Finansiella Räknare

Framtida Värde Av Livränta Kalkylator

Future Value of Annuity Calculator kan användas för att hitta det framtida värdet av en uppsättning lika kassaflöden vid ett visst datum.

framtida värde av livränta kalkylator

Typ av livränta
Betalningsfrekvens
år
%
Resultat
? €
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Vad är en livränta?
Olika typer av livräntor
Hur använder du vår livränta-kalkylator

Vad är en livränta?

En livränta är en typ av finansiell konstruktion som inkluderar en serie betalningar under en viss period. Flödet av pengar kan vara åt vilket håll som helst (dvs. pengarna betalas direkt till dig eller pengarna betalas till någon annan). Livränta måste uppfylla två villkor. Betalningarna är lika och görs med jämna mellanrum. En 10-årig livränta är till exempel 200 dollar i slutet av vart och ett av de kommande tio åren.
När du handlar med en livränta finns det två saker att tänka på: det nuvarande såväl som det framtida värdet av livräntan.

Olika typer av livräntor

Livräntor kan klassificeras på många sätt. En livränta är en typ av livränta som betalar för återstoden av köparens (eller förmånstagarens) liv. Denna typ av livränta kan endast betalas ut under vissa omständigheter. Det är också känt som en kontingent (dvs. det är beroende av hur länge livräntetagaren lever). Vi kallar det en garanterad eller säker livränta om avtalet tydligt anger tidsperioden.
Variabilitet i betalningar är ett annat utmärkande drag för livräntor. Det finns fasta livräntor där betalningarna är konsekventa, men det finns också rörliga livräntor som gör att du kan ackumulera medlen och sedan investera intäkterna på skatteuppskjuten basis. Det finns också aktieindexerade livräntor där betalningarna är kopplade till ett index.
Livräntor kan särskiljas från dagens kalkylatorer genom tidpunkten för utbetalningar.
Det finns två typer av livränta i detta sammanhang:
 • En vanlig livränta eller uppskjuten livränta: Utbetalningar görs i slutet av perioden - studielån, bolån, billån och bolån är alla konventionellt vanliga livräntor.
 • Förfallen livränta: Betalningar görs vid varje periods början - hyra leasingbetalningar, liv- och försäkringspremier och lotteriutbetalningar (om du har turen att vinna en!)
 • Det är lättast att se skillnaderna mellan dessa typer genom att använda ett enkelt exempel. Låt oss säga att du gör 100 årliga insättningar på 100 $ under tre år. Räntan är 5%. Du har 100 $ 3-årig, 5% livränta.
  Betalningsbelopp = 100 dollar
  Räntesats = 5 %
  Livränta = 3 år

  Hur använder du vår livränta-kalkylator

  Vi hoppas att du tyckte att följande avsnitt var till hjälp för att förstå hur en vanlig livränta fungerar. För att lösa mer komplexa ekonomiska problem kan du använda vår framtida värdekalkylator. Det här avsnittet förklarar hur du använder räknaren och ger en matematisk bakgrund.
  Låt oss börja med att ta en titt på några av termerna och parametrarna som du kan stöta på i vår kalkylator.
 • Betalningsbeloppet (PMT ) avser det kassaflöde (kassaflöde) som betalats in eller ut för varje period.
 • Den årliga nominella räntan (r) kan uttryckas i procent.
 • Livräntans löptid är livräntans varaktighet.
 • Frekvensen av kompoundering (m) är antalet gånger ränta kompounderas. Om kompoundering tillämpas varje år, m=1, m=4 respektive m=12. Frekvensen kan vara kontinuerlig, vilket är den extrema formen och den teoretiska gränsen för kompounderingsfrekvens. I detta fall är m=oändlighet.
 • Betalningsfrekvens (q) anger hur ofta betalningar kommer att göras.
 • En annuitetstyp (T) anger betalningstidpunkten för varje betalningsperiod. (Vanlig livränta: Slutet av varje betalningsperiod; livränta förfaller: Början av varje betalningsperiod.
 • Future Value of Annuity (FVA). Det framtida värdet av eventuella kassaflöden (betalningar) av nuvärde.
 • Vi kommer nu att ge en översikt över beräkningarna.
  Dessa är de två mest grundläggande annuitetsformlerna:
 • Vanlig livränta
 • Förfallen livränta:
 • Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Framtida Värde Av Livränta Kalkylator Svenska
  Publicerad: Tue Jul 12 2022
  I kategori Finansiella räknare
  Lägg till Framtida Värde Av Livränta Kalkylator på din egen webbplats

  Andra finansiella räknare

  Månadslön Till Timlönskalkylator (lönekalkylator)

  Beräkna vad du tjänar i timmen enkelt med vår miniräknare! Du lär dig också de viktiga skillnaderna mellan tim- och månadslöner!

  Lönekalkylator

  Beräkna din nya lön efter lönehöjning enkelt med vår online lönehöjningsberäknare!

  Konsumentöverskottskalkylator (konsumentöverskottsformel)

  Beräkna omedelbart konsumentöverskott med vår ekonomiska miniräknare online!

  Lönekalkylator

  Löneberäknaren omvandlar lönebelopp till motsvarande värden baserat på betalningsfrekvens.

  Billånskalkylator

  Detta är en gratis kalkylator som beräknar den månatliga lånebetalningen för ett billån. Fungerar med nya och begagnade bilar!

  Rabattkalkylator

  Med hjälp av denna online-kalkylator kan du räkna ut det slutliga priset efter att ha tillämpat eventuella rabatter.

  Cryptocurrency Vinst Kalkylator

  Denna kalkylator hjälper dig att se hur mycket pengar och vinst du har gjort på dina investeringar.

  Ethereum (ETH) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsten på dina Ethereum-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

  Dogecoin (DOGE) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsten på dina Dogecoin-investeringar enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

  Bitcoin (BTC) Vinstkalkylator

  Beräkna dina investeringsvinster på Bitcoin enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

  Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital

  Denna ROE-kalkylator låter dig snabbt beräkna ROE (avkastning på eget kapital) baserat på den genererade nettoinkomsten såväl som det totala eget kapitalet i företaget/projektet.

  Amorteringskalkylator

  Detta är ett gratis verktyg som beräknar din månatliga bolånebetalning.

  Ripple (XRP) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsterna på dina XRP-investeringar med denna gratis vinstkalkylator.

  Bitcoin Cash (BCH) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsten för dina BCH-investeringar enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

  Litecoin (LTC) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsten på dina LTC-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

  Binance Coin (BNB) Vinstkalkylator

  Beräkna vinsten på dina BNB-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

  Motsvarande Årlig Kostnadskalkylator

  Använd detta kostnadsfria onlineverktyg för att beräkna motsvarande årlig kostnad, som är ett mått på den verkliga kostnaden för att äga en tillgång under dess livstid.

  Årsinkomstkalkylator

  Detta är ett onlineverktyg som beräknar hur mycket pengar du tjänar på ett år.

  Räknare För Avkastning På Investeringen (ROI).

  Det här är en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur mycket pengar du kommer att tjäna på en investering.

  Bilavskrivningskalkylator

  Denna kalkylator beräknar kostnaden för avskrivningen för din bil. Uppskatta bilens värde när den väl har använts.

  Räntekalkylator

  Vår räntekalkylator låter dig beräkna räntebetalningar och slutsaldon för inte bara fasta kapitalbelopp utan även periodiska bidrag.

  CAPM-kalkylator

  Använd denna CAPM-kalkylator för att förklara sambandet mellan förväntad avkastning och risken för säkerhet.

  Finansiell Påslagskalkylator

  Påslagskalkylatorn är ett verktyg för företag som beräknar ditt försäljningspris.

  Huslånskalkylator (EMI)

  Denna kalkylator för bostadslån är gratis och gör att du snabbt kan beräkna ditt EMI för bostadslån.

  PPF-kalkylator (Public Provident Fund).

  Detta finansiella verktyg låter dig lösa dina frågor om det offentliga försörjningsfondets konto.

  Avkastningskalkylator För Värdepappersfonder

  Med detta gratisverktyg kan du beräkna avkastningen på investeringen på fonder!

  SIP-kalkylator (systematisk Investeringsplan).

  SIP-kalkylatorer tillåter individer att snabbt beräkna den potentiella avkastningen av sina fondinvesteringar som görs via SIP.

  CAGR-kalkylator (sammansatt Årlig Tillväxttakt)

  Om du vill uppskatta den potentiella avkastningen från en investering är CAGR-kalkylatorn verktyget för dig!

  Ponderal Index Kalkylator

  Den här ponderala indexkalkylatorn ger en mer exakt mätning än Body Mass Index.

  Miniräknare

  Cap rate, även känd som kapitaliseringsräknaren är ett verktyg som alla som är intresserade av fastigheter kan använda.

  Lagermedelberäknare (kostnadsbas)

  Denna genomsnittliga kalkylator låter dig beräkna aktiekursen eller det genomsnittliga priset för vilket du köpte dina aktier.

  Investeringskalkylator

  Du kan använda investeringskalkylatorn för att beräkna en viss parameter för din investeringsplan. Flikarna anger parametern som ska beräknas. För att beräkna avkastningsgraden som krävs för att nå ett visst investeringsmål med hjälp av särskilda indata, klicka på fliken Avkastningsgrad.

  Omvänd Kalkylator För Aktiedelning

  Detta anmärkningsvärda verktyg kommer att beräkna en akties nya värde efter en omvänd aktiedelning.

  Elkostnadskalkylator

  Elkostnadskalkylatorn låter konsumenterna uppskatta sina årliga elkostnader på ett lättanvänt sätt.

  Gemensam Hyresdelad Kalkylator

  Denna kalkylator kommer snabbt och effektivt att beräkna det rimliga hyresbeloppet för varje medlem i din hyresenhet.

  Provisionskalkylator

  Denna online-kalkylator kommer att beräkna den procentuella ersättningen.

  Framtida Värdekalkylator

  Future Value Calculator är ett smart verktyg som snabbt kommer att beräkna värdet av alla investeringar vid varje givet ögonblick i framtiden.

  Kalkylator För Uppstartsvärdering

  Kalkylatorn för post- och pre-money värdering förenklar matematiken så att du kan fokusera på viktigare uppgifter när du förhandlar om uppstartsvärdering.

  Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar

  Denna kalkylator hjälper dig att bestämma procentandelen av din investeringsportfölj som har säkrats mot investeringsrisk.

  Sjunkande Fondkalkylator

  Den sjunkande fondkalkylatorn hjälper dig att avgöra hur mycket du behöver lägga undan för att du ska nå ditt mål inom den angivna tiden.

  Räknare För Återkommande Insättningar (RD).

  RD-kalkylatorn (återkommande insättning) kan hjälpa dig att fastställa löptidsvärdet för ditt RD-investeringskonto om det växer med en fastställd ränta och under en viss tid.

  Hyra Kalkylator

  Vår leasingkalkylator hjälper dig att bestämma den månatliga och totala betalningen för ett leasingavtal.

  Kalkylator För Skuld Till Inkomstkvot

  Skulden till inkomstkalkylatorn, eller DTI-kalkylatorn förkortat, är ett ovärderligt verktyg för alla som har tagit någon typ av lån. Denna kalkylator visar dig hur mycket skuld du har och om du har råd med ytterligare ett lån.

  Kalkylator För Återbetalningstid

  Återbetalningstidskalkylatorn låter dig uppskatta hur lång tid det tar att göra vinst på en initial investering.

  Kalkylator För Vinst Per Aktie (EPS).

  Detta verktyg hjälper dig att beräkna din vinst per aktie. Den ger dig också en exakt formel för att beräkna din EPS.

  Tröghetsmomenträknare

  Kalkylatorn för tröghetsmoment kan användas för att hjälpa dig om du har problem med att bestämma andra ögonblick av area för någon vanlig form (som en rund eller en hexagon).

  Årlig Procentuell Avkastning

  APY-kalkylatorn kan användas för att beräkna hur mycket ränta du kommer att tjäna på en investering som görs under loppet av ett år.

  Marginalräknare

  Om du vill maximera dina marginaler kommer den här miniräknaren att vara din bästa vän. Du kan beräkna intäkterna från en vara om du vet dess pris och din föredragna vinstmarginalprocent.

  Crore Till Lakh-omvandlare

  Crore to lakh-omvandlaren är ett praktiskt verktyg som låter dig konvertera valfritt antal till crores eller lakhs.

  Kalkylator För Båtlån

  Detta verktyg hjälper dig att uppskatta månatliga betalningar samt att beräkna det totala priset för din drömbåtsfinansiering.

  Obligationspriskalkylator

  Vi strävar efter att hjälpa dig att beräkna obligationspriserna utgivna av en regering eller ett företag med denna obligationspriskalkylator.

  Tid Och En Halv Kalkylator

  Med vår och en halv tidskalkylator kan du enkelt hitta övertidsavgifterna för tid och en halv, dubbel lön och trippellön.

  FIRE Calculator - Beräkna Förtidspension

  FIRE Calculator — Ekonomiskt oberoende, gå i pension tidigt

  Kalkylator För Procentavkastning

  Kalkylatorn för procentavkastning hjälper dig att förstå hur procentandel ger och visar dig även formeln för procentavkastning, såväl som definitionen.

  Diversifieringsräknare

  TODO

  Kreditkortsbetalningskalkylator

  Beräkna dina kreditkortsbetalningar enkelt med vårt kostnadsfria verktyg

  Beräkna Ditt Nuvarande Förhållande Mellan Tillgångar Och Skulder

  Beräkna ditt nuvarande förhållande för ekonomi och företag!

  TODO

  TODO

  Kalkylator För Utdelningskvot

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO