Kémiai Számológépek

Nernst Egyenlet Kalkulátor

Ez a Nernst-egyenlet-kalkulátor megmutatja az elektrokémia alapvető képletét, a Nernst-egyenletet (más néven cellapotenciál-egyenletet).

Nernst egyenlet kalkulátor

BAN BEN
mol
Csökkentési potenciál (E)
? BAN BEN
készítette: ❤️

Tartalomjegyzék

Mi a lehetőség a költségek csökkentésére?
Mi a sejtpotenciál egyenlet?

Mi a lehetőség a költségek csökkentésére?

A félsejtes vagy teljes sejtreakció redukciós potenciálját a redox vagy oxidációs/redukciós edény is ismeri. Ez a molekulák (vagy akár az atomok vagy ionok) redukálódásának tendenciája. Azt méri, hogy a molekulák milyen hajlamosak elektronokat szerezni, és ezáltal csökkenni.
Mi is pontosan az oxidáció/redukció? Az elektronok leválasztását oxidációnak nevezik. A redukció az elektronok fogadásának vagy megszerzésének aktusára utal. Ilyenkor például egy antioxidáns elektront adományoz.
Mit jelent mindez a csökkentési potenciál szempontjából? Egy nagyobb potenciállal rendelkező megoldás nagyobb valószínűséggel szerez elektronokat (redukálódik), míg az alacsonyabb potenciállal rendelkezők elektronokat veszítenek. Fontos megjegyezni, hogy a nagy redukciós potenciál nem jelenti azt, hogy a reakció bekövetkezik. A reakció még némi aktiválási energiát igényel.
Nehéz számszerűsíteni a megoldás abszolút potenciálját. Ez az oka annak, hogy a redukciós potenciálok egy referenciaelektródához viszonyítva határozhatók meg.
A standard csökkentési lehetőség a normál körülmények között mért redox potenciál. Ez magában foglalja a 25 °C-ot, az iononkénti 1-es aktivitást, a gázonkénti 1 bar nyomást és a reakcióban való részvételt. A standard redukciós potenciált egy hidrogénelektróda standardhoz (SHE) viszonyítva határozzuk meg, amely egy tetszőlegesen megadott 0 V potenciál.

Mi a sejtpotenciál egyenlet?

A Nernst-egyenlet egy sejtpotenciálegyenlet, amely a redukciós potenciált a szabványos elektropotenciálhoz, hőmérséklethez] (https://www.omnicalculator.com/conversion/temperature-converter), valamint a molekulák aktivitásához köti. A [levels helyettesítheti a tevékenységeket a hozzávetőleges eredmény elérése érdekében. A Nernst-egyenlet fél- és teljes sejtes reakciókra működik.
E = E₀ - RT/zF * ln([piros]/[ox])
ahol:
 • E -- A redukciós potenciál voltban kifejezve. (V);
 • E₀ – szabványos csökkentési potenciál, Voltban (V) is kifejezve;
 • R – gázkonstans, egyenlő: 8,314 J/(K*mol);
 • T – hőmérséklet, amelyen a reakció végbemenne, Kelvinben mérve.
 • z -- Szám A reakció során átvitt elektronok móljai
 • F – Faraday-állandó, amely megegyezik a coulomb/mol elektronok számával (96.485.3 C/mol);
 • [piros] -- A molekula kémiai aktivitása (atom vagy ion...) a redukált változatban. Koncentrációval is helyettesíthető.
 • [ox] -- Kémiai aktivitás (atom, ion ...) oxidált). Koncentrációval is helyettesíthető.
 • John Cruz
  A cikk szerzője
  John Cruz
  John PhD -hallgató, aki rajong a matematikáért és az oktatásért. Szabadidejében John szeret túrázni és kerékpározni.
  Nernst Egyenlet Kalkulátor magyar nyelv
  Közzétett: Thu Jul 21 2022
  A (z) Kémiai számológépek kategóriában
  A (z) Nernst Egyenlet Kalkulátor hozzáadása saját webhelyéhez

  Egyéb kémiai számológépek

  Gibbs Free Energy Kalkulátor

  A Gibbs energiakalkulátor ideális eszköz annak meghatározására, hogy egy kémiai reakció megtörténhet-e magától.

  Kémia Anyajegy Kalkulátor

  Mól-gramm konverterünk megkönnyíti a molekulatömeg, tömeg és mól közötti átváltást.

  Molaritás Kalkulátor

  Ez a számológép bármely oldat tömegkoncentrációját moláris koncentrációvá alakítja. A gramm/ml-t is átszámolja mólokra. Bármely anyag tömegének kiszámítása is lehetséges, amely a kívánt molaritás eléréséhez szükséges.

  Tömegszázalékkalkulátor

  A tömegszázalék-kalkulátor segítségével meghatározhatja az összetevő tömege és az anyag teljes tömege közötti százalékarányt.

  Oldathígítási Kalkulátor

  Az oldathígítás-kalkulátor kiszámítja, hogyan kell ismert koncentrációjú törzsoldatot hígítani, hogy tetszőleges térfogatot kapjunk.