מחשבונים סטטיסטיים

סטטיסטיקה היא תחום המתמקד באיסוף, ארגון והצגת נתונים. דגימות נציגות נערכות על מנת להבטיח שניתן ליישם את המסקנות שהגיעו מהמדגם לכלל האוכלוסייה. הניסויים כוללים ביצוע מדידות מרובות של מערכת. מחקר תצפיתי אינו נערך לצורך מניפולציה ניסיונית. ריכזנו עבורכם אוסף של עוזרים סטטיסטיים!