Kalkylatorer

Kalkylator För Gibbs Free Energy

Gibbs energikalkylator är det idealiska verktyget för att avgöra om en kemisk reaktion kan inträffa av sig själv eller inte.

Gibbs gratis energikalkylator

Resultat

Formel

G = AH - T * AS

ΔG är förändringen i Gibbs fria energi

ΔH är förändringen i entalpi

ΔS är förändringen i entropi

T är temperaturen i Kelvin

gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Definition av Gibbs Free Energy
Hur man bestämmer Gibbs fria energi
Gibbs Free Energy Equation
Vad är Gibbs-fri energi egentligen?
Vad är delta G-ekvationen och hur fungerar den?
Vad skiljer entalpi (eller entropi) från andra storheter?

Definition av Gibbs Free Energy

Summan av entalpi och entropi är känd som Gibbs energi. När temperaturen förblir konstant kvantifierar den den maximala mängden arbete som kan utföras i ett termodynamiskt system. Det symboliseras av G.
Även känd som Gibbs-energi, Gibbs-funktioner och fri entalpi, Gibbs-fri energi har flera andra namn. Det representerar den mest effekt ett slutet system kan producera.

Hur man bestämmer Gibbs fria energi

Genom att använda stegen kan du snabbt beräkna den Gibbs-fria energin för kemiska reaktioner.
 • Du kan se förändringens entalpi, temperatur och entropi.
 • Temperaturförändringen multipliceras för att erhålla entropi.
 • Gibbs energifria erhålls genom att multiplicera produkten med entalpiskillnaden.
 • Gibbs Free Energy Equation

  Beroende på hur du vill tillämpa delta G-formeln finns det två val.
  Om DG är noll är alla reaktioner spontana och kräver ingen yttre energi för att äga rum. Du behöver inte bidra med något; responsen kommer att starta av sig själv på grund av de inblandade atomerna.
  Om DG överstiger 0 är reaktionen inte spontan och behöver ytterligare energi för att börja. För att leverera denna externa energi kan du använda ljus, värme eller andra energikällor.
  Gibbs energi bestäms genom att subtrahera systemets entalpi från summan av dess temperatur och entropi.
  G = H + TS
  Var,
  G betecknar fri Gibbs energi
  Entalpin är H
  Temperaturen är T
  Entropi i S
  En tillståndsfunktion kan användas för att beskriva Gibbs fria energi. Den modifierade Gibbs energiformeln visas i följande tabell.
  DG = DH – DS
  Gibbs Helmholtz formel är denna
  Reaktionen är inte spontan eftersom DG > 0
  DG 0. Detta är en exergonisk, spontan reaktion
  Svaret är i jämvikt när DG = 0

  Vad är Gibbs-fri energi egentligen?

  Den mängd energi som behövs för att utföra en kemisk reaktion kallas Gibbs-fri energi. Det är det mest arbete som någonsin producerats av ett slutet system utan tillväxt.

  Vad är delta G-ekvationen och hur fungerar den?

  Gibbs fria energi kan beräknas med hjälp av delta G-ekvationen DG = DH - DS.

  Vad skiljer entalpi (eller entropi) från andra storheter?

  Den energi som är direkt proportionell mot systemets inre energi kallas entalpi. Mätningen av molekylär oförutsägbarhet är känd som entropi. Den totala summan av all energi i ett system mäts med entalpi. Entropin, som är summan av dessa energier, växer när temperaturen stiger.
  Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Kalkylator För Gibbs Free Energy Svenska
  Publicerad: Mon Dec 20 2021
  I kategori Kalkylatorer
  Lägg till Kalkylator För Gibbs Free Energy på din egen webbplats

  Andra kemikalkylatorer

  Kemi Mullvadar Kalkylator

  Vår mol till gram-omvandlare gör det enkelt att omvandla mellan molekylvikt, massa och mol.

  Molaritetskalkylator

  Denna kalkylator omvandlar massakoncentrationen av valfri lösning till molär koncentration. Den räknar också om gram per ml till mol. Det är också möjligt att beräkna massan av vilket ämne som helst som krävs för att nå en önskad nivå av molaritet.

  Massprocenträknare

  Du kan använda massprocenträknaren för att bestämma ditt procentuella förhållande mellan en komponents massa och ämnets totala vikt.

  Lösningsutspädningsräknare

  Lösningsutspädningsberäknaren beräknar hur man späder en stamlösning vid en känd koncentration för att få en godtycklig volym.

  Nernst Ekvationsräknare

  Denna Nernst ekvationsräknare visar den grundläggande formeln för elektrokemi, Nernsts ekvation (även känd som cellpotentialekvationen).