Математички Калкулатори

Калкулатор Запремине Цилиндра

Ово је онлајн алат који ће израчунати запремину цилиндра.

Калкулатор квадратуре

Изаберите облик:
направљен са ❤ од

Преглед садржаја

Запремина цилиндра
Волумен цилиндра
Колика је запремина цилиндра?
Запремина десног кружног цилиндра
Запремина косог цилиндра
Запремина елиптичног цилиндра
Запремина десног кружног шупљег цилиндра
Табела конверзије и јединице запремине

Запремина цилиндра

Цилиндар је чврсто тело које се састоји од две подударне кружне површине у паралелним равнима. Такође садржи њихове унутрашњости, као и све сегменте који су паралелни сегменту који садржи центар сваког круга и његове крајње тачке на кружном региону.

Волумен цилиндра

Запремина цилиндра је његов капацитет. Ово одређује колико материјала може да задржи. Специфична запремина цилиндричне формуле се користи у геометрији да се одреди колико течности или чврсте материје може бити потопљено у њу. Цилиндар је тродимензионални облик који има две идентичне паралелне основе. Постоји много врста цилиндара. Су:
 • Десни кружни цилиндар: Десни цилиндар са круговима као основама и сваки сегмент линије који представља део површине бочне криве је окомит на основе.
 • Коси цилиндар Цилиндар где су странице под углом који није једнак правом угловима.
 • Елиптични цилиндар Цилиндар са елипсама као основама.
 • Десни кружни шупљи цилиндрични: Цилиндар састављен од два десна кружна шупља цилиндра, повезана један у други.
 • Колика је запремина цилиндра?

  Запремина цилиндра се односи на број коцки (коцки са јединичном дужином) које могу стати у њега. То је површина коју заузима цилиндрични као било који тродимензионални облик. Кубичне јединице се користе за мерење цилиндричних запремина, као што су цм^3 и м3.

  Запремина десног кружног цилиндра

  Знамо да је основа десног кружног цилиндра круг и да је површина круга полупречника р п*р^2. Запремина (В) десног кружног цилиндричног цилиндра се израчунава коришћењем горње формуле.
  В = п*р^2*х
  овде,
  р: полупречник основе (круга) цилиндра
  х: Висина цилиндра
  п: односи се на константу чија вредност може бити 22/7 или 3,142.
  Запремина цилиндра директно зависи од његове висине, а такође директно зависи од квадрата његовог радијуса. То значи да ако полупречник постане двоструко већи од пречника цилиндра, његова запремина ће бити четири пута.

  Запремина косог цилиндра

  Формула за израчунавање запремине косог цилиндра је иста као она која се користи за израчунавање запремине у десном кружном цилиндричном цилиндру. Запремина (В) косог цилиндра чији су полупречник и висина основе „р“, а висина „х“ је иста као и правог кружног цилиндра.
  В = п*р^2*х

  Запремина елиптичног цилиндра

  Познато је да елипса има два полупречника. Такође знамо да је површина за елипсу са полупречником „а“ или „б“ п*а*б. Запремина елиптичног цилиндра је,
  В = п*а*б*х
  овде,
  а, б: полупречник основе (елипсе) цилиндра
  х: Висина цилиндра
  п: Константа чија вредност може бити 22/7 или 3,142.

  Запремина десног кружног шупљег цилиндра

  Десни кружни шупљи цилиндар је онај који се састоји од два десна кружна шупља цилиндра који су међусобно повезани. Његова запремина се може израчунати одузимањем запремине од спољашњег цилиндра. Запремина (В) правог кружног шупљег цилиндра је.
  В = п (Р^2 - р^2) * х
  овде,
  Р: Радијус на коме се сусреће база спољашњег цилиндра
  р: Радијус основе унутрашњег цилиндра
  х: Висина цилиндра
  п: Константа чија вредност може бити 22/7 или 3,142.

  Табела конверзије и јединице запремине

  Ово су најпопуларније јединице запремине:
 • Метричке јединице запремине
 • Стандард САД, Велика Британија
 • Parmis Kazemi
  Аутор чланка
  Parmis Kazemi
  Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.
  Калкулатор Запремине Цилиндра српски
  Објављено: Thu Mar 10 2022
  У категорији Математички калкулатори
  Додајте Калкулатор Запремине Цилиндра на своју веб локацију

  Други математички калкулатори

  Векторски Калкулатор За Више Производа

  30 60 90 Калкулатор Троугла

  Калкулатор Очекиване Вредности

  Научни Калкулатор На Мрежи

  Калкулатор Стандардне Девијације

  Процентуални Калкулатор

  Калкулатор Разломака

  Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

  Калкулатор Обима Круга

  Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

  Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

  Калкулатор Површине Троугла

  Калкулатор Котерминалног Угла

  Калкулатор Тачкастих Производа

  Калкулатор Средње Тачке

  Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

  Калкулатор Дужине Лука За Круг

  Калкулатор Процене Поена

  Калкулатор Повећања Процента

  Калкулатор Процентуалне Разлике

  Калкулатор Линеарне Интерполације

  КР Калкулатор Разлагања

  Матрични Калкулатор Транспозиције

  Kalkulator Hipotenuze Trougla

  Trigonometrijski Kalkulator

  Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

  45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

  Калкулатор Матричног Множења

  Просечан Калкулатор

  Генератор Случајних Бројева

  Калкулатор Маргине Грешке

  Угао Између Два Вектора Калкулатор

  ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

  Калкулатор Квадратуре

  Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

  Калкулатор Математичког Остатка

  Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

  Калкулатор Квадратне Формуле

  Калкулатор Суме

  Калкулатор Периметра

  З Калкулатор Резултата (з Вредност)

  Фибоначијев Калкулатор

  Калкулатор Запремине Капсуле

  Калкулатор Запремине Пирамиде

  Калкулатор Запремине Троугласте Призме

  Калкулатор Запремине Правоугаоника

  Калкулатор Запремине Конуса

  Калкулатор Запремине Коцке

  Калкулатор Дилатације Фактора Скале

  Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

  Калкулатор Бајесове Теореме

  Антилогаритамски Калкулатор

  Еˣ Калкулатор

  Калкулатор Простих Бројева

  Калкулатор Експоненцијалног Раста

  Калкулатор Величине Узорка

  Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

  Калкулатор Поасонове Расподеле

  Мултипликативни Инверзни Калкулатор

  Калкулатор Процената Марака

  Калкулатор Односа

  Емпиријски Калкулатор Правила

  Калкулатор П-вредности

  Калкулатор Запремине Сфере

  НПВ Калкулатор

  Процентуално Смањење

  Калкулатор Површине

  Калкулатор Вероватноће

  Калкулатор Разломака У Децимални Број

  Факторски Калкулатор

  Калкулатор Разломака И Мешовитих Бројева