Kalkulatory Chemiczne

Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa

Kalkulator energii Gibbsa jest idealnym narzędziem do określania, czy reakcja chemiczna może zachodzić samodzielnie.

Kalkulator darmowej energii Gibbsa

Wynik

Formuła

G = ΔH - T * ΔS

ΔG to zmiana w energii swobodnej Gibbsa

ΔH to zmiana entalpii

ΔS to zmiana entropii

T to temperatura w kelwinach

wykonane z ❤️ przez

Spis treści

Definicja energii swobodnej Gibbsa
Jak określić energię swobodną Gibbsa
Równanie energii swobodnej Gibbsa
Czym dokładnie jest energia swobodna Gibbsa?
Co to jest równanie delta G i jak działa?
Co odróżnia entalpię (lub entropię) od innych wielkości?

Definicja energii swobodnej Gibbsa

Suma entalpii i entropii jest znana jako energia Gibbsa. Gdy temperatura pozostaje stała, określa ilościowo maksymalną ilość pracy, którą można wykonać w układzie termodynamicznym. Symbolizuje go G.
Energia swobodna Gibbsa, znana również jako energia Gibbsa, funkcje Gibbsa i swobodna entalpia, ma kilka innych nazw. Reprezentuje największą wydajność, jaką jest w stanie wytworzyć system zamknięty.

Jak określić energię swobodną Gibbsa

Korzystając z kroków, możesz szybko obliczyć energię swobodną reakcji chemicznych Gibbsa.
 • Możesz zobaczyć entalpię, temperaturę i entropię zmiany.
 • Zmiana temperatury jest mnożona, aby uzyskać entropię.
 • Energię swobodną Gibbsa uzyskuje się przez pomnożenie iloczynu przez różnicę entalpii.
 • Równanie energii swobodnej Gibbsa

  W zależności od tego, jak chcesz zastosować formułę delta G, istnieją dwie możliwości.
  Jeśli DG wynosi zero, wszystkie reakcje są spontaniczne i nie wymagają energii z zewnątrz. Nie musisz nic wnosić; reakcja rozpocznie się sama z powodu zaangażowanych atomów.
  Jeśli DG przekracza 0, reakcja nie jest spontaniczna i potrzebuje dodatkowej energii, aby się rozpocząć. Aby dostarczyć tę zewnętrzną energię, możesz zastosować światło, ciepło lub inne źródła energii.
  Energię Gibbsa wyznacza się odejmując entalpię układu od sumy jego temperatury i entropii.
  G = H + TS
  Gdzie,
  G oznacza swobodną energię Gibbsa
  Entalpia to H
  Temperatura wynosi T
  Entropia w S
  Do opisania energii swobodnej Gibbsa można użyć funkcji stanu. Zmodyfikowany wzór na energię Gibbsa przedstawiono w poniższej tabeli.
  DG = DH – DS
  Formuła Gibbsa Helmholtza jest taka
  Reakcja nie jest spontaniczna, ponieważ DG > 0
  DG 0. Jest to egzergoniczna, spontaniczna reakcja
  Odpowiedź jest w równowadze, gdy DG = 0

  Czym dokładnie jest energia swobodna Gibbsa?

  Ilość energii potrzebna do przeprowadzenia reakcji chemicznej jest znana jako energia swobodna Gibbsa. Jest to największa praca, jaką kiedykolwiek wykonał zamknięty system bez wzrostu.

  Co to jest równanie delta G i jak działa?

  Energię swobodną Gibbsa można obliczyć za pomocą równania delta G DG = DH - DS.

  Co odróżnia entalpię (lub entropię) od innych wielkości?

  Energia wprost proporcjonalna do energii wewnętrznej układu nazywana jest entalpią. Miara nieprzewidywalności molekularnej jest znana jako entropia. Całkowita suma całej energii w systemie jest mierzona za pomocą entalpii. Entropia, która jest sumą tych energii, rośnie wraz ze wzrostem temperatury.
  Parmis Kazemi
  Autor artykułu
  Parmis Kazemi
  Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.
  Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa Polski
  Opublikowany: Mon Dec 20 2021
  W kategorii Kalkulatory chemiczne
  Dodaj Kalkulator Darmowej Energii Gibbsa do własnej witryny

  Inne kalkulatory chemiczne

  Kalkulator Moli Chemii

  Nasz konwerter moli na gramy ułatwia przeliczanie masy cząsteczkowej, masy i moli.

  Kalkulator Molarności

  Ten kalkulator przelicza stężenie masowe dowolnego roztworu na stężenie molowe. Przelicza również gramy na ml na mole. Możliwe jest również obliczenie masy dowolnej substancji wymaganej do osiągnięcia pożądanego poziomu molarności.

  Kalkulator Procentu Masy

  Możesz użyć kalkulatora procentu masy, aby określić swój procentowy stosunek między masą składnika a całkowitą wagą substancji.

  Kalkulator Rozcieńczenia Roztworu

  Kalkulator rozcieńczenia roztworu oblicza, jak rozcieńczyć roztwór podstawowy o znanym stężeniu, aby uzyskać dowolną objętość.

  Kalkulator Równania Nernsta

  Ten kalkulator równania Nernsta pokazuje podstawową formułę elektrochemii, równanie Nernsta (znane również jako równanie potencjału komórki).