Počítačové Kalkulačky

Binárna Kalkulačka

Binárny je číselný systém, ktorý funguje podobným spôsobom ako systém desiatkových čísel. Tento systém pravdepodobne pozná väčšina ľudí.

Binárna kalkulačka

Vyberte možnosť
vyrobené pomocou ❤️ od

Obsah

Ako previesť desiatkové na binárne
Ako previesť binárne na desiatkové
Binárne sčítanie
Binárne odčítanie
Binárne násobenie
Binárne delenie
Binárny systém je číselný systém, ktorý funguje takmer presne ako desiatkový systém, ktorý väčšina ľudí pozná skôr. Základné číslo pre desiatkovú sústavu je 10, zatiaľ čo dvojková sústava používa 10. Dvojková sústava používa 2, zatiaľ čo desiatková sústava používa 10, zatiaľ čo dvojková sústava používa 1, ktorá sa nazýva bit. Odhliadnuc od týchto rozdielov, operácie ako sčítanie, odčítanie a násobenie sa všetky vypočítavajú pomocou rovnakých pravidiel ako v desiatkovej sústave.
Kvôli jednoduchosti implementácie v digitálnych obvodoch s logickými hradlami takmer všetky moderné technológie a počítače používajú binárny systém. Je jednoduchšie navrhnúť hardvér, ktorý dokáže rozpoznať iba dva stavy (zapnutý a vypnutý, pravda/nepravda alebo prítomný/neprítomný), než vidieť viac stavov. Bude potrebný hardvér, ktorý dokáže rozpoznať desať stavov pomocou desiatkovej sústavy, čo je zložitejšie.
Tu je niekoľko príkladov konverzií medzi desiatkovými, hexadecimálnymi a binárnymi hodnotami:
Decimal Hex Binary
0 0 0
1 1 1
2 2 10
3 3 11
5 5 101
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111
50 32 110010
63 3F 111111
100 64 1100100
1000 3E8 1111101000
10000 2710 10011100010000

Ako previesť desiatkové na binárne

Desiatkovú sústavu môžete previesť podľa tohto podrobného postupu:
 • Nájdite najväčšiu mocninu medzi 2 a daným číslom
 • Pridajte túto hodnotu k danému číslu
 • Nájdite najväčšiu mocninu medzi 2 a zvyškom v kroku 2
 • Pokračujte v opakovaní, kým nezostane nič viac
 • Zadajte 1 na označenie binárnej hodnoty miesta. 0 znamená, že takáto hodnota neexistovala.
 • Ako previesť binárne na desiatkové

  Každá pozícia v binárnom čísle predstavuje mocninu 2, rovnako ako každá pozícia v desatinných číslach predstavuje mocninu 10.
  Ak chcete previesť na desatinné číslo, budete musieť vynásobiť každú pozíciu číslom 2 na mocninu čísla pozície. Robí sa to počítaním zľava do stredu a začína sa nulou.

  Binárne sčítanie

  Sčítanie sa riadi rovnakými pravidlami ako sčítanie v desiatkovej metóde okrem toho; namiesto prenášania 1, keď sa pridané hodnoty rovnajú 10, dôjde k prenosu, keď je výsledkom vetva rovná 2.
  Jediný rozdiel medzi binárnym a desiatkovým sčítaním je v tom, že hodnota 2 v binárnej sústave zodpovedá ekvivalentnej hodnote 10 v desiatkovej sústave. Všimnite si, že horný index 1 označuje číslice, ktoré boli prenesené. Pri vykonávaní binárneho sčítania je častou chybou, keď 1 + 1 = 0. Tiež 1 z predchádzajúceho stĺpca naľavo má 1, ktorá bola prenesená. Hodnota v dolnej časti by potom mala byť 1 namiesto 0. Vo vyššie uvedenom príklade to môžete vidieť v treťom stĺpci.

  Binárne odčítanie

  Podobne ako pri sčítaní, medzi desiatkovým a binárnym odčítaním nie je veľký rozdiel, okrem tých, ktoré sú spôsobené použitím číslic 1 a 0. Požičanie sa môže použiť, keď je odčítané číslo väčšie ako pôvodné číslo. Binárne odčítanie je tam, kde je jedna odstránená od 0. Toto je jediný prípad, kedy sa vyžaduje požičanie. Keď sa tak stane, číslo 0 v požičanom stĺpci sa zmení na „2“. Toto transformuje 0-1 na 2-1 = 1, pričom 1 v stĺpci, z ktorého sa prekupuje, zníži o 1. Ak má nasledujúci stĺpec hodnotu 0, bude potrebné požičanie vykonať zo všetkých nasledujúcich stĺpcov.

  Binárne násobenie

  Násobenie môže byť jednoduchšie ako desiatkové násobenie. Násobenie je jednoduchšie ako jeho desiatkový náprotivok, pretože existujú iba dve hodnoty. Upozorňujeme, že každý riadok má zástupný znak 0, výsledok sa musí pridať a hodnota sa musí posunúť doprava, podobne ako desiatkové násobenie. Zložitosť binárneho násobenia je spôsobená únavným pridávaním, ktoré závisí od toho, koľko bitov obsahuje každý výraz. Pozrite si príklad nižšie, aby ste videli viac.
  Binárne násobenie je presne ten istý proces ako desiatkové násobenie. Všimnete si, že v druhom riadku sa objaví zástupný symbol 0. Pri desiatkovom násobení nie je zástupný symbol 0 zvyčajne viditeľný. To isté možno urobiť v tomto prípade, ale budú sa predpokladať zástupné symboly 0. Stále je zahrnutá, pretože 0 je relevantná pre každú kalkulačku binárneho sčítania/odčítania, ako je tá, ktorá je zobrazená na tejto stránke. Ak 0 nebola zobrazená, je možné ignorovať 0 a pridať binárne hodnoty vyššie. Je dôležité poznamenať, že binárny systém považuje akúkoľvek 0 vpravo od 1, zatiaľ čo akákoľvek 0 vľavo je irelevantná.

  Binárne delenie

  Delenie je podobné v procese príliš dlhého delenia pomocou desiatkovej sústavy. Dividenda je stále vykonávaná deliteľom presne rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel je v tom, že deliteľ používa odčítanie namiesto desatinného čísla. Pre delenie je kľúčové pochopiť odčítanie.
  Parmis Kazemi
  Autor článku
  Parmis Kazemi
  Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.
  Binárna Kalkulačka Slovenčina
  Publikovaný: Tue Dec 28 2021
  Najnovšia aktualizácia: Fri Aug 12 2022
  V kategórii Počítačové kalkulačky
  Pridajte Binárna Kalkulačka na svoj vlastný web

  Ostatné počítačové kalkulačky

  EDPI Kalkulačka (kalkulačka Citlivosti Myši)

  S touto kalkulačkou eDPI zistíte efektívne body na palec vo Valorante, CS: GO alebo v akejkoľvek inej videohre!

  Kalkulačka Času Sťahovania Súborov

  Kalkulačka času sťahovania súborov vám pomôže vypočítať, ako dlho trvá stiahnutie súboru na základe rýchlosti sťahovania z internetu.

  Generátor Farebného Textu Discord - Aktualizovaný 09/2021

  Posielajte farebné správy v programe Discord s pomocou tohto bezplatného tvorcu farebného textu!

  Kalkulačka Času Nahrávania Súboru

  Zistite čas nahrávania súboru jednoducho pomocou našej online kalkulačky!

  Generátor Náhodných Farieb

  Vytvorte náhodné farby pomocou nášho bezplatného generátora náhodných farieb!

  Konvertor RGB Na HEX

  Pomocou nášho bezplatného prevodníka okamžite preveďte hodnoty RGB na hodnotu HEX!

  Prevodník Farieb HEX Na RGB

  Pomocou nášho prevodníka farieb jednoducho preveďte HEX hodnotu na hodnoty RGB. Zadajte farbu: rgb(255, 255, 255) - Hex #000000

  Prevodník CMYK Na RGB

  Preveďte hodnoty CMYK na hodnoty RGB pomocou nášho bezplatného online prevodníka

  Kalkulačka Pomeru KD

  Kalkulačka KD pomáha s výpočtom vášho pomeru zabitia a smrti. Funguje so všetkými hrami: CS:GO, Valorant, Fortnite, Call of Duty!

  Hexadecimálna Kalkulačka

  Tento nástroj možno použiť v režime kalkulačky na vykonávanie algebraických operácií s použitím hexadecimálnych čísel (sčítanie odčítaní, násobení, delení šestnástkových čísel).

  Previesť Bajty Na MB

  Tento prevodník vám umožní rýchlo previesť medzi megabajtmi a bajtmi (B na MB).

  Previesť KB Na MB

  Toto je online nástroj, ktorý prevádza kilobajty na megabajty.

  Previesť Kbps Na Mbps

  Tento prevodník bude konvertovať medzi megabitmi za sekundu (Kbps a Mbps).

  Previesť Mbps Na Gbps

  Tento prevodník jednoducho prevedie megabity a gigabity za minútu (Mbps – Gbps).

  Previesť Mbps Na Mb

  Tento prevodník vám umožňuje previesť MegaBits za sekundu na MegaBytes/s (Mbps na MegaBytes/s). ).

  Kalkulačka Podsiete IP

  Táto kalkulačka vracia rôzne informácie týkajúce sa podsietí IPv4 alebo IPv6. Patria sem možné sieťové adresy a použiteľné rozsahy hostiteľov. Masky podsiete a triedy IP.

  Počítadlo Množstva Textových Slov

  Online počítadlá slov sú vynikajúcim nástrojom pre každého, kto nepoužíva Microsoft Word na sledovanie slov a znakov, ktoré napísal.

  Generátor Náhodných IP Adries

  Najjednoduchší online generátor náhodných IP adries je teraz k dispozícii webovým vývojárom a programátorom.

  Prevodník Textu Na ASCII

  Prevodník textu na ASCII vám umožňuje previesť ľubovoľný reťazec na ASCII.

  Kalkulačka Cukríkov Pokemon Go

  Kalkulačka cukroviniek Pokemon Go vám umožní maximalizovať vývoj vášho pokémona v Pokémon Go.

  Kalkulačka RAID Pevného Disku

  Táto kalkulačka RAID počíta charakteristiky poľa výpočtom kapacity disku, počtu a typu poľa.

  Generátor Hesiel Bcrypt

  Tento online nástroj vygeneruje a overí šifrované heslá.

  Nástroj Na Generovanie Kruhov

  Toto je perfektný nástroj pre hráčov Minecraftu, ktorí chcú okolo svojich svetov postaviť čarodejnícku vežu, maják alebo kruhovú pevnosť.