Kalkulatory Chemiczne

Kalkulator Równania Nernsta

Ten kalkulator równania Nernsta pokazuje podstawową formułę elektrochemii, równanie Nernsta (znane również jako równanie potencjału komórki).

Kalkulator równania Nernsta

W
molo
Potencjał redukcyjny (E)
? W
wykonane z ❤️ przez

Spis treści

Jaka jest możliwość obniżenia kosztów?
Jakie jest równanie potencjału komórki?

Jaka jest możliwość obniżenia kosztów?

Potencjał redukcyjny reakcji półkomórki lub całej komórki jest również znany z garnka redoks lub utleniania/redukcji. Jest to miara tendencji cząsteczek (lub nawet atomów lub jonów) do redukcji. Mierzy tendencję cząsteczek do pozyskiwania elektronów, a tym samym do ich redukcji.
Czym dokładnie jest utlenianie/redukcja? Kiedy elektrony są usuwane, nazywa się to utlenianiem. Redukcja odnosi się do aktu otrzymywania lub zdobywania elektronów. Dzieje się tak, gdy na przykład przeciwutleniacz przekazuje elektron.
Co to wszystko oznacza pod względem potencjału redukcyjnego? Rozwiązanie o wyższym potencjale będzie bardziej podatne na akwizycję elektronów (ulegnie redukcji), podczas gdy roztwór o niższej potencji będzie tracił elektrony. Należy zauważyć, że wysoki potencjał redukcji nie oznacza, że reakcja zajdzie. Reakcja nadal wymaga pewnej energii aktywacji.
Trudno jest określić ilościowo bezwzględny potencjał rozwiązania. Dlatego potencjały redukcji można określić w odniesieniu do elektrody odniesienia.
Standardową możliwością redukcji jest potencja redoks mierzona w standardowych warunkach. Obejmuje to 25 st.C, aktywność 1 na jony, ciśnienie 1 bar na gaz oraz udział w reakcji. Standardowy potencjał redukcji jest określany w odniesieniu do wzorca elektrody wodorowej (SHE), arbitralnie podanego potencjału 0 V.

Jakie jest równanie potencjału komórki?

Równanie Nernsta to równanie potencjału komórki, które łączy potencjał redukcyjny ze standardowym elektropotencjałem temperaturą] (https://www.omnicalculator.com/conversion/temperature-converter), a także aktywnością cząsteczek. [levels może zastąpić czynności, aby uzyskać przybliżony wynik. Równanie Nernsta działa w przypadku reakcji półkomórkowej i pełnej komórki.
E = E₀ - RT/zF * ln([czerwony]/[ox])
gdzie:
 • E - Potencjał redukcji wyrażony w woltach. (V);
 • E₀ – Standardowy Potencjał Redukcyjny, również wyrażony w woltach (V);
 • R — Stała gazowa równa 8,314 J/(K*mol);
 • T – Temperatura, w której zaszłaby reakcja, mierzona w kelwinach.
 • z -- Liczba moli elektronów, które zostały przeniesione w reakcji
 • F — stała Faradaya, która jest równa liczbie kulombów/mol elektronów (96.485,3 C/mol);
 • [czerwony] - Aktywność chemiczna (atom lub jon...) cząsteczki w wersji zredukowanej. Można go również zastąpić przez koncentrację.
 • [ox] – aktywność chemiczna (atom, jon...) utleniony). Można go również zastąpić koncentracją.
 • John Cruz
  Autor artykułu
  John Cruz
  John jest doktorantem z pasją do matematyki i edukacji. W wolnym czasie John lubi wędrować i jeździć na rowerze.
  Kalkulator Równania Nernsta Polski
  Opublikowany: Thu Jul 21 2022
  W kategorii Kalkulatory chemiczne
  Dodaj Kalkulator Równania Nernsta do własnej witryny

  Inne kalkulatory chemiczne

  Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa

  Kalkulator energii Gibbsa jest idealnym narzędziem do określania, czy reakcja chemiczna może zachodzić samodzielnie.

  Kalkulator Moli Chemii

  Nasz konwerter moli na gramy ułatwia przeliczanie masy cząsteczkowej, masy i moli.

  Kalkulator Molarności

  Ten kalkulator przelicza stężenie masowe dowolnego roztworu na stężenie molowe. Przelicza również gramy na ml na mole. Możliwe jest również obliczenie masy dowolnej substancji wymaganej do osiągnięcia pożądanego poziomu molarności.

  Kalkulator Procentu Masy

  Możesz użyć kalkulatora procentu masy, aby określić swój procentowy stosunek między masą składnika a całkowitą wagą substancji.

  Kalkulator Rozcieńczenia Roztworu

  Kalkulator rozcieńczenia roztworu oblicza, jak rozcieńczyć roztwór podstawowy o znanym stężeniu, aby uzyskać dowolną objętość.