Kalkylatorer

Kemi Mullvadar Kalkylator

Vår mol till gram-omvandlare gör det enkelt att omvandla mellan molekylvikt, massa och mol.

Molekalkylator

Innehållsförteckning

Vad är en mullvad?
Hur kan jag räkna ut molmassa?
Hur man lokaliserar mullvadar
Hur kan jag konvertera gram till mol
Hur många gram väger en mullvad?
Hur många atomer finns i en mol?

Vad är en mullvad?

En mullvad kan beskrivas som ett underjordiskt, litet däggdjur av Talpidae-stammen. Det är ett skämt, men vi är säkra på att du inte har hört det förut. En mullvad (eller mullvad) är hur kemister avgränsar ett ämne. Detta är användbart när det finns många molekyler som reagerar samtidigt (dvs. Vilken kemisk reaktion som helst. En mol, enligt International System of Units, är en kemisk substans med exakt 6,02214076x10^23 (Avogadros konstant) atomer eller molekyler (konstitutiva partiklar). ), från och med den 20 maj 2019. En mol definierades tidigare som antalet atomer som finns i 12 gram kol-12 (en isotop) av kol.
1 mol är Mängden av ett ämne som innehåller exakt 6,022x10^23, av något. Även om detta kan vara vad som helst är det reserverat för molekyler, atomer, elektroner och joner.
En mullvadsräknare är ett användbart verktyg för att beräkna mullvad. Som vi nämnde är det ett användbart verktyg för att beräkna reaktioner. Det kan vara bäst att illustrera det med ett exempel. Låt oss anta att du vill att 10 g saltsyra (HCl) ska neutraliseras med natriumhydroxid. Lösningen bör vara neutral. Du vill inte att den ska ha för mycket NaOH eller för lite NaOH. Detta kommer att göra det antingen för surt eller för enkelt. Att veta hur många HCl-molekyler som finns i lösningen är till hjälp. Här kommer mullvadar in.

Hur kan jag räkna ut molmassa?

1. Lokalisera den kemiska formeln för föreningen. 2. Ladda ner till ett periodiskt system. 3. Se atommassan för varje atom. 4. Lägg till för att få atommassan för varje atom. 5. Den molära massan är ditt ämne.

Hur man lokaliserar mullvadar

Mät ditt ämnes vikt.
Använd ett periodiskt system för att bestämma dess atomära eller molekylära massor.
Multiplicera vikten med atom- eller molekylmassan.
Få resultat från vår kalkylator.

Hur kan jag konvertera gram till mol

Leta reda på ett periodiskt system.
Beräkna atom- eller molekylmassan för ditt ämne.
Multiplicera vikten med atom- eller molekylmassan.
Verifiera ditt svar med hjälp av miniräknaren

Hur många gram väger en mullvad?

Innehållet i en mullvad varierar beroende på vilket ämne det är. Ta ditt ämnes atom- eller molekylvikt och multiplicera detta antal med hur många mol du har. En mol har en atommassa och en molekylmassa. Detta är samma vikt.

Hur många atomer finns i en mol?

Det finns 6,2214076x10^23 atomer i en MOL. Det bestäms från antalet atomer som finns i 12 gram av isotopen kol-12.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Kemi Mullvadar Kalkylator Svenska
Publicerad: Tue May 03 2022
I kategori Kalkylatorer
Lägg till Kemi Mullvadar Kalkylator på din egen webbplats