Matematické Kalkulačky

Kalkulačka Obvodu Kruhu

Pomocí této kalkulačky obvodu volného kruhu vypočítáte poloměr kruhu, průměr kruhu, obvod kruhu a plochu kruhu.

Vizualizace obvodu kruhu

Obsah

Jak používat kalkulačku obvodu kruhu?
Co je obvod?
Co je to kruh?
Relevantní kruhové vzorce
Obvodový vzorec
Podmínky související s kruhy
Historie kruhu

Jak používat kalkulačku obvodu kruhu?

Chcete -li zjistit další parametry kruhu, musíte vyplnit poloměr, průměr, obvod nebo plochu. Poté kalkulačka automaticky vypočítá zbývající hodnoty pro vás.

Co je obvod?

Obvod je lineární vzdálenost okraje kruhu. Znamená to stejné jako obvod v geometrickém obrázku. Rozdíl obvodu a obvodu je v tom, že termín „obvod“ se používá výhradně pro polygony.

Co je to kruh?

Kruh je jednoduchý uzavřený tvar, který ukazuje různé koncepty a různé skupiny lidí. Jedná se o množinu bodů v rovině, která je od daného bodu stejně vzdálená. Průměr kruhu je dvojnásobek poloměru. Musí se rovnat vzdálenosti mezi středem kruhu a přímkou, která jím prochází.
V euklidovské geometrii je kruh jednoduchá křivka, která rozděluje rovinu na dvě oblasti: vnitřní a vnější. Běžně se používá k označení hranice tvaru nebo celé struktury.
Kruh je typ eliptické struktury, která obklopuje největší plochu na jednotku obvodu. Obvykle je definován jako dvourozměrný tvar se středovým bodem a excentricitou nula.
Další informace o kruzích

Relevantní kruhové vzorce

Zde jsou vzorce, které naše kruhová kalkulačka používá.

Obvodový vzorec

K výpočtu obvodu kruhu na základě jeho poloměru můžete použít následující vzorec.
C = 2πR
R = radius
Příklad kruhu
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Co je kruh v geometrii?

Podmínky související s kruhy

Obvod je vzdálenost mezi jedním obvodem a kruhem.
Průměr je úsečka, která prochází středem.
Střed kruhu se nazývá origo.
Kruh je tvar složený z bodů, které jsou od daného bodu ve vzdálenosti. Vzdálenost mezi těmito body se nazývá poloměr.
Půl kotouče je speciální případ, který ukazuje největší segment. Pojem tečného kruhu se datuje do doby, kdy byly založeny nejstarší známé civilizace.

Historie kruhu

Kruh je znám již od starověku. Kolem Měsíce a Slunce jsou přirozené kruhy, které mohou pozorovat rostliny.
Kruh inspiroval rozvoj mnoha vědních oborů, jako je astronomie a geometrie. Jeho studie také pomohla vysvětlit koncept božské nebo dokonalé geometrie.
Platón vysvětluje dokonalý kruh, jak se liší od slov a kreseb a proč je důležitý.
Různé pohledy umělců na svět ovlivnily jejich vnímání kruhu. Někteří se zaměřili na jeho centrální část, zatímco jiní zdůraznili demokratický aspekt jeho obvodu.
Kruh je symbolem mnoha posvátných a duchovních konceptů. Po celém světě byla interpretována různými způsoby.
Historie kruhů

Angelica Miller
Autor článku
Angelica Miller
Angelica je studentkou psychologie a spisovatelkou obsahu. Miluje přírodu a má rád dokumentární filmy a vzdělávací videa na YouTube.

Kalkulačka Obvodu Kruhu čeština
Zveřejněno: Mon Aug 02 2021
V kategorii Matematické kalkulačky
Přidejte Kalkulačka Obvodu Kruhu na svůj vlastní web

Jiné matematické kalkulačky

Vektorový Produktový Kalkulátor

30 60 90 Trojúhelníková Kalkulačka

Kalkulačka Očekávané Hodnoty

Online Vědecká Kalkulačka

Kalkulačka Standardní Odchylky

Procentní Kalkulačka

Kalkulačka Zlomků

Převodník Liber Na Kelímky: Mouka, Cukr, Mléko..

Kalkulačka Vzorce S Dvojitým Úhlem

Kalkulačka Matematické Odmocniny (kalkulačka Odmocniny)

Kalkulačka Plochy Trojúhelníku

Kalkulačka Koterminálního Úhlu

Tečka Kalkulačka Produktu

Kalkulačka Středního Bodu

Převodník Významných Čísel (kalkulátor Sig Figs)

Kalkulačka Délky Oblouku Pro Kruh

Kalkulačka Odhadu Bodů

Kalkulačka Zvýšení Procenta

Kalkulačka Procentního Rozdílu

Kalkulačka Lineární Interpolace

Kalkulačka Rozkladu QR

Maticová Transponovaná Kalkulačka

Kalkulačka Přepony Trojúhelníku

Kalkulačka Trigonometrie

Kalkulačka Strany A Úhlu Pravoúhlého Trojúhelníku (kalkulátor Trojúhelníku)

45 45 90 Kalkulačka Trojúhelníku (kalkulačka Pravoúhlého Trojúhelníku)

Maticová Kalkulačka Násobení

Průměrná Kalkulačka

Generátor Náhodných Čísel

Kalkulačka Míry Chyb

Úhel Mezi Dvěma Vektory Kalkulačka

LCM Calculator - Kalkulačka Nejméně Běžných Vícenásobných

Kalkulačka Čtverečních Záběrů

Exponentová Kalkulačka (výkonová Kalkulačka)

Kalkulačka Zbytků Matematiky

Kalkulačka Pravidla Tří – Přímá Úměra

Kalkulačka Kvadratického Vzorce

Součtová Kalkulačka

Obvodová Kalkulačka

Kalkulačka Skóre Z (hodnota Z)

Fibonacciho Kalkulačka

Kalkulačka Objemu Kapsle

Kalkulačka Objemu Pyramidy

Kalkulačka Objemu Trojúhelníkového Hranolu

Kalkulačka Objemu Obdélníku

Kalkulačka Objemu Kužele

Kalkulačka Objemu Krychle

Kalkulačka Objemu Válce

Kalkulačka Dilatace Měřítkového Faktoru

Kalkulačka Indexu Diverzity Shannon

Kalkulačka Bayesova Teorému

Antilogaritmová Kalkulačka

Eˣ Kalkulačka

Kalkulačka Prvočísel

Kalkulačka Exponenciálního Růstu

Kalkulačka Velikosti Vzorku

Inverzní Logaritmus (log) Kalkulačka

Kalkulačka Rozdělení Poissonů

Multiplikativní Inverzní Kalkulačka

Kalkulačka Procent Značek

Poměrová Kalkulačka

Kalkulačka Empirických Pravidel

P-value-calculator

Kalkulačka Objemu Koule

Kalkulačka NPV

Procentuální Pokles

Plošný Kalkulátor

Kalkulačka Pravděpodobnosti