Μαθηματικοί Υπολογιστές

Αριθμομηχανή NPV

Αυτή η ηλεκτρονική αριθμομηχανή θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε το NPV (Καθαρή Παρούσα Αξία) μιας επένδυσης. Ο υπολογισμός βασίζεται στην αρχική επένδυση και στο προεξοφλητικό επιτόκιο. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε τα εσωτερικά ποσοστά απόδοσης (IRR), τις μικτές αποδόσεις και τις καθαρές ταμειακές ροές.

Αριθμομηχανή NPV

%

Ταμειακή ροή

Πόσα χρόνια?
1
Καθαρή παρούσα αξία
? €

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το NPV;

Τι είναι το NPV;

Η καθαρή παρούσα αξία (NPV), επίσης γνωστή ως καθαρή αξία (NPW), αναφέρεται στην καθαρή αξία μιας αναμενόμενης ροής εισοδήματος τη δεδομένη στιγμή σε σχέση με την πιθανή αξία της στο μέλλον. Επομένως, γίνεται έκπτωση σε συγκεκριμένες τιμές. Απλώς αφαιρεί τις τρέχουσες ταμειακές εκροές, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους, από τις τρέχουσες ταμειακές ροές με την πάροδο του χρόνου. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση της καθαρής παρούσας αξίας είναι η διαχρονική αξία του χρήματος. Το άθροισμα είναι, σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία, η καθαρή αξία. Η διαφορά (S) των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (θετική ή αρνητική) είναι μείον την αρχική επένδυση.
Ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσετε τι σημαίνει «παρούσα αξία» είναι να φανταστείτε μια κατάσταση στην οποία μια επιχειρηματική επένδυση 500.000 $ αναμένεται να φέρει ταμειακή ροή 50.000 $ εντός ενός έτους. Απόδοση κεφαλαίου 10% με ετήσιο κόστος κεφαλαίου 50.000 $ είναι 11%. Αυτό θα σήμαινε ότι η ροή εισοδήματος έχει μια παρούσα αρνητική τιμή (-4.504,50 $). Είναι απίθανο η απόδοση της επένδυσης να δικαιολογήσει την επένδυση. Αλλά, εάν το κόστος κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί κατά 5%, η παρούσα καθαρή αξία της ίδιας ταμειακής ροής θα ήταν 23.810 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι το κεφάλαιο χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και θα άξιζε την επένδυση.
Αποποίηση ευθυνών! Αυτός ο απλός ηλεκτρονικός υπολογιστής NPV είναι μια καλή αρχή για την εκτίμηση της Καθαρής παρούσας αξίας για οποιαδήποτε επένδυση. Ωστόσο, δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Όταν λαμβάνετε οικονομικές αποφάσεις ή μακροπρόθεσμες συμφωνίες, όπως τραπεζικές καταθέσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Οι πληροφορίες της αριθμομηχανής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Parmis Kazemi
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.

Αριθμομηχανή NPV ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Thu Aug 04 2022
Στην κατηγορία Μαθηματικοί υπολογιστές
Προσθέστε το Αριθμομηχανή NPV στον δικό σας ιστότοπο

Άλλοι μαθηματικοί υπολογιστές

Διάνυσμα Υπολογιστής Πολλαπλών Προϊόντων

Υπολογιστής Τριγώνου 30 60 90

Υπολογιστής Αναμενόμενης Αξίας

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Τυπικής Απόκλισης

Υπολογιστής Ποσοστού

Αριθμομηχανή Κλασμάτων

Μετατροπέας Λίβρων Σε Φλιτζάνια: Αλεύρι, Ζάχαρη, Γάλα..

Υπολογιστής Περιφέρειας Κύκλου

Υπολογιστής Φόρμουλας Διπλής Γωνίας

Μαθηματική Αριθμομηχανή Ρίζας (αριθμομηχανή Τετραγωνικής Ρίζας)

Υπολογιστής Περιοχής Τριγώνου

Υπολογιστής Τελικής Γωνίας

Υπολογιστής Προϊόντος Με Κουκκίδες

Αριθμομηχανή Μεσαίου Σημείου

Μετατροπέας Σημαντικών Αριθμών (υπολογιστής Sig Figs)

Υπολογιστής Μήκους Τόξου Για Κύκλο

Υπολογιστής Εκτίμησης Σημείου

Αριθμομηχανή Ποσοστιαίας Αύξησης

Υπολογιστής Διαφοράς Ποσοστού

Γραμμικός Υπολογιστής Παρεμβολής

Υπολογιστής Αποσύνθεσης QR

Υπολογιστής Μεταφοράς Μήτρας

Υπολογιστής Υποτείνουσας Τριγώνου

Αριθμομηχανή Τριγωνομετρίας

Αριθμομηχανή Δεξιάς Τριγώνου Και Γωνίας (αριθμομηχανή Τριγώνου)

45 45 90 Αριθμομηχανή Τριγώνου (αριθμομηχανή Δεξιού Τριγώνου)

Αριθμομηχανή Πολλαπλασιασμού Μήτρας

Αριθμομηχανή Μέσου Όρου

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών

Αριθμομηχανή Περιθωρίου Σφάλματος

Γωνία Μεταξύ Δύο Διανυσμάτων Αριθμομηχανή

LCM Calculator - Least Common Multiple Calculator

Αριθμομηχανή Τετραγωνικών Μέτρων

Αριθμομηχανή Εκθέτη (υπολογιστής Ισχύος)

Υπολογιστής Υπολοίπων Μαθηματικών

Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία

Αριθμομηχανή Τετραγωνικού Τύπου

Αριθμομηχανή Αθροίσματος

Αριθμομηχανή Περιμέτρου

Αριθμομηχανή Βαθμολογίας Z (τιμή Z)

Αριθμομηχανή Fibonacci

Αριθμομηχανή Όγκου Κάψουλας

Αριθμομηχανή Όγκου Πυραμίδας

Αριθμομηχανή Όγκου Τριγωνικού Πρίσματος

Αριθμομηχανή Όγκου Ορθογωνίου

Αριθμομηχανή Όγκου Κώνου

Αριθμομηχανή Όγκου Κύβου

Αριθμομηχανή Όγκου Κυλίνδρου

Αριθμομηχανή Διαστολής Συντελεστή Κλίμακας

Υπολογιστής Δείκτης Ποικιλομορφίας Shannon

Υπολογιστής Θεωρήματος Bayes

Αντιλογαριθμική Αριθμομηχανή

Eˣ Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Πρώτων Αριθμών

Αριθμομηχανή Εκθετικής Ανάπτυξης

Αριθμομηχανή Μεγέθους Δείγματος

Αριθμομηχανή Αντίστροφου Λογάριθμου (log).

Αριθμομηχανή Διανομής Poisson

Πολλαπλασιαστική Αντίστροφη Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Ποσοστού Σημάτων

Αριθμομηχανή Αναλογίας

Εμπειρικός Υπολογιστής Κανόνων

P-value-calculator

Αριθμομηχανή Όγκου Σφαίρας