Μαθηματικοί Υπολογιστές

Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία

Υπολογίστε εύκολα την άμεση αναλογία αριθμών με τη δωρεάν αριθμομηχανή Κανόνας των Τριών.

Υπολογιστής κανόνας των τριών

Συμπληρώστε τα δύο επάνω πεδία και ένα από τα κάτω. Θα υπολογιστεί η τέταρτη τιμή.

Αντιστοιχεί στην

Αντιστοιχεί στην

Πίνακας περιεχομένων

Ποιος είναι ο κανόνας των τριών;
Άμεσος κανόνας των τριών
Αντίστροφος κανόνας τριών

Ποιος είναι ο κανόνας των τριών;

Ο κανόνας είναι τρία είναι ένας απλός υπολογισμός που επιτρέπει σε κάποιον να υπολογίσει κάτι σε τρία βήματα. Αυτή είναι μια κοινή μέθοδος υπολογισμού απλών τύπων. Η αρχή πίσω από αυτό είναι αρκετά απλή: Πρέπει να κάνετε το ίδιο και στις δύο πλευρές για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άμεσος κανόνας των τριών

Αν το ένα μέγεθος είναι μεγαλύτερο, αυξάνεται και το άλλο με την ίδια αναλογία.
a / b = c / d
Είναι δυνατός ο υπολογισμός των α, β και γ. Για να υπολογίσετε το δ:
d = c * b / a

Αντίστροφος κανόνας τριών

Στην ίδια αναλογία, αν το ένα μέγεθος είναι μεγαλύτερο, το άλλο θα μειωθεί.
Είναι δυνατός ο υπολογισμός του d χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τύπους: α, β και γ. Για να υπολογίσετε το δ:
d = a * b / c

Parmis Kazemi
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.

Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Wed Jan 12 2022
Στην κατηγορία Μαθηματικοί υπολογιστές
Προσθέστε το Υπολογιστής Κανόνας Τριών - Άμεση Αναλογία στον δικό σας ιστότοπο

Άλλοι μαθηματικοί υπολογιστές

Διάνυσμα Υπολογιστής Πολλαπλών Προϊόντων

Υπολογιστής Τριγώνου 30 60 90

Υπολογιστής Αναμενόμενης Αξίας

Online Επιστημονική Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Τυπικής Απόκλισης

Υπολογιστής Ποσοστού

Αριθμομηχανή Κλασμάτων

Μετατροπέας Λίβρων Σε Φλιτζάνια: Αλεύρι, Ζάχαρη, Γάλα..

Υπολογιστής Περιφέρειας Κύκλου

Υπολογιστής Φόρμουλας Διπλής Γωνίας

Μαθηματική Αριθμομηχανή Ρίζας (αριθμομηχανή Τετραγωνικής Ρίζας)

Υπολογιστής Περιοχής Τριγώνου

Υπολογιστής Τελικής Γωνίας

Υπολογιστής Προϊόντος Με Κουκκίδες

Αριθμομηχανή Μεσαίου Σημείου

Μετατροπέας Σημαντικών Αριθμών (υπολογιστής Sig Figs)

Υπολογιστής Μήκους Τόξου Για Κύκλο

Υπολογιστής Εκτίμησης Σημείου

Αριθμομηχανή Ποσοστιαίας Αύξησης

Υπολογιστής Διαφοράς Ποσοστού

Γραμμικός Υπολογιστής Παρεμβολής

Υπολογιστής Αποσύνθεσης QR

Υπολογιστής Μεταφοράς Μήτρας

Υπολογιστής Υποτείνουσας Τριγώνου

Αριθμομηχανή Τριγωνομετρίας

Αριθμομηχανή Δεξιάς Τριγώνου Και Γωνίας (αριθμομηχανή Τριγώνου)

45 45 90 Αριθμομηχανή Τριγώνου (αριθμομηχανή Δεξιού Τριγώνου)

Αριθμομηχανή Πολλαπλασιασμού Μήτρας

Αριθμομηχανή Μέσου Όρου

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών

Αριθμομηχανή Περιθωρίου Σφάλματος

Γωνία Μεταξύ Δύο Διανυσμάτων Αριθμομηχανή

LCM Calculator - Least Common Multiple Calculator

Αριθμομηχανή Τετραγωνικών Μέτρων

Αριθμομηχανή Εκθέτη (υπολογιστής Ισχύος)

Υπολογιστής Υπολοίπων Μαθηματικών

Αριθμομηχανή Τετραγωνικού Τύπου

Αριθμομηχανή Αθροίσματος

Αριθμομηχανή Περιμέτρου

Αριθμομηχανή Βαθμολογίας Z (τιμή Z)

Αριθμομηχανή Fibonacci

Αριθμομηχανή Όγκου Κάψουλας

Αριθμομηχανή Όγκου Πυραμίδας

Αριθμομηχανή Όγκου Τριγωνικού Πρίσματος

Αριθμομηχανή Όγκου Ορθογωνίου

Αριθμομηχανή Όγκου Κώνου

Αριθμομηχανή Όγκου Κύβου

Αριθμομηχανή Όγκου Κυλίνδρου

Αριθμομηχανή Διαστολής Συντελεστή Κλίμακας

Υπολογιστής Δείκτης Ποικιλομορφίας Shannon

Υπολογιστής Θεωρήματος Bayes

Αντιλογαριθμική Αριθμομηχανή

Eˣ Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Πρώτων Αριθμών

Αριθμομηχανή Εκθετικής Ανάπτυξης

Αριθμομηχανή Μεγέθους Δείγματος

Αριθμομηχανή Αντίστροφου Λογάριθμου (log).

Αριθμομηχανή Διανομής Poisson

Πολλαπλασιαστική Αντίστροφη Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή Ποσοστού Σημάτων

Αριθμομηχανή Αναλογίας

Εμπειρικός Υπολογιστής Κανόνων

P-value-calculator

Αριθμομηχανή Όγκου Σφαίρας

Αριθμομηχανή NPV