Kimya Kalkulyatorları

Nernst Tənliyi Kalkulyatoru

Bu Nernst tənliyi kalkulyatoru elektrokimya üçün əsas düstur olan Nernst tənliyini (həmçinin Hüceyrə Potensial tənliyi kimi tanınır) göstərir.

Nernst tənliyi kalkulyatoru

IN
mol
Azaltma potensialı (E)
? IN
❤️ tərəfindən hazırlanmışdır

Mündəricat

Xərcləri azaltmaq imkanı nədir?
Hüceyrə potensial tənliyi nədir?

Xərcləri azaltmaq imkanı nədir?

Yarım hüceyrə və ya tam hüceyrə reaksiyasının reduksiya potensialı redoks və ya oksidləşmə/reduksiya qazanı ilə də tanınır. Bu, molekulların (və ya hətta atomların və ya ionların) azalma meylinin ölçüsüdür. O, molekulların elektron əldə etmə meylini ölçür və buna görə də azalır.
Oksidləşmə/reduksiya tam olaraq nədir? Elektronların soyulduğu zaman buna oksidləşmə deyilir. Reduksiya elektronların qəbulu və ya əldə edilməsi aktına aiddir. Bu, məsələn, bir antioksidant elektron bağışladığı zamandır.
Bütün bunlar azalma potensialı baxımından nə deməkdir? Daha yüksək potensiala malik olan məhlulun elektron əldə etmə ehtimalı daha yüksək olacaq (azalacaq), daha aşağı potensiala malik olan isə elektron itirəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, reduksiya potensialının yüksək olması reaksiyanın baş verəcəyi demək deyil. Reaksiya hələ də bəzi aktivləşdirmə Enerji tələb edir.
Həll üçün mütləq potensialı ölçmək çətindir. Buna görə reduksiya potensialları istinad elektroduna nisbətən müəyyən edilə bilər.
Standart azalma imkanı standart şəraitdə ölçülən redoks potensialıdır. Buraya 25 deqC, aktivlik ion başına 1 bərabər, hər qaz üçün 1bar təzyiq və reaksiyada iştirak daxildir. Azaldılma üçün standart potensial hidrogen elektrod standartına (SHE), ixtiyari olaraq verilmiş 0 V potensialına nisbətən müəyyən edilir.

Hüceyrə potensial tənliyi nədir?

Nernst tənliyi reduksiya potensialını standart elektropotensial temperature, həmçinin molekulların fəaliyyətləri ilə əlaqələndirən hüceyrə potensialı tənliyidir. levels təxmini nəticə əldə etmək üçün fəaliyyətləri əvəz edə bilər. Nernst tənliyi yarım hüceyrə və tam hüceyrə reaksiyaları üçün işləyir.
E = E₀ - RT/zF * ln([qırmızı]/[ox])
harada:
 • E -- Voltla ifadə edilən azalma potensialı. (V);
 • E₀ -- Standart Azaltma Potensialı, həmçinin Volt (V) ilə ifadə edilir;
 • R -- Qaz sabiti, 8,314J/(K*mol) bərabərdir;
 • T -- Kelvinlə ölçülən reaksiyanın baş verəcəyi temperatur.
 • z -- Reaksiyada ötürülən elektronların sayı Mol
 • F -- Kulon/mol elektronlarının sayına bərabər olan Faraday sabiti (96,485,3 C/mol);
 • [qırmızı] -- Azaldılmış versiyada molekulun kimyəvi aktivliyi (atom və ya ion ...). Onu konsentrasiya ilə də əvəz etmək olar.
 • [ox] -- Kimyəvi aktivlik (atom, İon ...) oksidləşdi). O, həmçinin konsentrasiya ilə əvəz edilə bilər.
 • John Cruz
  Məqalə müəllifi
  John Cruz
  John riyaziyyat və təhsilə həvəsi olan bir doktorantdır. Boş vaxtlarında John gəzintiyə çıxmağı və velosiped sürməyi sevir.
  Nernst Tənliyi Kalkulyatoru Azərbaycan
  Yayımlandı: Thu Jul 21 2022
  Kimya kalkulyatorları kateqoriyasında
  Öz saytınıza Nernst Tənliyi Kalkulyatoru əlavə edin

  Digər kimya kalkulyatorları

  Gibbs Pulsuz Enerji Üçün Kalkulyator

  Gibbs enerji kalkulyatoru kimyəvi reaksiyanın öz-özünə baş verib-verməyəcəyini müəyyən etmək üçün ideal vasitədir.

  Kimya Mol Kalkulyatoru

  Bizim mollardan qrama çeviricimiz molekulyar çəki, kütlə və mol arasında çevirməyi asanlaşdırır.

  Molyarlıq Kalkulyatoru

  Bu kalkulyator istənilən məhlulun kütlə konsentrasiyasını molyar konsentrasiyaya çevirir. O, həmçinin ml başına qramı mollərə yenidən hesablayır. İstənilən molyarlıq səviyyəsinə çatmaq üçün lazım olan hər hansı bir maddənin kütləsini hesablamaq da mümkündür.

  Kütlə Faizi Kalkulyatoru

  Komponentin kütləsi ilə maddənin ümumi çəkisi arasındakı faiz nisbətinizi müəyyən etmək üçün kütlə faizi kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

  Məhlulun Seyreltmə Kalkulyatoru

  Məhlulun seyreltilməsi kalkulyatoru ixtiyari həcm əldə etmək üçün məhlulun məlum konsentrasiyada necə seyreltiləcəyini hesablayır.