Μαθηματικοί Υπολογιστές

Αριθμομηχανή Αθροίσματος

Αυτός ο υπολογιστής σημειογραφίας αθροίσματος σάς επιτρέπει να υπολογίζετε γρήγορα το άθροισμα ενός συνόλου αριθμού, γνωστό και ως Sigma. Ως εκ τούτου, συχνά ονομάζεται αριθμομηχανή σίγμα. Σου δίνει και δείγμα από τη σειρά για να είναι άθροισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλή λειτουργία για τον υπολογισμό ενός απλού αθροίσματος χρησιμοποιώντας ένα δεδομένο σύνολο αριθμών.

Υπολογιστής αθροίσματος

Λειτουργία αριθμομηχανής

Πίνακας περιεχομένων

Πώς να υπολογίσετε ένα άθροισμα;
Σύμβολο Σίγμα στο Ελληνικό Αλφάβητο

Πώς να υπολογίσετε ένα άθροισμα;

Η άθροιση μπορεί να περιγραφεί ως η διαδοχική πρόσθεση μιας ομάδας αριθμών. Η πρόσθεση είναι μόνο μία από τις τέσσερις βασικές πράξεις στα μαθηματικά, μαζί με τον πολλαπλασιασμό, την αφαίρεση και τη διαίρεση. Για λίγους αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων των ακεραίων, είναι απλό. Ωστόσο, οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το εργαλείο άθροισης είναι τόσο πολύτιμο. Μπορείτε να αντιγράψετε/επικολλήσετε τους αριθμούς ή να τους εισαγάγετε χειροκίνητα, χωρισμένοι μόνο με ένα μη αριθμητικό σύμβολο, μείον και τελεία. Μπορείτε να κάνετε συντομεύσεις όταν χρειάζεται να υπολογίσετε αθροίσματα για συγκεκριμένες ακολουθίες.
Επειδή η πρόσθεση είναι κοινωνική και το άθροισμα ΔΕΝ εξαρτάται από τον τρόπο ομαδοποίησης των προσθηκών, οι παρενθέσεις μπορούν να παραλειφθούν αθροιστικά. Αυτό σημαίνει ότι η μετάθεση των όρων μιας πεπερασμένης σειράς δεν αλλάζει το αποτέλεσμα άθροισης. Για παράδειγμα, η προσθήκη 1 + 2 +3 + 4 ισούται με την προσθήκη 1 + 4+3 + 2, το οποίο μπορεί να επαληθευτεί από τον υπολογιστή αθροίσματος μας. Η άθροιση μπορεί επίσης να γίνει σε αρνητικούς αριθμούς. Αυτό είναι γνωστό ως «αλγεβρικό άθροισμα» όταν δηλώνει ρητά ότι το σύμβολο λήφθηκε σε λειτουργία.
Εάν προσθέσετε όλους τους αριθμούς από ένα δεδομένο σύνολο μαζί, το αποτέλεσμα μπορεί να ονομαστεί "σύνολο". Αυτό δεν συμβαίνει όταν προσθέτετε ένα μέρος στην ακολουθία—άθροιση ακολουθιών, επίσης γνωστή ως. Το άθροισμα των σειρών είναι η πρόσθεση ή η αφαίρεση όλων των τιμών μέσα σε μια διατεταγμένη σειρά. Συνήθως εκφράζεται σε συμβολισμό σίγμα S. Μια ακολουθία μπορεί να είναι άπειρη ή πεπερασμένη, ανάλογα με την οριακή της τιμή.

Σύμβολο Σίγμα στο Ελληνικό Αλφάβητο

Το Σίγμα, το 18ο γράμμα στο νεοελληνικό αλφάβητο, είναι κεφαλαίο Σ και πεζό σ. Έχει αξία 200 στη Γεμάτρια. Η εναλλακτική μορφή του sigma (s) πρέπει να χρησιμοποιείται στη λέξη-τελική θέση. Το φοινικικό γράμμα Sin, που σημαίνει δόντι, ήταν η πηγή του ελληνικού γράμματος σίγμα. Το μικρό Γράμμα σίγμα (α). Χρησιμοποιείται για την ένδειξη τυπικής απόκλισης στα στατιστικά και μαθηματικά. Μπορεί επίσης να υποδεικνύει συλλαβές στη γλωσσολογία, σταθερές θωράκισης στη χημεία και το άθροισμα των διαιρετών για τα μαθηματικά. Το κεφαλαίο γράμμα Sigma (S) χρησιμοποιείται για να συνοψίσουμε, τα μαθηματικά.

Parmis Kazemi
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.

Αριθμομηχανή Αθροίσματος ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Fri Jan 28 2022
Στην κατηγορία Μαθηματικοί υπολογιστές
Προσθέστε το Αριθμομηχανή Αθροίσματος στον δικό σας ιστότοπο

Άλλοι μαθηματικοί υπολογιστές

Διάνυσμα Υπολογιστής Πολλαπλών Προϊόντων

Υπολογιστής Τριγώνου 30 60 90

Υπολογιστής Αναμενόμενης Αξίας

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Τυπικής Απόκλισης

Υπολογιστής Ποσοστού

Αριθμομηχανή Κλασμάτων

Μετατροπέας Λίβρων Σε Φλιτζάνια: Αλεύρι, Ζάχαρη, Γάλα..

Υπολογιστής Περιφέρειας Κύκλου

Υπολογιστής Φόρμουλας Διπλής Γωνίας

Μαθηματική Αριθμομηχανή Ρίζας (αριθμομηχανή Τετραγωνικής Ρίζας)

Υπολογιστής Περιοχής Τριγώνου

Υπολογιστής Τελικής Γωνίας

Υπολογιστής Προϊόντος Με Κουκκίδες

Αριθμομηχανή Μεσαίου Σημείου

Μετατροπέας Σημαντικών Αριθμών (υπολογιστής Sig Figs)

Υπολογιστής Μήκους Τόξου Για Κύκλο

Υπολογιστής Εκτίμησης Σημείου

Αριθμομηχανή Ποσοστιαίας Αύξησης

Υπολογιστής Διαφοράς Ποσοστού

Γραμμικός Υπολογιστής Παρεμβολής

Υπολογιστής Αποσύνθεσης QR

Υπολογιστής Μεταφοράς Μήτρας

Υπολογιστής Υποτείνουσας Τριγώνου

Αριθμομηχανή Τριγωνομετρίας

Αριθμομηχανή Δεξιάς Τριγώνου Και Γωνίας (αριθμομηχανή Τριγώνου)

45 45 90 Αριθμομηχανή Τριγώνου (αριθμομηχανή Δεξιού Τριγώνου)

Αριθμομηχανή Πολλαπλασιασμού Μήτρας

Αριθμομηχανή Μέσου Όρου

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών

Αριθμομηχανή Περιθωρίου Σφάλματος

Γωνία Μεταξύ Δύο Διανυσμάτων Αριθμομηχανή

LCM Calculator - Least Common Multiple Calculator

Αριθμομηχανή Τετραγωνικών Μέτρων

Αριθμομηχανή Εκθέτη (υπολογιστής Ισχύος)

Υπολογιστής Υπολοίπων Μαθηματικών

Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία

Αριθμομηχανή Τετραγωνικού Τύπου

Αριθμομηχανή Περιμέτρου

Αριθμομηχανή Βαθμολογίας Z (τιμή Z)

Αριθμομηχανή Fibonacci

Αριθμομηχανή Όγκου Κάψουλας

Αριθμομηχανή Όγκου Πυραμίδας

Αριθμομηχανή Όγκου Τριγωνικού Πρίσματος

Αριθμομηχανή Όγκου Ορθογωνίου

Αριθμομηχανή Όγκου Κώνου

Αριθμομηχανή Όγκου Κύβου

Αριθμομηχανή Όγκου Κυλίνδρου

Αριθμομηχανή Διαστολής Συντελεστή Κλίμακας

Υπολογιστής Δείκτης Ποικιλομορφίας Shannon

Υπολογιστής Θεωρήματος Bayes

Αντιλογαριθμική Αριθμομηχανή

Eˣ Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Πρώτων Αριθμών

Αριθμομηχανή Εκθετικής Ανάπτυξης

Αριθμομηχανή Μεγέθους Δείγματος

Αριθμομηχανή Αντίστροφου Λογάριθμου (log).

Αριθμομηχανή Διανομής Poisson

Πολλαπλασιαστική Αντίστροφη Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Ποσοστού Σημάτων

Αριθμομηχανή Αναλογίας

Εμπειρικός Υπολογιστής Κανόνων

P-value-calculator

Αριθμομηχανή Όγκου Σφαίρας

Αριθμομηχανή NPV