Fyzikálne Kalkulačky

Kalkulačka Kinetickej Energie

Na výpočet energie pohybu možno použiť kalkulačku kinetickej energie. Používa vzorec kinetickej energie, ktorý platí pre všetky objekty v horizontálnom alebo vertikálnom pohybe.

Kalkulačka kinetickej energie

Obsah

Definícia kinetickej energie
Čo je kinetická energia?
Potenciálna a kinetická energia
Ako vypočítate kinetickú energiu?

Definícia kinetickej energie

Podľa encyklopédie je kinetická energia definovaná takto:
Energia, ktorú má objekt v dôsledku svojho pohybu, je jeho kinetická energia. Vzťahuje sa na prácu potrebnú na zrýchlenie objektu danej hmotnosti z jeho pokoja na jeho uvedenú rýchlosť. Telo túto energiu získava pri zrýchlení. Pokiaľ sa jeho rýchlosť nezmení, zachováva si svoju kinetickú energiu. Telo vykoná rovnakú prácu pri spomalení z aktuálnej rýchlosti na odpočinok.

Čo je kinetická energia?

Kinetická energia sa vzťahuje na energiu pohybujúceho sa objektu. Poskytuje informácie o vplyve hmotnosti objektu na jeho rýchlosť. Pozrime sa na príklad. Vznetový motor v aute nie je vzhľadom na svoju hmotnosť schopný dosiahnuť rovnakú rýchlosť ako nákladný automobil. Ľudská sila úderu je ďalším príkladom kinetickej energie. Tu sa hromadí energia a potom sa prenáša cez razník. Naša kalkulačka kinetickej energie vám ju pomôže určiť.

Potenciálna a kinetická energia

Potenciálna energia je gravitačná sila objektu vo vzťahu k jeho vzdialenosti od zeme. Potenciálna energia sa zvyšuje, keď objekt stúpa do nadmorskej výšky.

Ako vypočítate kinetickú energiu?

Na výpočet kinetickej energie
Nájdite druhú mocninu rýchlosti objektu.
Vynásobte tento štvorec hmotnosťou vášho objektu.
Kinetická energia objektu sa nazýva produkt.

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Kalkulačka Kinetickej Energie Slovenčina
Publikovaný: Wed Jun 08 2022
V kategórii Fyzikálne kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Kinetickej Energie na svoj vlastný web