Máy Tính Hóa Học

Máy Tính Pha Loãng Dung Dịch

Công cụ tính độ pha loãng của dung dịch sẽ tính toán cách pha loãng dung dịch gốc ở nồng độ đã biết để có thể tích tùy ý.

máy tính pha loãng dung dịch

Tính toán:
lít
mol / l
lít
M₁ ban đầu:
? mol / l
làm bằng ❤️ bởi

Mục lục

Tính toán độ pha loãng
Đơn vị đo nồng độ
Cách sử dụng máy tính độ pha loãng dung dịch

Tính toán độ pha loãng

Máy tính này sẽ tính toán cách pha loãng hỗn hợp gốc. Hãy tưởng tượng bạn có một dung dịch đậm đặc chứa axit clohydric. Để xác định số tiền, bạn có thể sử dụng máy tính này.
Công thức sau sẽ cho phép bạn dễ dàng tính toán giá trị này:
m₁ * V₁ = m₂ * V₂
ở đâu:
 • m₁ đại diện cho nồng độ dung dịch gốc.
 • m₂ cho biết nồng độ của dung dịch đã pha loãng.
 • V₁ là thể tích của dung dịch gốc.
 • V₂ cho biết thể tích dung dịch đã pha loãng.
 • Điều quan trọng cần lưu ý là phương trình này không phù hợp với cách tính tỷ trọng.

  Đơn vị đo nồng độ

  Bạn đã biết rằng đơn vị thể tích là đơn vị chiều dài hình khối, chẳng hạn như mét khối, milimét khối, v.v. hoặc lít. Chỉ cần nhắc bạn, 1 lít bằng 1 cm khối.
  Các đơn vị đo nồng độ cũng rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng nồng độ mol hoặc nồng độ khối lượng. Máy tính pha loãng dung dịch của chúng tôi sử dụng nồng độ khối lượng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng tôi có thể tính toán lại các đơn vị cho nồng độ khối lượng.
 • Hàm lượng mol c cho biết lượng chất tính bằng mol đối với một thể tích nhất định. Nó được biểu thị bằng đơn vị "mol", ký hiệu: M, trong đó 1 M bằng 1 mol / lít.
 • Nồng độ khối lượng r cho biết số gam chất trong một thể tích của một chất. Nó được biểu thị bằng gam trên lít.
 • Bạn có thể nhân hàm lượng mol của dung dịch với khối lượng mol của chất (được biểu thị bằng kg / mol).
  ρ = c * M

  Cách sử dụng máy tính độ pha loãng dung dịch

 • Tính nồng độ của dung dịch gốc của bạn. Giả sử nó bằng 1 mol trên lít hoặc 1 triệu.
 • Chọn khối lượng cuối cùng mà bạn muốn đạt được giải pháp. Giả sử bạn cần 0,5 lít.
 • Nồng độ của dung dịch cần được xác định. Giả sử rằng bạn muốn nó bằng 20mM.
 • Thêm tất cả thông tin này vào công thức pha loãng:
 • Bạn cũng có thể sử dụng máy tính này để tính bất kỳ giá trị nào khác. Chỉ cần nhập ba số còn lại vào các ô thích hợp.
 • Parmis Kazemi
  Tác giả bài viết
  Parmis Kazemi
  Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.
  Máy Tính Pha Loãng Dung Dịch Tiếng Việt
  Được phát hành: Mon Jul 18 2022
  Trong danh mục Máy tính hóa học
  Thêm Máy Tính Pha Loãng Dung Dịch vào trang web của riêng bạn

  Máy tính hóa học khác

  Máy Tính Cho Năng Lượng Miễn Phí Gibbs

  Máy tính năng lượng Gibbs là công cụ lý tưởng để xác định liệu một phản ứng hóa học có thể tự xảy ra hay không.

  Máy Tính Số Mol Hóa Học

  Công cụ chuyển đổi mol sang gam của chúng tôi giúp dễ dàng chuyển đổi giữa trọng lượng phân tử, khối lượng và số mol.

  Máy Tính Nồng Độ Mol

  Máy tính này chuyển đổi nồng độ khối lượng của bất kỳ dung dịch nào thành nồng độ mol. Nó cũng tính lại gam trên ml thành mol. Cũng có thể tính toán khối lượng của bất kỳ chất nào cần thiết để đạt được mức nồng độ mol mong muốn.

  Máy Tính Phần Trăm Khối Lượng

  Bạn có thể sử dụng máy tính phần trăm khối lượng để xác định tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng của một thành phần và tổng trọng lượng của chất.

  Máy Tính Phương Trình Nernst

  Máy tính phương trình Nernst này hiển thị công thức cơ bản cho điện hóa học, Phương trình Nernst (còn được gọi là phương trình Tiềm năng tế bào).