Kemijski Kalkulatorji

Kalkulator Nernstove Enačbe

Ta kalkulator Nernstove enačbe prikazuje temeljno formulo za elektrokemijo, Nernstovo enačbo (znano tudi kot enačba celičnega potenciala).

Kalkulator Nernstove enačbe

IN
mol
Potencial zmanjšanja (E)
? IN
naredil z ❤️ avtor

Kazalo

Kakšna je možnost znižanja stroškov?
Kaj je enačba celičnega potenciala?

Kakšna je možnost znižanja stroškov?

Redukcijski potencial polcelične ali celotne celične reakcije poznamo tudi kot redoks ali oksidacijsko/redukcijski lonec. Je merilo težnje molekul (ali celo atomov ali ionov), da postanejo reducirane. Meri težnjo molekul, da pridobijo elektrone in se zato zmanjšajo.
Kaj pravzaprav je oksidacija/redukcija? Ko se elektroni odstranijo, se to imenuje oksidacija. Redukcija se nanaša na dejanje prejemanja ali pridobivanja elektronov. To je, ko na primer antioksidant odda elektron.
Kaj vse to pomeni z vidika potenciala zmanjšanja? Raztopina z večjim potencialom bo bolj verjetno pridobila elektrone (se zmanjšala), medtem ko bo raztopina z nižjo močjo izgubila elektrone. Pomembno je vedeti, da visok potencial za zmanjšanje ne pomeni, da bo do reakcije prišlo. Reakcija še vedno zahteva nekaj aktivacijske energije.
Težko je količinsko opredeliti absolutni potencial za rešitev. Zato je mogoče definirati redukcijske potenciale glede na referenčno elektrodo.
Standardna možnost zmanjšanja je redoks potencial, izmerjen pod standardnimi pogoji. To vključuje 25 degC, aktivnost enako 1 na ion, tlak 1 bar na plin in sodelovanje v reakciji. Standardni potencial za redukcijo je določen glede na standard vodikove elektrode (SHE), poljubno dani potencial 0 V.

Kaj je enačba celičnega potenciala?

Nernstova enačba je enačba celičnega potenciala, ki povezuje redukcijski potencial s standardnim elektropotencialom, temperaturo] (https://www.omnicalculator.com/conversion/temperature-converter), kot tudi aktivnostmi molekul. [ravni lahko nadomestijo dejavnosti, da dobite približen rezultat. Nernstova enačba deluje za polcelične in polcelične reakcije.
E = E₀ - RT/zF * ln([rdeča]/[ox])
kje:
 • E -- Zmanjšalni potencial, izražen v voltih. (V);
 • E₀ -- standardni redukcijski potencial, izražen tudi v voltih (V);
 • R -- Konstanta plina, enaka 8,314J/(K*mol);
 • T -- Temperatura, pri kateri bi potekala reakcija, merjeno v Kelvinih.
 • z -- Število molov elektronov, ki so bili preneseni v reakciji
 • F -- Faradayeva konstanta, ki je enaka številu kulonov/mol elektronov (96,485,3 C/mol);
 • [rdeča] -- Kemijska aktivnost (atom ali ion ...) molekule v pomanjšani različici. Lahko ga nadomestimo tudi s koncentracijo.
 • [ox] -- Kemijska aktivnost (atom, ion ...) oksidirano). Lahko se nadomesti tudi s koncentracijo.
 • John Cruz
  Avtor članka
  John Cruz
  John je doktorand s strastjo do matematike in izobraževanja. V prostem času se John rad sprehaja in kolesari.
  Kalkulator Nernstove Enačbe Slovenski
  Objavljeno: Thu Jul 21 2022
  V kategoriji Kemijski kalkulatorji
  Dodajte Kalkulator Nernstove Enačbe na svoje spletno mesto

  Drugi kemični kalkulatorji

  Kalkulator Za Gibbsovo Brezplačno Energijo

  Gibbsov energijski kalkulator je idealno orodje za ugotavljanje, ali se kemična reakcija lahko zgodi sama ali ne.

  Kalkulator Kemijskih Molov

  Naš pretvornik molov v grame omogoča enostavno pretvorbo med molekulsko maso, maso in moli.

  Kalkulator Molarnosti

  Ta kalkulator pretvori masno koncentracijo katere koli raztopine v molsko koncentracijo. Prav tako preračuna gramov na ml v mole. Prav tako je mogoče izračunati maso katere koli snovi, ki je potrebna za dosego želene ravni molarnosti.

  Kalkulator Masnih Odstotkov

  Z kalkulatorjem masnih odstotkov lahko določite svoje odstotno razmerje med maso komponente in skupno težo snovi.

  Kalkulator Za Redčenje Raztopine

  Kalkulator redčenja raztopine izračuna, kako razredčiti osnovno raztopino pri znani koncentraciji, da dobimo poljubno prostornino.