Математички Калкулатори

Калкулатор Простих Бројева

Овај калкулатор ће вам показати да ли број има прост број или је сложен.

Калкулатор простих бројева

Фактори:

Преглед садржаја

Шта је прост број?
Постоји разлика између простог и сложеног броја
Да ли је један прост број?
Да ли је прост број могуће да буде негативан?
Зашто је 2 једини паран прост број?
Која је разлика између простог броја и заједничког броја?
Који је највећи познати прост број?
Овај калкулатор простих бројева ће вам рећи да ли је одређени број прост или композитни. Ако је број сложен, калкулатор ће такође приказати све факторе.
За било који цео број мањи од 10.000.000.000.000, или за било који цео број већи од 13 цифара, тестирајте прост.

Шта је прост број?

Прости број се може дефинисати као цео број, или цео број, који је већи од 1 и није дељив ни са 1 ни самим собом. Такође, прост број може имати само један фактор: 1 и себе.
Прости бројеви су позитивни бројеви, бројеви различити од нуле, који имају тачно два фактора - ни више ни мање.

Примери:

Да ли је 2 прост број? 2 је прост број јер има само један фактор, 1 и 2.
Да ли је 17 прост број? Да, 17 је прост број, јер има само 2 фактора, 1 и 17.
Да ли је 51 прост број? 51 се не сматра простим јер садржи више од два фактора. 51 је сложени број. Може се раставити на факторе користећи било који од ових бројева: 1, 3, 17 51.

Постоји разлика између простог и сложеног броја

Ератостеново сито

У трећем веку пре нове ере У трећем веку пре нове ере Ератостен, грчки математичар, открио је једноставан метод за проналажење простих бројева.
Пратите ове кораке да бисте пронашли просте бројеве између 1 и 100.
Корак 1: Направите стотину графикона.
Корак 2: Оставите 1 јер то није прост број или сложени број.
Корак 3: Заокружите 2, а затим прецртајте све вишекратнике, јер нису прости.
Корак 4: Заокружите следећу непрекрштену цифру, која је 3, и прецртајте све вишекратнике. Немојте занемарити претходно укрштене бројеве, као што су 6, 12, 18 итд.
Корак 5: Наставите да заокружите следећи непрецртани број и прецртајте његове вишекратнике све док сви бројеви у табели не буду прекрштени или заокружени.

Услови који се односе на просте бројеве

Заједнички прости бројеви: Два броја се сматрају међусобно простима ако деле само један фактор, а то је 1. Ови бројеви не морају бити прости. 9 и 10 на пример су ко-прости.
Приметићете да је сваки пар простих бројева увек ко-прост. Због два фактора која деле, њихов заједнички фактор не може прећи 1.
Прости бројеви близанци Пар простих бројева је познат као прости бројеви близанци ако између њих постоји само један сложени број. На пример, (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19) итд.

Листа простих бројева између 1 и 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Постоји 25 простих бројева који се крећу од 1 до 100.

Листа простих бројева између 1 и 200

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 19.
Постоји 46 простих бројева који се крећу од 1 до 200.

Листа простих бројева између 1 и 1000

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 19, 2, 2, 2, 19, 2, 2, 19 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 4, 347, 39, 39, 39, 39, 39 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 953, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 927, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 3 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

Ево неколико чињеница о простим бројевима

2. је најмањи прост број.
2 је једини прост број који је паран.
Једини прости бројеви који су узастопно 2 и 3 су 2.
Цео број, осим 0 или 1, је или прост број (или сложени број).
Сви непарни бројеви се не рачунају као прости бројеви. На пример, 21, 39 итд.
Прост број не може бити већи од 5 завршава се на 5.
Једна од најранијих метода за проналажење простих бројева је Ератостеново сито.
Прости бројеви постају све ређи са повећањем бројева.
Не постоји највећи прост број. Од септембра 2021. највећи прост број је 282.589.933 - 1. Овај број има 24.862.048 бројева када је написан у бази 10. Можда ће бити већи док ово завршите са читањем.

Да ли је један прост број?

Један није прост или сложен број.

Да ли је прост број могуће да буде негативан?

Прости бројеви не могу бити негативни. Прости бројеви су део скупа природних бројева.

Зашто је 2 једини паран прост број?

Сваки паран број већи од 2 множи се са 2. Дакле, 2 је једини прост паран број.

Која је разлика између простог броја и заједничког броја?

Прости бројеви имају тачно два фактора: 1 и прост број. Заједнички фактор за ко-просте бројеве је само 1.

Који је највећи познати прост број?

Од септембра 2021. највећи прост број је 282.589.933 - 1. Овај број има 24.862.048 бројева. Могао би бити већи док ово завршите са читањем.

Parmis Kazemi
Аутор чланка
Parmis Kazemi
Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.

Калкулатор Простих Бројева српски
Објављено: Fri May 27 2022
У категорији Математички калкулатори
Додајте Калкулатор Простих Бројева на своју веб локацију

Други математички калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Обима Круга

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Калкулатор Средње Тачке

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Еˣ Калкулатор

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине

Калкулатор Вероватноће