Математички Калкулатори

Калкулатор Средње Тачке

Лако сазнајте средине за линију или троугао помоћу нашег калкулатора средњих тачака! Ова страница ће вас такође научити вредној формули средње тачке!

Калкулатор средње тачке

Калкулатор средње троугла

Преглед садржаја

О математичком калкулатору средње тачке
Како се користи математички калкулатор средње тачке?
Шта је средина?
Шта је формула средње тачке?
Како пронаћи средину линије?
Која је средина троугла?
Како пронаћи средину троугла?
Која је разлика између центроида и интерстра троугла?

О математичком калкулатору средње тачке

Понекад морате пронаћи тачку која је на пола пута између две друге тачке. Ако је линија повучена између две тачке, средина је тачка која је у средини линије.
На овој страници можете пронаћи наш калкулатор средњих тачака помоћу којих можете избројати средину линије или средину троугла (центроид).
Ова страница ће вас такође научити како да идентификујете средњу тачку хоризонталне или вертикалне линије, а такође ћете научити и формуле за средњу тачку. Формуле средње тачке можете користити за израчунавање средње тачке из координата на линији или троуглу.

Како се користи математички калкулатор средње тачке?

Калкулатор средње тачке је једноставан за коришћење. Додајте своје координате за линију или троугао и наш калкулатор вам даје тренутне резултате!

Шта је средина?

Средина је средиште сегмента линије. То је тачка раздвајања између два једнака дела праве.
Концепт средишње тачке сегмента може се нумерички дефинисати. Односи се на просек крајњих тачака сегмената.
Дефиниција средине

Шта је формула средње тачке?

Формула средње тачке је формула геометрије координата која идентификује средишњу тачку правих линија користећи координате њихових крајњих тачака.
Формула средње тачке може се користити за проналажење крајњих тачака сегмента линије када дати сегмент линије има своје крајње тачке. Формула средње тачке дељењем збира и-вредности и к-вредности на 2.
За дате две тачке (к1, и1) и (к2, и2) формула средње тачке је следећа:
M(x,y) = ((x1 + x2) / 2), ((y1 + y2) / 2)
Формула средње тачке

Како пронаћи средину линије?

Најлакши начин да пронађете број који се налази између два броја је узимање просека два. То се постиже збрајањем бројева и њиховом дељењем са два.
За вредности засноване на координатама, попут линија, прорачун је прилично сличан. За к вредност, средина је просек две вредности к тачака. А за и-вредност, средња тачка је просек две-и-вредности.

Која је средина троугла?

Центар троугла је тачка која има трилинеарне координате које се могу дефинисати. Четири троугласта центра су центроид, инстер, цирцумцентер и ортхоцентер.
Средина троугла се обично назива центроид троугла. Центроид троугла је тачка у којој се медијани троугла секу у тачки пресека.

Како пронаћи средину троугла?

Средина троугла (центар троугла) појављује се када се сретну три медијане датог пресека.
Центроид формуле троугла је начин да се пронађу координате врхова било које дате троугласте структуре.
Формула центроида троугла:
C(x,y) = ((x1 + x2 + x3) / 3), ((y1 + y2 + y3) / 3)
Центроид троугла

Која је разлика између центроида и интерстра троугла?

Центроид троугла је тачка у троуглу која пресеца средње тачке троугла. Настаје када се медијане троугла споје са супротним страницама троугла.
Пресек три унутрашња угла троугла назива се покретач. То је спојна тачка централне осе, која је центар уписане кружнице.
Стога се тежиште троугла налази на пресеку медијана, а центар троугла је место где се секу симетрале угла.
Различити центри троугла

John Cruz
Аутор чланка
John Cruz
Јохн је студент докторских студија са страшћу према математици и образовању. У слободно време Јохн воли да пешачи и вози бицикл.

Калкулатор Средње Тачке српски
Објављено: Wed Aug 25 2021
У категорији Математички калкулатори
Додајте Калкулатор Средње Тачке на своју веб локацију

Други математички калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Обима Круга

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Еˣ Калкулатор

Калкулатор Простих Бројева

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине