Математички Калкулатори

Еˣ Калкулатор

Овај невероватан алат ће вам омогућити да израчунате е на степен било ког броја који одаберете.

е Калкулатор | е на степен к

Формула

e x

Преглед садржаја

Која је вредност е на екрану калкулатора? - е на број к
Како ставити е у калкулатор? - Израчунај е са бројем к
Шта то значи у пракси? Како израчунавате од е до х?
Шта значи екп?
Како можете претворити е у степен к без калкулатора?
Колики је еквивалент е негативној бесконачности?
Колики је извод од е до х?

Која је вредност е на екрану калкулатора? - е на број к

е су две најосновније константе у математици. е се не може написати као разломак. Такође има бесконачан број децималних места, баш као и његов рођак пи ( ).
е се у математици може назвати много ствари. Може бити познат као Ојлеров број или природни бројеви. Његова вредност је једнака 2,7182818284590452353602... и даље!
Сада знамо шта је то и колико кошта. Време је да почнемо да разматрамо његове потенцијалне примене.
е се односи на основу за природни логаритам.
е се користи у експоненцијалној функцији ( е^к = е повер к).
( 1 + 1 / н)^н је низ који користимо за израчунавање вредности е. Редослед је ближи већем је. Међутим, чак и ако је н једнако бесконачно, вредност низа још увек није једнака Ојлеровом броју.
е је једнако резултату следеће факторијалне једначине:
1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5! + ...
е је такође део најлепше једначине у математици:
е ^ иπ + 1 = 0

Како ставити е у калкулатор? - Израчунај е са бројем к

Приморани смо да користимо приближно е тако да можемо да унесемо вредност е у било који калкулатор.

Шта то значи у пракси? Како израчунавате од е до х?

Можете да унесете 2,718281828 или било који други заокружени облик броја у поље вредности вашег калкулатора ако симболи нису дозвољени.

Шта значи екп?

„Екп“ означава „експоненцијално“, и користи се у екп (к), нотацији као алтернативни начин за писање е^к.

Како можете претворити е у степен к без калкулатора?

Може се користити следећа апроксимација Тејлоровог реда: ₑˣ ₌ ₁ ₊ ₓ ₊ ₓ²/₂! ₊ ₓ³/₃! ₊ ... . Да бисте добили бољу процену, наставите да израчунавате и додајете термине.

Колики је еквивалент е негативној бесконачности?

Нула. Претпоставимо сада да имамо е^-Н, где је Н велики број који тежи ка бесконачности. С обзиром да је е^-Н = 1 / е^Н сада ће е^-Н постати мањи како се Н повећава, и на крају достићи нулу ако је Н = ∞.

Колики је извод од е до х?

Сам дериват е^к је е^к. Ево корак по корак доказа:
Можете преписати једначину и=е^к као лн и = к.
Користите правило ланца да бисте разликовали обе стране једначине.
1/и * ди/дк = 1
ди / дк = и
Пошто је и = е^к, ди/дк = е^к.

Parmis Kazemi
Аутор чланка
Parmis Kazemi
Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.

Еˣ Калкулатор српски
Објављено: Mon May 16 2022
У категорији Математички калкулатори
Додајте Еˣ Калкулатор на своју веб локацију

Други математички калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Обима Круга

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Калкулатор Средње Тачке

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Калкулатор Простих Бројева

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине

Калкулатор Вероватноће