Математички Калкулатори

Мултипликативни Инверзни Калкулатор

Овај калкулатор ће вам помоћи да пронађете мултипликативни инверз целог броја, децимале, разломка или мешовитог броја.

Мултипликативни инверзни калкулатор

Унос у облику

Преглед садржаја

Шта је мултипликативни инверз броја?

Шта је мултипликативни инверз?

Инверзна реч је реч која означава нешто што има супротан ефекат. Мултипликативни инверз је број који негира ефекте броја који повећава идентитет. Мултипликативни инверз је број који резултира 1.
Ако је ан к = 1, онда је број б мултипликативни обрнути број а.
Поделите са 7 да бисте их све претворили у 1 групу. Множење је обрнуто дељењем. Множење броја његовом реципрочном вредношћу је еквивалентно дељењу.
Дакле, 7 /7=7 к 1/7 =1.
1/7 је мултипликативни инверз од 7. Мултипликацијски инверз од 13 је 1/13.
Мултипликативни инверз се такође може назвати реципрочним. Потиче од латинске речи "реципроцус", што значи враћање.

Шта је мултипликативни инверз броја?

Мултипликативни инверз за број А вредност је аб да је а * б = 1. Крај. Ово је једноставна дефиниција тако да нема много разлога за бригу. Могли бисмо да завршимо овај део, али смо превише причљиви да бисмо то урадили. Одлучили смо да остатак расправе у овом одељку задржимо у уредној нумерисаној листи.
Нема сваки број мултипликативни обрнути. Постоји само један који нема. Множење било ког броја са 0 враћа се. Не постоји начин да се пронађе 1 вредност.
Знак за обрнути мултипликативни знак мора да одговара оригиналном броју. Један се ствара множењем множења са негативном вредношћу. Негативна вредност ствара позитивну вредност само када се помножи са другом негативном вредношћу.
Два веома посебна броја имају мултипликативне инверзе који су идентични броју о коме је реч. Сви остали бројеви имају различит мултипликативни инверз. Али, ово није тачно када се уместо тога користи Модо множење.
Мултипликативна инверзија је јединствена. То значи да може имати само један инверз. Има а *б = а *ц = 1 онда мора бити б = ц. Ово важи и за модуло подешавање.
Сам број је инверзни од обрнутог. Ово постаје очигледно када испитамо једначину а * б = 1. Видећете да је б мултипликатив обрнут од а и да је а његова мултипликативна супротност. (Запамтите да множење може бити комутативно па је а * б = б * а).

Parmis Kazemi
Аутор чланка
Parmis Kazemi
Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.

Мултипликативни Инверзни Калкулатор српски
Објављено: Fri Jun 10 2022
У категорији Математички калкулатори
Додајте Мултипликативни Инверзни Калкулатор на своју веб локацију

Други математички калкулатори

Векторски Калкулатор За Више Производа

30 60 90 Калкулатор Троугла

Калкулатор Очекиване Вредности

Научни Калкулатор На Мрежи

Калкулатор Стандардне Девијације

Процентуални Калкулатор

Калкулатор Разломака

Претварач Фунти У Шоље: Брашно, Шећер, Млеко..

Калкулатор Обима Круга

Калкулатор Формуле Са Двоструким Углом

Математички Корен Калкулатор (калкулатор Квадратног Корена)

Калкулатор Површине Троугла

Калкулатор Котерминалног Угла

Калкулатор Тачкастих Производа

Калкулатор Средње Тачке

Конвертор Значајних Цифара (Сиг Фигс Калкулатор)

Калкулатор Дужине Лука За Круг

Калкулатор Процене Поена

Калкулатор Повећања Процента

Калкулатор Процентуалне Разлике

Калкулатор Линеарне Интерполације

КР Калкулатор Разлагања

Матрични Калкулатор Транспозиције

Kalkulator Hipotenuze Trougla

Trigonometrijski Kalkulator

Правоугаона Страна Троугла И Калкулатор Угла (калкулатор Троугла)

45 45 90 Калкулатор Троугла (калкулатор Правоуглог Троугла)

Калкулатор Матричног Множења

Просечан Калкулатор

Генератор Случајних Бројева

Калкулатор Маргине Грешке

Угао Између Два Вектора Калкулатор

ЛЦМ Калкулатор - Калкулатор Најмање Уобичајене Вишеструке

Калкулатор Квадратуре

Калкулатор Експонента (калкулатор Снаге)

Калкулатор Математичког Остатка

Калкулатор Правила Три - Директна Пропорција

Калкулатор Квадратне Формуле

Калкулатор Суме

Калкулатор Периметра

З Калкулатор Резултата (з Вредност)

Фибоначијев Калкулатор

Калкулатор Запремине Капсуле

Калкулатор Запремине Пирамиде

Калкулатор Запремине Троугласте Призме

Калкулатор Запремине Правоугаоника

Калкулатор Запремине Конуса

Калкулатор Запремине Коцке

Калкулатор Запремине Цилиндра

Калкулатор Дилатације Фактора Скале

Шенонов Калкулатор Индекса Разноликости

Калкулатор Бајесове Теореме

Антилогаритамски Калкулатор

Еˣ Калкулатор

Калкулатор Простих Бројева

Калкулатор Експоненцијалног Раста

Калкулатор Величине Узорка

Калкулатор Инверзног Логаритма (лог).

Калкулатор Поасонове Расподеле

Калкулатор Процената Марака

Калкулатор Односа

Емпиријски Калкулатор Правила

Калкулатор П-вредности

Калкулатор Запремине Сфере

НПВ Калкулатор

Процентуално Смањење

Калкулатор Површине

Калкулатор Вероватноће