Математички Калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

Векторски калкулатор унакрсних производа проналази унакрсни умножак два вектора у тродимензионалном простору.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

Преглед садржаја

Шта је унакрсни производ?
Формула за израчунавање више производа
Дефиниција унакрсног производа
Како израчунати унакрсни умножак два вектора
Шта је унакрсни производ?
Да бисте одредили унакрсни производ новог вектора, у калкулатор морате да унесете вредности к, и и з два вектора.

Шта је унакрсни производ?

Унакрсни производ је математичка операција која узима два вектора и производи нови вектор. Користи се у многим областима, укључујући инжењерство, физику и математику. У овом посту на блогу ћемо истражити шта је унакрсни производ и шта може да учини за нас. Такође ћемо дати пример како се користи у физици. Дакле, читајте даље да бисте сазнали више!

Формула за израчунавање више производа

Формула за израчунавање новог вектора унакрсног производа два вектора је следећа:
Где је θ угао између а и б у равни која их садржи. (Увек између 0 - 180 степени)
‖А‖ и ‖б‖ су величине вектора а и б
и н је јединични вектор окомит на а и б
У погледу векторских координата, горњу једначину можемо поједноставити на следеће:
a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
Где су а и б вектори са координатама (а1, а2, а3) и (б1, б2, б3).
Правац резултујућег вектора може се одредити правилом десне стране.

Дефиниција унакрсног производа

Унакрсни производ, који је такође познат као векторски производ, је математичка операција. У операцији унакрсног производа резултат производа између 2 вектора је нови вектор који је окомит на оба вектора. Величина овог новог вектора једнака је површини паралелограма са страницама 2 оригинална вектора.
Међусобни производ не треба мешати са тачкастим производом. Дот производ је једноставнија алгебарска операција која враћа један број за разлику од новог вектора.

Како израчунати унакрсни умножак два вектора

Ево примера израчунавања унакрсног производа за два вектора.
Прва ствар је прикупити два вектора: вектор А и вектор Б. У овом примеру ћемо претпоставити да вектор А има координате (2, 3, 4), а вектор Б има координате (3, 7, 8).
Након тога користимо горњу поједностављену једначину да израчунамо резултујуће векторске координате производа.
Наш нови вектор ће бити означен са Ц, па ћемо прво желети да пронађемо Кс координату. Кроз горњу формулу налазимо да је Кс -4.
Користећи исту методу, тада налазимо да су и и з.-4, односно 5.
Коначно, имамо свој нови вектор из унакрсног производа Кс б од (-4, -4,5)
Важно је запамтити да је унакрсни производ анти-комутативни, што значи да резултат Кс Кс б није исти као б Кс а. Заправо:
a X b = -b X a.

Шта је унакрсни производ?

Унакрсни производ је векторски производ који је окомит на оба оригинална вектора и има исту величину.

John Cruz
Аутор чланка
John Cruz
Јохн је студент докторских студија са страшћу према математици и образовању. У слободно време Јохн воли да пешачи и вози бицикл.

Векторски Калкулатор За Више Производа српски
Објављено: Sun Jul 04 2021
У категорији Математички калкулатори
Додајте Векторски Калкулатор За Више Производа на своју веб локацију

Други математички калкулатори

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Обима Круга

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Калкулатор Средње Тачке

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Еˣ Калкулатор

Калкулатор Простих Бројева

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине

Калкулатор Вероватноће

Калкулатор Разломака У Децимални Број