Kjemi Kalkulatorer

Gibbs Gratis Energikalkulator

Hvis du leter etter et verktøy for å finne ut om en kjemisk reaksjon kan oppstå spontant eller ikke, er Gibbs energikalkulator det perfekte verktøyet.

Gibbs gratis energikalkulator

Resultat

Formel

G = ΔH - T * ΔS

ΔG er endringen i Gibbs frie energi

ΔH er endringen i entalpi

ΔS er endringen i entropi

T er temperaturen i Kelvin

Innholdsfortegnelse

Gibbs Free Energy Definisjon
Hvordan beregne Gibbs Free Energy
Gibbs fri energiligning
Gibbs-fri energi: Hva er det egentlig?
Hva er delta G-formelen, og hvordan fungerer den?
Hva er forskjellen mellom entalpi (eller entropi)?

Gibbs Free Energy Definisjon

Gibbs energi er produktet av entalpi og entropi. Den måler den maksimale mengden arbeid som utføres i et termodynamisk system der temperaturen og temperaturen ikke endres. G representerer det.
Gibbs-fri energi kan også refereres til som Gibbs-energi, Gibbs-funksjoner og fri entalpi. Det er det maksimale arbeidet som kan komme fra et lukket system.

Hvordan beregne Gibbs Free Energy

Du kan enkelt beregne den Gibbs-frie energien til kjemiske reaksjoner ved å følge trinnene.
Entalpien, temperaturen og entropien for endring kan sees.
Multipliser temperaturendringen for å få entropi
Legg produktet til entalpiforskjellen for å få Gibbs energifri.

Gibbs fri energiligning

Det finnes to alternativer avhengig av hvordan du vil bruke delta G-formelen.
Hvis DG 0 er reaksjonene spontane og skjer uten ekstern energi. Du trenger ikke legge til noe; atomene i responsen vil initiere det selv.
Hvis DG > 0 er reaksjonen ikke spontan og ekstern energi kreves for å starte reaksjonen. Du kan bruke fotoner, varme eller andre energikilder for å gi denne eksterne energien.
Gibbs energi er lik systemets entalpi minus produktet fra temperatur og entropi.
G = H + TS
Hvor,
G er Gibbs energi gratis
H er entalpien
T er temperatur
S er entropi
Gibbs frie energi kan beskrives som en tilstandsfunksjon. Følgende tabell viser endringen i Gibbs energiformel.
DG = DH - DS
Denne ligningen er Gibbs Helmholtz-formelen
DG > 0, Reaksjonen er ikke-spontan.
DG 0. Dette er en spontan, eksergonisk reaksjon
DG = 0 betyr at responsen er i likevekt

Gibbs-fri energi: Hva er det egentlig?

Gibbs-fri energi er mengden energi som kreves for å fullføre en kjemisk reaksjon. Det er den høyeste mengden arbeid oppnådd fra et lukket system uten utvidelse.

Hva er delta G-formelen, og hvordan fungerer den?

Bruke delta G-ligningen DG = DH – DS for å beregne Gibbs frie energi.

Hva er forskjellen mellom entalpi (eller entropi)?

Entalpi kan defineres som energi direkte proporsjonal med systemets indre energi. Entropi refererer til måling av molekylær tilfeldighet. Entalpi måler summeringen av alle energier i et system. Mens entropien øker når temperaturen stiger, er det summen av disse energiene.
Finn jobben din som kjemiker på Jooble

Parmis Kazemi
Artikkelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.

Gibbs Gratis Energikalkulator Norsk
Publisert: Mon Dec 20 2021
I kategori Kjemi kalkulatorer
Legg til Gibbs Gratis Energikalkulator på ditt eget nettsted