Calculatoare De Chimie

Calculator De Ecuații Nernst

Acest calculator de ecuații Nernst arată formula fundamentală pentru electrochimie, ecuația Nernst (cunoscută și sub numele de ecuația potențialului celular).

Calculator de ecuații Nernst

ÎN
mol
Potențial de reducere (E)
? ÎN

Cuprins

Care este posibilitatea de a reduce costurile?
Care este ecuația potențialului celular?

Care este posibilitatea de a reduce costurile?

Potențialul de reducere al reacției cu semicelulă sau celulă completă este cunoscut și de potenţialul redox sau de oxidare/reducere. Este o măsură a tendinței moleculelor (sau chiar atomilor sau ionilor) de a se reduce. Măsoară tendința moleculelor de a dobândi electroni și, prin urmare, de a fi reduse.
Ce este mai exact oxidarea/reducerea? Când electronii sunt stripați, aceasta se numește oxidare. Reducerea se referă la actul de a primi sau de a câștiga electroni. Acesta este atunci când, de exemplu, un antioxidant donează un electron.
Ce înseamnă toate acestea în termeni de potențial de reducere? O soluție care are un potențial mai mare va avea mai multe șanse să dobândească electroni (să fie redusă), în timp ce una cu o potență mai mică va pierde electroni. Este important de menționat că un potențial ridicat de reducere nu înseamnă că reacția va avea loc. Reacția necesită încă ceva Energie de activare.
Este dificil de cuantificat potențialul absolut pentru o soluție. Acesta este motivul pentru care potențialele de reducere pot fi definite în raport cu un electrod de referință.
Posibilitatea de reducere standard este potența redox măsurată în condiții standard. Aceasta include 25 °C, activitate egală cu 1 per ion, presiune de 1 bar pe gaz și participarea la reacție. Potențialul standard de reducere este determinat în raport cu un standard de electrod cu hidrogen (SHE), un potențial dat arbitrar de 0 V.

Care este ecuația potențialului celular?

Ecuația Nernst este o ecuație a potențialului celular care leagă potențialul de reducere de electropotențialul standard, temperature, precum și de activitățile moleculelor. levels poate înlocui activitățile pentru a obține un rezultat aproximativ. Ecuația Nernst funcționează pentru reacții cu semicelulă și celulă completă.
E = E₀ - RT/zF * ln([roșu]/[ox])
Unde:
E -- Potențialul de reducere exprimat în volți. (V);
E₀ -- Potenţial de reducere standard, exprimat de asemenea în Volţi (V);
R -- Gas constant, egal cu 8,314J/(K*mol);
T -- Temperatura la care ar avea loc reacția, măsurată în Kelvins.
z -- Numărul de moli de electroni care au fost transferați în reacție
F -- constantă Faraday care este egală cu numărul de electroni coulombs/mol (96,485,3 C/mol);
[roșu] -- Activitatea chimică (atom sau ion ...) a moleculei în versiunea redusă. Poate fi înlocuit și prin concentrare.
[ox] -- Activitate chimică (atom, ion...) oxidat). Poate fi înlocuit și prin concentrare.

John Cruz
Autorul articolului
John Cruz
John este doctorand cu pasiune pentru matematică și educație. În timpul liber, lui John îi place să facă drumeții și ciclism.

Calculator De Ecuații Nernst Română
Publicat: Thu Jul 21 2022
În categoria Calculatoare de chimie
Adăugați Calculator De Ecuații Nernst la propriul site web