Μαθηματικοί Υπολογιστές

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή

Αυτός ο επιστημονικός υπολογιστής παρέχει απλές και προηγμένες μαθηματικές συναρτήσεις σε μια εύχρηστη εφαρμογή.

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι μια επιστημονική αριθμομηχανή;
Πώς να βρείτε την ηλεκτρονική αριθμομηχανή Casio;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός επιστημονικού υπολογιστή και ενός κανονικού υπολογιστή;
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε μια συνηθισμένη αριθμομηχανή για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων;

Τι είναι μια επιστημονική αριθμομηχανή;

Ένας επιστημονικός υπολογιστής ή ένας επιστημονικός υπολογιστής είναι ένας τύπος αριθμομηχανής που χρησιμεύει για την επίλυση μαθηματικών, μηχανικών και άλλων επιστημονικών υπολογισμών. Η αριθμομηχανή σε αυτήν τη σελίδα είναι ένα παράδειγμα ενός διαδικτυακού επιστημονικού υπολογιστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό διαφορετικών ειδών μαθηματικών προβλημάτων.

Πώς να βρείτε την ηλεκτρονική αριθμομηχανή Casio;

Η Casio είναι μια παγκοσμίως γνωστή μάρκα αριθμομηχανών. Πιθανώς οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε δει μια αριθμομηχανή Casio στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Αλλά το Casio είναι μόνο ένα εμπορικό σήμα για επιστημονικούς υπολογιστές. Υπάρχουν πολλές άλλες επιστημονικές μάρκες αριθμομηχανών εκτός από το Casio! Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική επιστημονική αριθμομηχανή αντί για Casio!
Για παράδειγμα, αυτή η δωρεάν διαδικτυακή επιστημονική αριθμομηχανή λειτουργεί όπως και οποιαδήποτε άλλη αριθμομηχανή Casio!
Παγκόσμιος ιστότοπος εκπαίδευσης του Casio

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός επιστημονικού υπολογιστή και ενός κανονικού υπολογιστή;

Οι επιστημονικοί υπολογιστές μπορούν να χειριστούν μαθηματικούς υπολογισμούς όπως μικτές λειτουργίες, τριγωνομετρία, άλγεβρα και συναρτήσεις.
Οι συνηθισμένοι υπολογιστές μπορούν να εκτελούν αριθμητικούς υπολογισμούς μόνο γενικά. Αυτοί οι αριθμητικοί υπολογισμοί είναι συνήθως προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Αυτοί οι υπολογιστές μπορούν να εξοπλιστούν με άλλους υπολογισμούς, όπως οι υπολογισμοί επί τοις εκατό.
Αυτό σημαίνει ότι η επιστημονική αριθμομηχανή είναι πιο προηγμένη από μια κανονική αριθμομηχανή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι προτιμούν τις επιστημονικές αριθμομηχανές έναντι των κανονικών.
Σύντομο ιστορικό της αριθμομηχανής

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε μια συνηθισμένη αριθμομηχανή για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων;

Οι συνηθισμένοι υπολογιστές περιορίζονται πολύ στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, καθώς περιορίζονται σε απλούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα, οι συνηθισμένοι υπολογιστές δεν μπορούν να λύσουν άμεσα μικτές πράξεις σε αριθμούς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο σας συνιστούμε να επιλέξετε επιστημονική αριθμομηχανή έναντι μιας κανονικής αριθμομηχανής.
Στοιχεία αριθμομηχανής για παιδιάΕξέλιξη της Αριθμομηχανής

Angelica Miller
Συντάκτης άρθρου
Angelica Miller
Η Angelica είναι φοιτήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας περιεχομένου. Λατρεύει τη φύση και τα ντοκιμαντέρ και τα εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube.

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Thu Jul 22 2021
Στην κατηγορία Μαθηματικοί υπολογιστές
Προσθέστε το Online Επιστημονική Αριθμομηχανή στον δικό σας ιστότοπο

Άλλοι μαθηματικοί υπολογιστές

Διάνυσμα Υπολογιστής Πολλαπλών Προϊόντων

Υπολογιστής Τριγώνου 30 60 90

Υπολογιστής Αναμενόμενης Αξίας

Αριθμομηχανή Τυπικής Απόκλισης

Υπολογιστής Ποσοστού

Αριθμομηχανή Κλασμάτων

Μετατροπέας Λίβρων Σε Φλιτζάνια: Αλεύρι, Ζάχαρη, Γάλα..

Υπολογιστής Περιφέρειας Κύκλου

Υπολογιστής Φόρμουλας Διπλής Γωνίας

Μαθηματική Αριθμομηχανή Ρίζας (αριθμομηχανή Τετραγωνικής Ρίζας)

Υπολογιστής Περιοχής Τριγώνου

Υπολογιστής Τελικής Γωνίας

Υπολογιστής Προϊόντος Με Κουκκίδες

Αριθμομηχανή Μεσαίου Σημείου

Μετατροπέας Σημαντικών Αριθμών (υπολογιστής Sig Figs)

Υπολογιστής Μήκους Τόξου Για Κύκλο

Υπολογιστής Εκτίμησης Σημείου

Αριθμομηχανή Ποσοστιαίας Αύξησης

Υπολογιστής Διαφοράς Ποσοστού

Γραμμικός Υπολογιστής Παρεμβολής

Υπολογιστής Αποσύνθεσης QR

Υπολογιστής Μεταφοράς Μήτρας

Υπολογιστής Υποτείνουσας Τριγώνου

Αριθμομηχανή Τριγωνομετρίας

Αριθμομηχανή Δεξιάς Τριγώνου Και Γωνίας (αριθμομηχανή Τριγώνου)

45 45 90 Αριθμομηχανή Τριγώνου (αριθμομηχανή Δεξιού Τριγώνου)

Αριθμομηχανή Πολλαπλασιασμού Μήτρας

Αριθμομηχανή Μέσου Όρου

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών

Αριθμομηχανή Περιθωρίου Σφάλματος

Γωνία Μεταξύ Δύο Διανυσμάτων Αριθμομηχανή

LCM Calculator - Least Common Multiple Calculator

Αριθμομηχανή Τετραγωνικών Μέτρων

Αριθμομηχανή Εκθέτη (υπολογιστής Ισχύος)

Υπολογιστής Υπολοίπων Μαθηματικών

Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία

Αριθμομηχανή Τετραγωνικού Τύπου

Αριθμομηχανή Αθροίσματος

Αριθμομηχανή Περιμέτρου

Αριθμομηχανή Βαθμολογίας Z (τιμή Z)

Αριθμομηχανή Fibonacci

Αριθμομηχανή Όγκου Κάψουλας

Αριθμομηχανή Όγκου Πυραμίδας

Αριθμομηχανή Όγκου Τριγωνικού Πρίσματος

Αριθμομηχανή Όγκου Ορθογωνίου

Αριθμομηχανή Όγκου Κώνου

Αριθμομηχανή Όγκου Κύβου

Αριθμομηχανή Όγκου Κυλίνδρου

Αριθμομηχανή Διαστολής Συντελεστή Κλίμακας

Υπολογιστής Δείκτης Ποικιλομορφίας Shannon

Υπολογιστής Θεωρήματος Bayes

Αντιλογαριθμική Αριθμομηχανή

Eˣ Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Πρώτων Αριθμών

Αριθμομηχανή Εκθετικής Ανάπτυξης

Αριθμομηχανή Μεγέθους Δείγματος

Αριθμομηχανή Αντίστροφου Λογάριθμου (log).

Αριθμομηχανή Διανομής Poisson

Πολλαπλασιαστική Αντίστροφη Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Ποσοστού Σημάτων

Αριθμομηχανή Αναλογίας

Εμπειρικός Υπολογιστής Κανόνων

P-value-calculator

Αριθμομηχανή Όγκου Σφαίρας

Αριθμομηχανή NPV