Математички Калкулатори

Калкулатор Површине

Наш интуитиван алат вам омогућава да бирате између различитих облика и израчунава њихову површину за трен ока.

калкулатор површине

облик:
mm
направљен са ❤ од

Преглед садржаја

Шта је површина у математици? Дефиниција области у математици
Како израчунати површину?
Формула квадратне површине
Формула површине правоугаоника
Формула површине троугла
Формула површине круга
Формула области сектора
Формула површине елипсе
Формула површине трапеза
Формула површине паралелограма
Формула површине ромба
Змај је формула
Формула области Пентагона
Формула површине шестоугла
Формула површине осмоугла
Формула површине прстена
Формула површине четвороугла
Формула за област регуларног полигона
Који четвороугао има највећу површину?
Који облик има највећу површину датог периметра?
Како могу израчунати површину неправилног облика?
Како могу израчунати површину испод криве?

Шта је површина у математици? Дефиниција области у математици

Површина је величина површине. Другим речима, може се дефинисати као простор који заузима раван облик. Да бисте разумели концепт, обично је корисно размишљати о површини као о количини боје која је неопходна за покривање површине. Ово има смисла јер је површина количина супстанце или материјала коју заузима нека фигура или предмет.
Постоји низ корисних формула за израчунавање површине једноставних облика. У овом одељку ћете пронаћи не само добро познате формуле за троуглове, правоугаонике и кругове, већ и друге облике, као што су паралелограми, змајеви или прстенови. До краја одељка, имаћете свеобухватно разумевање како да израчунате површину било ког облика.

Како израчунати површину?

Формулски садржај може бити тежак за писање, али ми смо вас покрили. У овом одељку ћете научити све о формулама за шеснаест облика представљених у нашем калкулатору области. Навешћемо само једначине - њихове слике, објашњења и деривације могу се наћи у одвојеним пасусима у наставку (а такође у алатима посвећеним сваком специфичном облику). Дакле, без обзира да ли треба да знате запремину конуса или површину трапеза, ми смо вас покрили!

Формула квадратне површине

кᵤₐᵣₑ ×
а: квадратна страна

Формула површине правоугаоника

×
а и б: су странице правоугаоника

Формула површине троугла

 • Када се дају основа и висина
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₆ × ₕ / ₂
 • Када су две странице и угао између њих
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₅ × ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍γ₎
 • Када су дата два угла и страница између њих
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₀ ₀ × × ₍ₐ ₍ₐ ₆ ₊ ꜀₎ × ₍₋ₐ ₊ ₆ ₊ × × ₍ₐ ₆ ₊ × × ₍ₐ ₆ ₋ ꜀₎ ꜀₎
 • Када се дају три стране
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍β₎ × ₛᵢₙ₍γ₎ / ₛᵢₙ₍γ₎ / ₍₂ × ₍

  Формула површине круга

  Цᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ²
  р: то је полупречник круга
 • Пречник
 • Цᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ² ₌ π × ₍ₔ / ₂₎²
 • Обим
 • Цᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ꜀² / ₄π

  Формула области сектора

  α / ₃₆₀° ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / Цᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ
  ₃₆₀° ₌ ₂п
  α / ₂π ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / πᵣ²
  ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ ₌ ᵣ² × α / ₂

  Формула површине елипсе

  ₑₗₗᵢₚₛᵢₛ ₐᵣₑₐ ₌ π × ₐ × ₆

  Формула површине трапеза

  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₐ ₊ ₆₎ × ₕ / ₂
  а и б: које су дужине паралелних страница
  х: висина
  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₘ × ₕ
  м: аритметичка средина дужина двеју паралелних страница трапеза.

  Формула површине паралелограма

 • основа и висина
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₕ
 • стране и угао између њих
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎
 • дијагонале и угао између њих
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₑ × ᵇ × ₛᵢₙ₍θ₎

  Формула површине ромба

 • страну и висину
 • ×
 • дијагонале
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × б₎ / ₂
 • страну и било који угао
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍α₎

  Змај је формула

 • када се дају дијагонале змаја
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × б₎ / ₂
 • када су дате две неподударне дужине страница и угао између те две странице
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎

  Формула области Пентагона

  ₚₑₙₜₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × √₍₂₅ ₊ ₁₀√₅₎ / ₄
  а је страница правилног петоугла

  Формула површине шестоугла

  ₕₑₓₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₃/₂ × √₃ × ₐ²

  Формула површине осмоугла

  × *
  Површина осмоугла = периметар × апотема / 2
  х = (1 + √2) × а / 4
  Површина осмоугла = периметар * апотема / 2 = (8 × а × (1 + √2) × а / 4) / 2 = 2 × (1 + √2) × а²

  Формула површине прстена

  Површина прстена = πᵣ² ₋ πᵣ² ₌ π₍ᵣ² ₋ ᵣ²₎

  Формула површине четвороугла

  Четвороугаона површина ₌ ₑ × բ × ₛᵢₙ₍α₎
  е и ф су дијагонале четвороугла

  Формула за област регуларног полигона

  Правилна област полигона ₌ ₙ × ₐ² × ꜀ₒₜ₍π/ₙ₎ / ₄
  н је број страница које има многоугао

  Који четвороугао има највећу површину?

  За дати обим, четвороугао са максималном површином је увек квадрат. Ово произилази из геометрије – савршен квадрат има четири једнаке дужине страница, а четвороугао са четири једнаке странице има највећу могућу површину.

  Који облик има највећу површину датог периметра?

  С обзиром на дати обим, затворена фигура са максималном површином је круг.

  Како могу израчунати површину неправилног облика?

  Пре него што можете да израчунате површину неправилног облика, потребно је да је разбијете на мање облике да бисте лако израчунали површину. Ово се може урадити тако што ћете облик поделити на троуглове, правоугаонике, трапезоиде, итд. Затим можете израчунати површину сваког од ових подоблика. На крају, можете сабрати области свих подоблика да бисте добили коначни резултат.

  Како могу израчунати површину испод криве?

  Да бисте пронашли површину испод криве, потребно је да израчунате дефинитивни интеграл функције која описује криву између две тачке које одговарају крајњим тачкама дотичног интервала. Ово се може урадити проналажењем висине криве између тих тачака или коришћењем друге методе ако знате конкретну функцију коју апроксимирате.
  Parmis Kazemi
  Аутор чланка
  Parmis Kazemi
  Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.
  Калкулатор Површине српски
  Објављено: Tue Aug 30 2022
  У категорији Математички калкулатори
  Додајте Калкулатор Површине на своју веб локацију

  Други математички калкулатори

  Векторски Калкулатор За Више Производа

  Векторски калкулатор унакрсних производа проналази унакрсни умножак два вектора у тродимензионалном простору.

  30 60 90 Калкулатор Троугла

  Помоћу нашег калкулатора троугла 30 60 90 можете решити посебан правоугли троугао.

  Калкулатор Очекиване Вредности

  Овај калкулатор очекиване вредности помаже вам да израчунате очекивану вредност (такође названу средња вредност) датог скупа променљивих са њиховим вероватноћама.

  Научни Калкулатор На Мрежи

  Овај научни калкулатор пружа једноставне и напредне математичке функције у апликацији једноставној за употребу.

  Калкулатор Стандардне Девијације

  Овај бесплатни калкулатор вам даје стандардну девијацију, варијансу, средњу вредност и збир датог скупа података.

  Процентуални Калкулатор

  Овај калкулатор процента је бесплатни мрежни калкулатор за израчунавање процената. Откријте шта је Кс% од И?

  Калкулатор Разломака

  Овај калкулатор бесплатних разломака може се користити за проналажење резултата за сабирање, одузимање, множење и дељење две уобичајене фракције.

  Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

  Сазнајте тачне мере за свој омиљени рецепт помоћу овог бесплатног калкулатора који лако претвара фунте у шоље! Ради са америчким и британским шољама!

  Калкулатор Обима Круга

  Помоћу овог бесплатног калкулатора опсега круга израчунајте полупречник круга, пречник круга, обим круга и површину круга.

  Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

  Одредите еквивалент двоструког угла датог угла помоћу овог бесплатног калкулатора! Сазнајте више о формули двоструког угла.

  Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

  Овај бесплатни калкулатор израчунава други, трећи и виши експонент и коријене. Доступна је и формула.

  Калкулатор Површине Троугла

  Лако сазнајте површину троугла помоћу нашег бесплатног калкулатора површине троугла! Можете израчунати с базом и висином, три различите стране и још много тога. Ради са угловима и радијанима!

  Калкулатор Котерминалног Угла

  Сазнајте котерминалне углове помоћу нашег калкулатора котерминалних углова! Ради са степенима и радијанима за откривање позитивних и негативних котерминалних углова!

  Калкулатор Тачкастих Производа

  Лако израчунајте математичке производе тачака, скаларне производе и углове производа тачака за своје векторе.

  Калкулатор Средње Тачке

  Лако сазнајте средине за линију или троугао помоћу нашег калкулатора средњих тачака! Ова страница ће вас такође научити вредној формули средње тачке!

  Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

  Лако сазнајте тачну количину значајних бројки у свом броју помоћу нашег значајног алата за бројке!

  Калкулатор Дужине Лука За Круг

  Лако сазнајте дужину лука круга помоћу овог математичког калкулатора на мрежи!

  Калкулатор Процене Поена

  Лако израчунајте процену бодова помоћу нашег бесплатног мрежног алата!

  Калкулатор Повећања Процента

  Лако израчунајте било које повећање постотка помоћу нашег бесплатног мрежног калкулатора!

  Калкулатор Процентуалне Разлике

  Одмах израчунајте процентуалну разлику помоћу нашег математичког калкулатора процентуалне разлике!

  Калкулатор Линеарне Интерполације

  Овај бесплатни мрежни калкулатор израчунава линеарну интерполацију и линеарну екстраполацију. Такође пружа нагиб линеарне једначине.

  КР Калкулатор Разлагања

  Лако сазнајте ортонормалну матрицу и горњу троугласту матрицу помоћу нашег бесплатног калкулатора КР разлагања!

  Матрични Калкулатор Транспозиције

  Овај калкулатор транспоновања матрице помаже вам да пронађете транспозицију за било коју матрицу.

  Kalkulator Hipotenuze Trougla

  Lako saznajte hipotenuzu za sve vrste trouglova pomoću našeg besplatnog matematičkog kalkulatora!

  Trigonometrijski Kalkulator

  Lako izračunajte trigonometrijske vrednosti Sin, Cos, Tan, Cot, Sec i Csc pomoću našeg besplatnog onlajn kalkulatora!

  Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

  Lako saznajte desnu stranu i ugao trougla pomoću našeg besplatnog onlajn kalkulatora!

  45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

  Лако израчунајте хипотенузу, мере и однос помоћу нашег калкулатора троугла 45 45 90.

  Калкулатор Матричног Множења

  Лако израчунајте множење матрице помоћу нашег бесплатног математичког калкулатора на мрежи!

  Просечан Калкулатор

  Лако израчунајте средњи просек бројева помоћу нашег бесплатног математичког калкулатора на мрежи

  Генератор Случајних Бројева

  Овај алат генерише заиста насумичан број између било која два броја.

  Калкулатор Маргине Грешке

  Овај калкулатор израчунава маргину грешке за анкете на основу величине узорка и пропорција. Такође вам омогућава да поставите жељени ниво самопоуздања.

  Угао Између Два Вектора Калкулатор

  Овај онлајн алат израчунава угао између два вектора и има све могуће комбинације вектора.

  ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

  Овај калкулатор ће вам помоћи да пронађете ЛЦМ или ЛЦД за одређени скуп бројева.

  Калкулатор Квадратуре

  Овај онлајн калкулатор израчунава површину облика мерену у стопама. Ради са свим облицима и мерним јединицама!

  Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

  Ово је онлајн калкулатор који може израчунати експоненте.

  Калкулатор Математичког Остатка

  Овај онлајн алат израчунава остатак дељења.

  Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

  Лако израчунајте директну пропорцију бројева помоћу нашег бесплатног калкулатора правила три.

  Калкулатор Квадратне Формуле

  Квадратне једначине су било која полиномна алгебра другог степена која има следећи облик у алгебри.

  Калкулатор Суме

  Овај калкулатор за означавање сумирања вам омогућава да брзо израчунате сумирање скупа броја, познатог и као Сигма. Због тога се често назива сигма калкулатор. Такође вам даје узорак из серије да буде збир. Може се користити у једноставном режиму за израчунавање једноставног збира користећи дати скуп бројева.

  Калкулатор Периметра

  Ово је бесплатни онлајн алат који ће израчунати обим различитих облика.

  З Калкулатор Резултата (з Вредност)

  Ово је калкулатор који израчунава з-сцоре скупа података.

  Фибоначијев Калкулатор

  Овај Фибоначијев калкулатор се може користити за произвољно израчунавање термина Фибоначијевог низа.

  Калкулатор Запремине Капсуле

  То је бесплатан калкулатор који вам може помоћи да пронађете запремину било које капсуле.

  Калкулатор Запремине Пирамиде

  То је бесплатни калкулатор који вам може помоћи да пронађете запремину различитих облика.

  Калкулатор Запремине Троугласте Призме

  То је бесплатни калкулатор који вам може помоћи да пронађете запремину било које троугласте призме.

  Калкулатор Запремине Правоугаоника

  То је бесплатни калкулатор који вам може помоћи да пронађете запремину кутије.

  Калкулатор Запремине Конуса

  Овај калкулатор израчунава запремину конуса и може се користити за решавање школских задатака.

  Калкулатор Запремине Коцке

  Ово је онлајн алат који ће израчунати запремину било које коцке.

  Калкулатор Запремине Цилиндра

  Ово је онлајн алат који ће израчунати запремину цилиндра.

  Калкулатор Дилатације Фактора Скале

  Ово је онлајн калкулатор који ће вам помоћи да израчунате дилатацију фактора скале објекта.

  Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

  Калкулатор Шеноновог индекса биодиверзитета може се користити за израчунавање разноврсности врста у заједници. Еколози могу да користе Шенонов индекс разноликости да добију корисне информације о станишту.

  Калкулатор Бајесове Теореме

  Користите овај калкулатор Бајесове теореме на мрежи да одредите вероватноћу догађаја који је условљен другим. Овај прорачун узима у обзир претходну вероватноћу А, вероватноће Б условне и А условне и А условне.

  Антилогаритамски Калкулатор

  Антилог калкулатор вам омогућава да израчунате функцију инверзног логаритма. Израчунајте антилогаритам за било који број са било којом основом, било да је 10, природни антилогаритам или други број.

  Еˣ Калкулатор

  Овај невероватан алат ће вам омогућити да израчунате е на степен било ког броја који одаберете.

  Калкулатор Простих Бројева

  Овај калкулатор ће вам показати да ли број има прост број или је сложен.

  Калкулатор Експоненцијалног Раста

  Калкулатор експоненцијалног раста израчунава коначну цену количине на основу њених почетних вредности, стопе раста и времена.

  Калкулатор Величине Узорка

  Израчунајте величину узорка на основу величине популације, нивоа поверења и маргине грешке.

  Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

  Овај онлајн калкулатор ће приказати инверзни дневник броја и базе унесених.

  Калкулатор Поасонове Расподеле

  Калкулатор Поиссонове дистрибуције ће вам омогућити да одредите вероватноћу да ће се догађај десити више пута током одређеног временског оквира.

  Мултипликативни Инверзни Калкулатор

  Овај калкулатор ће вам помоћи да пронађете мултипликативни инверз целог броја, децимале, разломка или мешовитог броја.

  Калкулатор Процената Марака

  Овај калкулатор конвертује тест оцене у проценте. Може се користити за брзо израчунавање процента једне или више оцена (оцена) на тесту и максималног броја оцена.

  Калкулатор Односа

  Овај калкулатор се може користити за одређивање димензија слика када им промените величину.

  Емпиријски Калкулатор Правила

  Емпиријски калкулатор правила, познат и као „рачунање правила 68 95 99“, је алатка која вам омогућава да одредите опсеге који су или 1 или 2 стандардне девијације или 3 стандардне девијације. Овај калкулатор ће вам показати опсеге у којима се налази 68, 95, односно 99,7% нормално распоређених података.

  Калкулатор П-вредности

  Овај невероватан алат ће вам омогућити да пронађете п-вредност. Можете користити статистику теста да одредите која је п-вредност једнострана, а која двострана.

  Калкулатор Запремине Сфере

  То је бесплатни калкулатор који вам може помоћи да пронађете запремину сфере.

  НПВ Калкулатор

  Овај онлајн калкулатор ће вам омогућити да израчунате НПВ (нето садашњу вредност) инвестиције. Обрачун се заснива на иницијалном улагању и дисконтној стопи. Такође можете израчунати интерне стопе приноса (ИРР), бруто приносе и нето готовинске токове.

  Процентуално Смањење

  Користите овај калкулатор да бисте сазнали како ће смањење процента за било који износ променити резултат. Једноставно унесите првобитну вредност, процентуално смањење и нову вредност да бисте израчунали промену.

  Калкулатор Вероватноће

  Калкулатор вероватноће вам омогућава да истражите односе вероватноће између два одвојена догађаја. Ово вам омогућава да боље разумете како су догађаји повезани и на тај начин чини предвиђања тачнијима.

  Калкулатор Разломака У Децимални Број

  Користите наш калкулатор разломака у децимале да бисте лако претворили разломке у децимале и назад!

  Факторски Калкулатор

  Сазнајте факторе било ког броја помоћу нашег калкулатора фактора

  Калкулатор Разломака И Мешовитих Бројева

  Претворите разломак у калкулатор мешовитих бројева помоћу нашег једноставног алата