Kalkulatory Chemiczne

Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa

Jeśli szukasz narzędzia do określenia, czy reakcja chemiczna może wystąpić spontanicznie, kalkulator energii Gibbsa jest idealnym narzędziem.

Kalkulator darmowej energii Gibbsa

Wynik

Formuła

G = ΔH - T * ΔS

ΔG to zmiana w energii swobodnej Gibbsa

ΔH to zmiana entalpii

ΔS to zmiana entropii

T to temperatura w kelwinach

Spis treści

Definicja energii swobodnej Gibbsa
Jak obliczyć energię swobodną Gibbsa
Równanie energii swobodnej Gibbsa
Energia wolna od Gibbsa: co to właściwie jest?
Czym jest formuła delta G i jak działa?
Jaka jest różnica między entalpią (lub entropią)?

Definicja energii swobodnej Gibbsa

Energia Gibbsa jest iloczynem entalpii i entropii. Mierzy maksymalną ilość pracy wykonanej w układzie termodynamicznym, w którym temperatura i temperatura nie ulegają zmianie. G reprezentuje to.
Energia swobodna Gibbsa może być również określana jako energia Gibbsa, funkcje Gibbsa i entalpia swobodna. Jest to maksymalna praca, jaka może pochodzić z zamkniętego systemu.

Jak obliczyć energię swobodną Gibbsa

Możesz łatwo obliczyć energię wolną od Gibbsa reakcji chemicznych, postępując zgodnie z instrukcjami.
Można wyświetlić entalpię, temperaturę i entropię zmian.
Pomnóż zmianę temperatury, aby uzyskać Entropię
Dodaj produkt do różnicy entalpii, aby uwolnić energię Gibbsa.

Równanie energii swobodnej Gibbsa

Istnieją dwie opcje w zależności od tego, jak chcesz użyć formuły delta G.
Jeśli DG 0, reakcje są spontaniczne i zachodzą bez energii zewnętrznej. Nie musisz nic dodawać; atomy w odpowiedzi same ją zainicjują.
Jeśli DG > 0, reakcja nie jest spontaniczna i do jej rozpoczęcia potrzebna jest energia zewnętrzna. Możesz użyć fotonów, ciepła lub innych źródeł energii, aby zapewnić tę energię zewnętrzną.
Energia Gibbsa równa się entalpii układu minus iloczyn temperatury i entropii.
G = H + TS
Gdzie,
G to bezpłatna energia Gibbsa
H to entalpia
T to temperatura
S to Entropia
Energia swobodna Gibbsa może być opisana jako funkcja stanu. Poniższa tabela przedstawia zmianę wzoru na energię Gibbsa.
DG = DH - DS
To równanie to wzór Gibbsa Helmholtza
DG > 0, reakcja nie jest spontaniczna.
DG 0. To spontaniczna, egzotermiczna reakcja
DG = 0 oznacza, że odpowiedź jest w równowadze

Energia wolna od Gibbsa: co to właściwie jest?

Energia bez Gibbsa to ilość energii wymagana do zakończenia reakcji chemicznej. Jest to największa ilość pracy uzyskana z systemu zamkniętego bez rozbudowy.

Czym jest formuła delta G i jak działa?

Wykorzystując równanie delta G DG = DH – DS do obliczenia energii swobodnej Gibbsa.

Jaka jest różnica między entalpią (lub entropią)?

Entalpię można zdefiniować jako energię wprost proporcjonalną do energii wewnętrznej układu. Entropia odnosi się do pomiaru losowości molekularnej. Entalpia mierzy sumę wszystkich energii w systemie. Podczas gdy entropia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, jest to suma tych energii.
Znajdź swoją pracę jako chemik na Jooble

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa Polski
Opublikowany: Mon Dec 20 2021
W kategorii Kalkulatory chemiczne
Dodaj Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa do własnej witryny