Kemijski Kalkulatori

Kalkulator Nernstove Jednadžbe

Ovaj kalkulator Nernstove jednadžbe prikazuje temeljnu formulu za elektrokemiju, Nernstovu jednadžbu (također poznatu kao jednadžba potencijala stanice).

Kalkulator Nernstove jednadžbe

U
mol
Potencijal redukcije (E)
? U

Sadržaj

Koja je mogućnost smanjenja troškova?
Što je jednadžba potencijala stanice?

Koja je mogućnost smanjenja troškova?

Potencijal redukcije reakcije polustanice ili cijele stanice također je poznat po redoks ili oksidacijsko/redukcijskom potu. To je mjera tendencije redukcije molekula (ili čak atoma ili iona). Mjeri tendenciju molekula da steknu elektrone, te da se stoga smanje.
Što je točno oksidacija/redukcija? Kada se elektroni ogole, to se naziva oksidacija. Redukcija se odnosi na čin primanja ili dobivanja elektrona. To je kada, na primjer, antioksidans donira elektron.
Što to sve znači u smislu potencijala smanjenja? Vjerojatnije je da će otopina s većim potencijalom prikupiti elektrone (biti smanjena), dok će ona s nižom potencijom izgubiti elektrone. Važno je napomenuti da visok potencijal smanjenja ne znači da će se reakcija dogoditi. Reakcija još uvijek zahtijeva nešto aktivacijske energije.
Teško je kvantificirati apsolutni potencijal rješenja. Zbog toga se redukcijski potencijali mogu definirati u odnosu na referentnu elektrodu.
Standardna mogućnost smanjenja je redoks potencijal izmjeren pod standardnim uvjetima. To uključuje 25 degC, aktivnost jednaku 1 po ionima, tlak od 1 bar po plinu i sudjelovanje u reakciji. Standardni potencijal za redukciju određuje se u odnosu na standard vodikove elektrode (SHE), proizvoljno zadani potencijal od 0 V.

Što je jednadžba potencijala stanice?

Nernstova jednadžba je jednadžba potencijala stanice koja povezuje redukcijski potencijal sa standardnim elektropotencijalom, temperaturom, kao i aktivnostima molekula. razine mogu zamijeniti aktivnosti kako bi se dobio približan rezultat. Nernstova jednadžba radi za polustanične i pune stanične reakcije.
E = E₀ - RT/zF * ln([crveno]/[ox])
gdje:
E -- Potencijal smanjenja izražen u voltima. (V);
E₀ -- Standardni redukcijski potencijal, također izražen u voltima (V);
R -- Konstanta plina, jednaka 8,314J/(K*mol);
T -- Temperatura na kojoj bi se reakcija odvijala, mjerena u Kelvinima.
z -- Broj molova elektrona koji su preneseni u reakciji
F -- Faradayeva konstanta koja je jednaka broju kulona/molu elektrona (96.485.3 C/mol);
[crveno] -- Kemijska aktivnost (atoma ili iona ...) molekule u smanjenoj verziji. Također se može zamijeniti koncentracijom.
[ox] -- Kemijska aktivnost (atom, ion ...) oksidirano). Također se može zamijeniti koncentracijom.

John Cruz
Autor članka
John Cruz
John je doktorand sa strašću prema matematici i obrazovanju. U slobodno vrijeme John voli pješačiti i voziti bicikl.

Kalkulator Nernstove Jednadžbe Hrvatski
Objavljeno: Thu Jul 21 2022
U kategoriji Kemijski kalkulatori
Dodajte Kalkulator Nernstove Jednadžbe na svoju web stranicu