordan vi kan regne om enhetene for massekonsentrasjon.
 • Molar innhold c indikerer mengden av stoff i mol for et gitt volum. Det uttrykkes i enheten "molar", som er symbolet: M, der 1 M tilsvarer 1 mol/liter.
 • Massekonsentrasjonen r indikerer mengden i gram stoff i et volum av et stoff. Det er uttrykt i gram per liter.
 • Du kan multiplisere molinnholdet i løsningen med molmassen til stoffet (uttrykt som kg/mol).
  ρ = c * M

  Slik bruker du kalkulatoren for løsningsfortynning

 • Beregn konsentrasjonen av stamløsningen din. La oss anta at det er lik 1 mol per liter eller 1 million.
 • Velg det endelige volumet du ønsker for å oppnå løsningen. La oss anta at du trenger 0,5 liter.
 • Konsentrasjonen av løsningen bør bestemmes. La oss anta at du vil ha det lik 20mM.
 • Legg til all denne informasjonen til fortynningsformelen:
 • Du kan også bruke denne kalkulatoren til å beregne andre verdier. Bare skriv inn de tre gjenværende tallene i de aktuelle boksene.
 • Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Kalkulator For Løsningsfortynning Norsk
  Publisert: Mon Jul 18 2022
  I kategori Kjemi kalkulatorer
  Legg til Kalkulator For Løsningsfortynning på ditt eget nettsted

  Andre kjemi -kalkulatorer

  Kalkulator For Gibbs Free Energy

  Gibbs energikalkulator er det ideelle verktøyet for å avgjøre om en kjemisk reaksjon kan skje av seg selv eller ikke.

  Kjemi Molkalkulator

  Vår mol til gram-omformer gjør det enkelt å konvertere mellom molekylvekt, masse og mol.

  Molaritetskalkulator

  Denne kalkulatoren konverterer massekonsentrasjonen til enhver løsning til molar konsentrasjon. Den omregner også gram per ml til mol. Det er også mulig å beregne massen av ethvert stoff som kreves for å nå et ønsket nivå av molaritet.

  Masseprosentkalkulator

  Du kan bruke masseprosentkalkulatoren til å bestemme prosentandelen mellom massen til en komponent og den totale vekten av stoffet.

  Nernst Ligningskalkulator

  Denne Nernst-ligningskalkulatoren viser den grunnleggende formelen for elektrokjemi, Nernst-ligningen (også kjent som cellepotensialligningen).