Počítačové Kalkulačky

Previesť KB Na MB

Toto je online nástroj, ktorý prevádza kilobajty na megabajty.

Prevodník kilobajtov na megabajty

1 KB = 1024 B

Suma

KB
MB
Výsledné desatinné miesta
3

Obsah

Koľko megabajtov je v megabajte
Je rozdiel medzi KB a MB.
Ako prevediete kilobajty na megabajty?
Konverzná tabuľka kB na MB

Koľko megabajtov je v megabajte

Existujú dve rôzne definície megabajtu. Jedným z nich je binárna definícia, čo znamená presne 1024 megabajtov v megabajte. Toto by ste sa naučili na hodine informatiky. Je to najpopulárnejšia definícia, ktorú používa väčšina vývojárov (napr. Windows). Iné definície uvádzajú, že v jednom megabajte je 1000 megabajtov. Ide o definíciu medzinárodného systému jednotiek. Napriek tomu, že je široko používaný v centrálnych organizáciách po celom svete, ešte stále nie je všeobecne uznávaný napriek svojej desaťročia dlhej existencii.
Zmätok bol taký rozšírený, že Medzinárodná elektrotechnická komisia navrhla nové opatrenie: Mebibyte (symbol: MiB). Toto nahrádza binárnu definíciu MB. Táto metrika sa používa iba vo veľmi špecifických oblastiach, ako je napríklad vývoj softvéru počítačových ovládačov. Náš prevodník KB na MB podporuje oba štandardy.
Každá definícia má svoje pre a proti. Jednotka SI sa počíta jednoduchšie a je kompatibilná s inými meracími jednotkami, ako sú kilogramy, kilometre atď. Binárne je vhodnejšie na ukladanie alebo pamäť počítača, pretože výsledkom sú zaokrúhlené čísla, napr. Nie je 512 MB RAM (SI), ale je tu 512 MB (binárna alebo MiB) RAM.

Je rozdiel medzi KB a MB.

Rôzne situácie môžu vyžadovať konverziu KB na MB. Povedzme, že máte systém s mnohými súbormi. Každý súbor má približne 512 kB. Chcete vedieť, koľko MB bude trvať, aby sa zmestilo 100 000 súborov. Ak používate systém SI, budete potrebovať presne 51 000 MB úložného priestoru.
Mnohé úložné systémy budú označené podľa konvencie SI pre megabajty. 700 MB CD so 700 000 SI kilobajtmi bude obsahovať 700 000 000 bajtov. Tieto sú ekvivalentné 667,572 MB (683593,75 KB) v binárnej konvencii, ktoré váš OS používa na zobrazenie veľkostí súborov. Pred zakúpením akéhokoľvek dátového úložiska je dôležité porozumieť rôznym metrickým systémom, aby ste nezostali pozadu. Rozdiel v rozsahu gigabajtov je 10 %.

Ako prevediete kilobajty na megabajty?

Delenie 1000, ak používate konvenciu SI, a 1024, ak používate binárnu konvenciu na prevod medzi KB alebo MB. To ukazuje užitočnosť konvencie SI. Desatinnú pozíciu môžete posunúť o tri miesta doľava. Kalkulačky, ako je tá naša, sú však málokedy významným prínosom.

Konverzná tabuľka kB na MB

KB (binary, also KiB) MB (binary, also MiB)
4 KB 0.003906 MB
8 KB 0.007813 MB
16 KB 0.015625 MB
32 KB 0.031250 MB
64 KB 0.062500 MB
128 KB 0.125000 MB
256 KB 0.25 MB
512 KB 0.50 MB
1,024 KB 1 MB
2,048 KB 2 MB
4,096 KB 4 MB
8,192 KB 8 MB
16,384 KB 16 MB
32,768 KB 32 MB
65,536 KB 64 MB
131,072 KB 128 MB
262,144 KB 256 MB
524,288 KB 512 MB
KB (SI) MB (SI)
4 KB 0.004000 MB
8 KB 0.008000 MB
16 KB 0.016000 MB
32 KB 0.032000 MB
64 KB 0.064000 MB
128 KB 0.128000 MB
256 KB 0.256000 MB
512 KB 0.512000 MB
1,024 KB 1.024000 MB
2,048 KB 2.048000 MB
4,096 KB 4.096000 MB
8,192 KB 8.192000 MB
16,384 KB 16.384000 MB
32,768 KB 32.768000 MB
65,536 KB 65.536000 MB
131,072 KB 131.072000 MB
262,144 KB 262.144000 MB
524,288 KB 524.288000 MB

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Previesť KB Na MB Slovenčina
Publikovaný: Fri Jan 28 2022
V kategórii Počítačové kalkulačky
Pridajte Previesť KB Na MB na svoj vlastný web