Математички Калкулатори

Калкулатор Обима Круга

Помоћу овог бесплатног калкулатора опсега круга израчунајте полупречник круга, пречник круга, обим круга и површину круга.

Визуелизација обима круга

Преглед садржаја

Како се користи калкулатор обима круга?
Шта је обим?
Шта је круг?
Релевантне формуле круга
Формула обима
Услови везани за кругове
Историја круга

Како се користи калкулатор обима круга?

Да бисте сазнали друге параметре круга, морате попунити полупречник, пречник, обим или површину. Након тога калкулатор ће аутоматски израчунати преостале вредности уместо вас.

Шта је обим?

Обим је линеарно растојање ивице круга. То значи исто што и обод у геометријској фигури. Разлика обима и обода је у томе што се израз 'обод' користи искључиво за полигоне.

Шта је круг?

Круг је једноставан затворени облик који приказује различите концепте и различите групе људи. То је скуп тачака у равни које су једнако удаљене од дате тачке. Пречници кругова су двоструки радијус. Морају бити једнаке растојању између центра круга и линије која пролази кроз њега.
У еуклидској геометрији, круг је једноставна крива која дели раван на две области: унутрашњу и спољашњу. Обично се користи за означавање границе облика или целе структуре.
Круг је врста елиптичне структуре која обухвата највише површине по јединици периметра. Обично се дефинише као дводимензионални облик са централном тачком и ексцентрицитетом од нуле.
Сазнајте више о круговима

Релевантне формуле круга

Ево формула које користи наш кружни калкулатор.

Формула обима

Можете користити следећу формулу за израчунавање обима круга на основу његовог полупречника.
C = 2πR
R = radius
Пример круга
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Шта је круг у геометрији?

Услови везани за кругове

Обим је растојање између једног кола и круга.
Пречник је сегмент линије који пролази кроз центар.
Центар круга назива се ориго.
Круг је облик састављен од тачака које се налазе на удаљености од дате тачке. Растојање између ових тачака назива се радијус.
Полу-диск је посебан случај који приказује највећи сегмент. Концепт тангентног круга датира из времена када су настале најраније познате цивилизације.

Историја круга

Круг је познат од давнина. Око Месеца и Сунца постоје природни кругови, које биљке могу посматрати.
Круг је инспирисао развој многих научних дисциплина, попут астрономије и геометрије. Његово проучавање је такође помогло у објашњењу концепта божанске или савршене геометрије.
Платон објашњава савршени круг, како се разликује од речи и цртежа и зашто је то важно.
Различити погледи на уметнике на свет утицали су на њихову перцепцију круга. Неки су се усредсредили на његов централни део, док су други нагласили демократски аспект његовог периметра.
Круг је симбол многих светих и духовних концепата. Широм света тумачено је на различите начине.
Историја кругова

Angelica Miller
Аутор чланка
Angelica Miller
Ангелица је студент психологије и писац садржаја. Обожава природу, документарне филмове и образовне ИоуТубе видео записе.

Калкулатор Обима Круга српски
Објављено: Mon Aug 02 2021
У категорији Математички калкулатори
Додајте Калкулатор Обима Круга на своју веб локацију

Други математички калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Калкулатор Средње Тачке

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Еˣ Калкулатор

Калкулатор Простих Бројева

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине

Калкулатор Вероватноће