Matematické Kalkulačky

Kalkulačka Rozdělení Poissonů

Kalkulačka Poissonova rozdělení vám umožní určit pravděpodobnost, že k události dojde několikrát během určitého časového rámce.

Kalkulačka Poissonova rozdělení

P(X = x) = e • λx / x!
vyrobeno pomocí ❤️ od

Obsah

Co je Poissonovo rozdělení?
Příklady Poissonova rozdělení
Kdy není vhodné použít Poissonovo rozdělení

Co je Poissonovo rozdělení?

Poissonovo rozdělení lze popsat jako rozdělení pravděpodobnosti. Je to podobné jako u binomu. Označuje pravděpodobnost, že za určité časové období dojde k určitému počtu událostí. K výpočtu této pravděpodobnosti můžete použít minulá data a zjistit četnost událostí.
Uvažujme například, že průměrný počet tornád v regionu za deset let byl 5. To nám umožňuje vypočítat pravděpodobnost, že se v oblasti během příštích deseti let nevyskytnou žádná tornáda. Lze také vypočítat pravděpodobnost, že se v této oblasti během příštího desetiletého období vyvinou další tornáda.

Příklady Poissonova rozdělení

Toto je jen několik příkladů událostí, které můžete analyzovat pomocí kalkulačky pro výpočet Poissonova rozdělení:
 • Počet autobusů přijíždějících na autobusové nádraží za hodinu
 • Ve vzorku 1000 fotek je počet rozmazaných snímků
 • Počet meteorů, které zasáhly Zemi za posledních 100 let.
 • Kolikrát byl žák během školního roku ve škole nepřítomen;
 • Počet lidí navštěvujících muzeum mezi 10 a 11 hodinou dopoledne.
 • Poissonovo rozdělení lze použít k identifikaci událostí, které jsou na sobě nezávislé. Jejich pravděpodobnost se v průběhu času nemění. Tyto události by se daly popsat jako náhodné, ale jsou nevyhnutelné. Například autobus přijede s 20 minutovým zpožděním, jen aby přijely dva autobusy současně.

  Kdy není vhodné použít Poissonovo rozdělení

  Diskrétní distribuce jako Poisson je příkladem. Poissonovu distribuční tabulku lze použít pouze pro celočíselné argumenty. Na rozdíl od spojitých rozdělení, jako je normální, které může nabývat jakékoli hodnoty, může Poissonova tabulka rozdělení předpokládat pouze spočetně nekonečné číslo.
  Kromě toho se kalkulačka pro výpočet Poissonova rozdělení nesmí používat, když
 • Události nelze oddělit (pravděpodobnosti budoucích událostí se mohou v průběhu času měnit);
 • Je nepravděpodobné, že k nějaké události dojde (funkce pravděpodobnosti není definována pro nulové události).
 • Poissonův vzorec pravděpodobnosti nefunguje správně v tomto prvním případě, pokud jsou události opakovaně korelovány. Existuje mnoho příkladů pozitivní autokorelace v datech. Například erupce sopky může snížit pravděpodobnost erupce dalších sopek. Nebo epidemické onemocnění s vysokou dynamikou.
  Když se musíme vypořádat s událostmi, kde nula není možná, je třeba zlepšit Poissonovo rozdělení. Například pacienti, kteří jsou hospitalizováni, nesmí nikdy opustit kliniku po nula dnech. Tento problém lze vyřešit pomocí oříznutých distribucí, jako je nulová zkrácená Poissonova distribuce, která používá pouze sadu kladných celých čísel.
  Parmis Kazemi
  Autor článku
  Parmis Kazemi
  Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
  Kalkulačka Rozdělení Poissonů čeština
  Zveřejněno: Wed Jun 08 2022
  V kategorii Matematické kalkulačky
  Přidejte Kalkulačka Rozdělení Poissonů na svůj vlastní web

  Jiné matematické kalkulačky

  Vektorový Produktový Kalkulátor

  Kalkulačka vektorových křížových produktů najde křížový produkt dvou vektorů v trojrozměrném prostoru.

  30 60 90 Trojúhelníková Kalkulačka

  S naší kalkulačkou trojúhelníků 30 60 90 můžete vyřešit speciální pravý trojúhelník.

  Kalkulačka Očekávané Hodnoty

  Tato kalkulačka očekávané hodnoty vám pomůže vypočítat očekávanou hodnotu (také nazývanou průměr) dané sady proměnných s jejich pravděpodobnostmi.

  Online Vědecká Kalkulačka

  Tato vědecká kalkulačka poskytuje jednoduché a pokročilé matematické funkce ve snadno použitelné aplikaci.

  Kalkulačka Standardní Odchylky

  Tato bezplatná kalkulačka vám poskytuje standardní odchylku, rozptyl, průměr a součet daného souboru dat.

  Procentní Kalkulačka

  Tato procentuální kalkulačka je bezplatná online kalkulačka pro výpočet procent. Zjistěte, co je X% z Y?

  Kalkulačka Zlomků

  Tuto kalkulačku volných zlomků lze použít k vyhledání výsledku pro sčítání, odčítání, násobení a dělení dvou společných zlomků.

  Převodník Liber Na Kelímky: Mouka, Cukr, Mléko..

  Zjistěte správné míry pro svůj oblíbený recept pomocí této bezplatné kalkulačky, která snadno převede libry na šálky! Funguje s poháry USA a poháry Spojeného království!

  Kalkulačka Obvodu Kruhu

  Pomocí této kalkulačky obvodu volného kruhu vypočítáte poloměr kruhu, průměr kruhu, obvod kruhu a plochu kruhu.

  Kalkulačka Vzorce S Dvojitým Úhlem

  Pomocí této bezplatné kalkulačky určete ekvivalent dvojitého úhlu daného úhlu! Najděte více informací o vzorci dvojitého úhlu.

  Kalkulačka Matematické Odmocniny (kalkulačka Odmocniny)

  Tato bezplatná kalkulačka vypočítá druhé, třetí a vyšší exponenty a kořeny. K dispozici je také vzorec.

  Kalkulačka Plochy Trojúhelníku

  Zjistěte plochu trojúhelníku snadno pomocí naší bezplatné kalkulačky plochy trojúhelníku! Můžete počítat se základnou a výškou, třemi různými stranami a mnoha dalšími. Funguje s úhly a radiány!

  Kalkulačka Koterminálního Úhlu

  Zjistěte coterminální úhly s naší kalkulačkou coterminálních úhlů! Pracuje se stupni a radiány, aby zjistil kladné a záporné koncové úhly!

  Tečka Kalkulačka Produktu

  Vypočítejte matematické bodové produkty, skalární součiny a úhly součinových bodů snadno pro vaše vektory.

  Kalkulačka Středního Bodu

  Pomocí naší kalkulačky středových bodů snadno zjistíte středové body pro přímku nebo trojúhelník! Tato stránka vás také naučí hodnotný vzorec středního bodu!

  Převodník Významných Čísel (kalkulátor Sig Figs)

  Pomocí našeho nástroje pro významné figury snadno zjistíte správné množství významných čísel ve vašem čísle!

  Kalkulačka Délky Oblouku Pro Kruh

  Zjistěte snadno délku oblouku kruhu s touto online matematickou kalkulačkou!

  Kalkulačka Odhadu Bodů

  Vypočítejte bodový odhad snadno pomocí našeho bezplatného online nástroje!

  Kalkulačka Zvýšení Procenta

  Vypočítejte libovolné procento snadno pomocí naší bezplatné online kalkulačky!

  Kalkulačka Procentního Rozdílu

  Vypočítejte procentní rozdíl okamžitě pomocí naší matematické kalkulačky procentního rozdílu!

  Kalkulačka Lineární Interpolace

  Tato bezplatná online kalkulačka vypočítává lineární interpolaci a lineární extrapolaci. Poskytuje také sklon lineární rovnice.

  Kalkulačka Rozkladu QR

  Zjistěte snadno ortonormální matici a horní trojúhelníkovou matici s naší bezplatnou online kalkulačkou rozkladu QR!

  Maticová Transponovaná Kalkulačka

  Tato kalkulačka transpozice matice vám pomůže najít transpozici pro jakoukoli matici.

  Kalkulačka Přepony Trojúhelníku

  Zjistěte snadno přeponu pro všechny druhy trojúhelníků pomocí naší bezplatné matematické kalkulačky!

  Kalkulačka Trigonometrie

  Spočítejte si snadno trigonometrické hodnoty Sin, Cos, Tan, Cot, Sec a Csc pomocí naší bezplatné online kalkulačky!

  Kalkulačka Strany A Úhlu Pravoúhlého Trojúhelníku (kalkulátor Trojúhelníku)

  Zjistěte snadno pravou stranu a úhel trojúhelníku pomocí naší bezplatné online kalkulačky!

  45 45 90 Kalkulačka Trojúhelníku (kalkulačka Pravoúhlého Trojúhelníku)

  Vypočítejte přeponu, měření a poměr snadno pomocí naší kalkulačky trojúhelníku 45 45 90.

  Maticová Kalkulačka Násobení

  Vypočítejte snadno násobení matic pomocí naší bezplatné online matematické kalkulačky!

  Průměrná Kalkulačka

  Vypočítejte si průměrný průměr čísel snadno pomocí naší bezplatné online matematické kalkulačky

  Generátor Náhodných Čísel

  Tento nástroj generuje skutečně náhodné číslo mezi libovolnými dvěma čísly.

  Kalkulačka Míry Chyb

  Tato kalkulačka počítá chybovost pro průzkumy na základě velikosti a podílu vzorku. Umožňuje také nastavit požadovanou úroveň spolehlivosti.

  Úhel Mezi Dvěma Vektory Kalkulačka

  Tento online nástroj počítá úhel mezi dvěma vektory a má všechny možné kombinace vektorů.

  LCM Calculator - Kalkulačka Nejméně Běžných Vícenásobných

  Tato kalkulačka vám pomůže najít LCM nebo LCD pro konkrétní sadu čísel.

  Kalkulačka Čtverečních Záběrů

  Tato online kalkulačka vypočítá plochu tvaru měřenou ve stopách. Funguje se všemi tvary a měrnými jednotkami!

  Exponentová Kalkulačka (výkonová Kalkulačka)

  Toto je online kalkulačka, která umí vypočítat exponenty.

  Kalkulačka Zbytků Matematiky

  Tento online nástroj vypočítá zbytek dělení.

  Kalkulačka Pravidla Tří – Přímá Úměra

  Spočítejte si snadno přímou úměru čísel pomocí naší bezplatné kalkulačky Pravidlo tří.

  Kalkulačka Kvadratického Vzorce

  Kvadratické rovnice jsou jakákoli polynomiální algebra druhého stupně, která má v algebře následující tvar.

  Součtová Kalkulačka

  Tato kalkulačka součtového zápisu vám umožňuje rychle vypočítat součet nastaveného čísla, známého také jako Sigma. Proto se často nazývá sigma kalkulačka. Poskytuje vám také ukázku ze série, která má být součtem. Lze jej použít v jednoduchém režimu k výpočtu jednoduchého součtu pomocí dané sady čísel.

  Obvodová Kalkulačka

  Toto je bezplatný online nástroj, který spočítá obvod různých tvarů.

  Kalkulačka Skóre Z (hodnota Z)

  Toto je kalkulačka, která vypočítá z-skóre souboru dat.

  Fibonacciho Kalkulačka

  Tuto Fibonacciho kalkulačku lze použít k libovolnému výpočtu členů Fibonacciho posloupnosti.

  Kalkulačka Objemu Kapsle

  Je to bezplatná kalkulačka, která vám pomůže najít objem libovolné kapsle.

  Kalkulačka Objemu Pyramidy

  Je to bezplatná kalkulačka, která vám pomůže najít objem různých tvarů.

  Kalkulačka Objemu Trojúhelníkového Hranolu

  Je to bezplatná kalkulačka, která vám pomůže najít objem jakéhokoli trojúhelníkového hranolu.

  Kalkulačka Objemu Obdélníku

  Je to bezplatná kalkulačka, která vám pomůže zjistit objem krabice.

  Kalkulačka Objemu Kužele

  Tato kalkulačka počítá objem kužele a lze ji použít k řešení školních problémů.

  Kalkulačka Objemu Krychle

  Jedná se o online nástroj, který spočítá objem libovolné krychle.

  Kalkulačka Objemu Válce

  Jedná se o online nástroj, který spočítá objem válce.

  Kalkulačka Dilatace Měřítkového Faktoru

  Toto je online kalkulačka, která vám pomůže vypočítat dilataci měřítka objektu.

  Kalkulačka Indexu Diverzity Shannon

  Kalkulátor indexu biodiverzity Shannon lze použít k výpočtu diverzity druhů ve společenství. Ekologové mohou využít Shannonův index diverzity k získání užitečných informací o stanovišti.

  Kalkulačka Bayesova Teorému

  Použijte tuto kalkulačku Bayesova teorému online k určení pravděpodobnosti události, která je podmíněna jinou událostí. Tento výpočet bere v úvahu předchozí pravděpodobnost A, pravděpodobnosti podmíněné B a podmíněné A a podmíněné A.

  Antilogaritmová Kalkulačka

  Antilogová kalkulačka umožňuje vypočítat funkci inverzního logaritmu. Vypočítejte antilogaritmus pro libovolné číslo s jakýmkoli základem, ať už je to 10, přirozený antilog nebo jiné číslo.

  Eˣ Kalkulačka

  Tento úžasný nástroj vám umožní vypočítat e na mocninu libovolného čísla, které si vyberete.

  Kalkulačka Prvočísel

  Tato kalkulačka vám ukáže, zda má číslo prvočíslo nebo je složené.

  Kalkulačka Exponenciálního Růstu

  Kalkulačka exponenciálního růstu vypočítá konečnou cenu množství na základě jeho počátečních hodnot, rychlosti růstu a času.

  Kalkulačka Velikosti Vzorku

  Vypočítejte velikost vzorku na základě velikosti populace, úrovně spolehlivosti a meze chyby.

  Inverzní Logaritmus (log) Kalkulačka

  Tato online kalkulačka zobrazí inverzní log zadaného čísla a základu.

  Multiplikativní Inverzní Kalkulačka

  Tato kalkulačka vám pomůže najít násobící převrácenou hodnotu celého čísla, desetinného čísla, zlomku nebo smíšeného čísla.

  Kalkulačka Procent Značek

  Tato kalkulačka převádí testovací známky na procenta. Lze jej použít k rychlému výpočtu procenta jednoho nebo více známek (známek) testu a maximálního počtu známek.

  Poměrová Kalkulačka

  Tuto kalkulačku lze použít k určení rozměrů obrázků při změně jejich velikosti.

  Kalkulačka Empirických Pravidel

  Kalkulátor empirických pravidel, také známý jako "výpočet pravidel 68 95 99", je nástroj, který vám umožňuje určit rozsahy, které jsou buď 1 nebo 2 směrodatné odchylky nebo 3 směrodatné odchylky. Tato kalkulačka vám ukáže rozsahy, ve kterých je 68, 95 nebo 99,7 % normálně distribuovaných dat.

  P-value-calculator

  Tento neuvěřitelný nástroj vám umožní najít p-hodnotu. Pomocí testovací statistiky můžete určit, která p-hodnota je jednostranná a která oboustranná.

  Kalkulačka Objemu Koule

  Je to bezplatná kalkulačka, která vám pomůže najít objem koule.

  Kalkulačka NPV

  Tato online kalkulačka vám umožní vypočítat NPV (Čistá současná hodnota) investice. Výpočet je založen na počáteční investici a diskontní sazbě. Můžete také vypočítat vnitřní míru návratnosti (IRR), hrubé výnosy a čisté peněžní toky.

  Procentuální Pokles

  Pomocí této kalkulačky zjistěte, jak procentuální snížení o jakoukoli částku změní výsledek. Jednoduše zadejte původní hodnotu, procentuální pokles a novou hodnotu pro výpočet změny.

  Plošný Kalkulátor

  Náš intuitivní nástroj vám umožní vybrat si z různých tvarů a vypočítá jejich plochu během mrknutí oka.

  Kalkulačka Pravděpodobnosti

  Kalkulačka pravděpodobnosti vám umožní prozkoumat vztahy pravděpodobnosti mezi dvěma samostatnými událostmi. To vám umožní lépe porozumět tomu, jak spolu události souvisí, a díky tomu jsou předpovědi přesnější.

  Kalkulačka Zlomků Na Desetinné Místo

  Použijte naši kalkulačku zlomků na desetinná místa ke snadnému převodu zlomků na desetinná místa a zpět!

  Faktorová Kalkulačka

  Zjistěte faktory libovolného čísla pomocí naší kalkulačky faktorů

  Zlomek Na Smíšená Číselná Kalkulačka

  Převeďte zlomek na kalkulačku smíšených čísel pomocí našeho jednoduchého nástroje