Fysik Räknare

Kinetisk Energi Kalkylator

Kalkylatorn för kinetisk energi kan användas för att beräkna rörelseenergin. Den använder den kinetiska energiformeln som gäller för alla objekt i en horisontell eller vertikal rörelse.

Kalkylator för kinetisk energi

gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Definition av kinetisk energi
Vad är kinetisk energi?
Potentiell och kinetisk energi
Hur räknar man ut kinetisk energi?

Definition av kinetisk energi

Enligt uppslagsverket definieras kinetisk energi enligt följande:
Energin som ett föremål besitter på grund av sin rörelse är dess kinetiska energi. Det hänvisar till det arbete som krävs för att accelerera ett föremål med given massa från dess vila till dess angivna hastighet. Kroppen får denna energi under acceleration. Om dess hastighet inte ändras, behåller den sin kinetiska energi. Kroppen gör samma arbete med att sakta ner från sin nuvarande hastighet till vila.

Vad är kinetisk energi?

Kinetisk energi hänvisar till energin hos ett föremål som rör sig. Den ger information om inverkan av ett föremåls massa på dess hastighet. Låt oss titta på ett exempel. På grund av sin massa kan en dieselmotor i en bil inte nå samma hastighet som en lastbil. Den mänskliga slagkraften är ett annat exempel på kinetisk energi. Det är där energi samlas och sedan överförs genom stansen. Vår kinetiska energikalkylator hjälper dig att bestämma det.

Potentiell och kinetisk energi

Potentiell energi är objektets gravitationskraft i förhållande till dess avstånd från marken. Potentiell energi ökar när ett föremål stiger i höjd.

Hur räknar man ut kinetisk energi?

För att beräkna den kinetiska energin
 • Hitta kvadraten på objektets hastighet.
 • Multiplicera denna kvadrat med massan av ditt föremål.
 • Den kinetiska energin hos ett föremål kallas produkten.
 • Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Kinetisk Energi Kalkylator Svenska
  Publicerad: Wed Jun 08 2022
  I kategori Fysik räknare
  Lägg till Kinetisk Energi Kalkylator på din egen webbplats

  Andra fysikräknare

  Kalkylator För Medelhastighet

  Detta är ett onlineverktyg som beräknar alla rörliga objekts medelhastighet.

  Vridmomenträknare

  Beräkna och omvandla vridmomentkraften i olika enheter med denna lättanvända onlineräknare. Fungerar med Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad.

  Halvklots Volymräknare

  Ta reda på enkelt hemisfärvolymer av olika former som kub, cylinder, pyramid och många fler med vår gratis onlineräknare.

  Beer-Lambert Lagräknare

  Beer-Lamberts lagkalkylator kommer att beräkna absorptionen eller dämpningen av ljus när den passerar genom något material.

  Harris-Benedict-kalkylator (total Energiförbrukning TDEE & Bmr)

  Om du är orolig för din hälsa och kropp är Harris-Benedict-kalkylatorn (BMR-kalkylatorn), som körs på Harris-Benedict-formeln, det rätta verktyget för dig!

  Densitetskalkylator

  Densitetskalkylatorn kan hjälpa dig att bestämma förhållandet mellan ett föremåls vikt och dess volym.

  Våglängdsräknare

  Denna våglängdskalkylator är ett verktyg som kan hjälpa dig att bestämma förhållandet mellan frekvens och våglängd.

  Charles Lag Miniräknare

  Charles' Law Calculator är ett enkelt verktyg som beskriver de grundläggande parametrarna och egenskaperna hos idealgaser i en isobar process.

  Accelerationsräknare

  Denna accelerationsräknare kan användas för att bestämma hastigheten med vilken ett objekt förändras.

  Vinkelhastighetskalkylator

  Denna vinkelhastighetskalkylator är ett lättanvänt verktyg som ger omedelbara svar på frågan: "Hur beräknar man vinkelhastighet?"

  Avståndsräknare

  Använd detta onlineverktyg för att beräkna avståndet mellan två punkter.