Matematiksel Hesap Makineleri

Faktör Hesaplayıcı

Faktör hesaplayıcımızla herhangi bir sayının çarpanlarını bulun

Bir veya iki sayı girin:

tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları için bölünme kuralları
7 ile bölünebilme kuralı
Asal çarpanlara ayırma nedir
Sayıya göre faktörlerin listesi
Çarpanlar, belirli bir sayıyı tam olarak kalansız olarak bölen pozitif tam sayılardır. Başka bir deyişle, bir sayı başka bir sayının çarpanıysa, ona eşit olarak bölünebilir. Örneğin, 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir, çünkü bu sayıların tümü 12'yi kalansız olarak böler.
Bir sayının çarpanlarını bulmak için, bir sayının başka bir sayıya bölünebilir olup olmadığını hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlayan bir dizi kısayol olan bölünebilirlik kurallarını kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sayı 7 ile bölünebiliyorsa, son basamak 7, 0 veya 7'nin katı olmalıdır.
7'ye bölünme kuralına ek olarak 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10 gibi diğer sayılar için de bölünebilme kuralları vardır. Bu kurallar bir sayının çarpanlarını bulmaya çalışırken yardımcı olabilir. , çarpan olmayan sayıları hızlı bir şekilde ortadan kaldırmanıza izin verdikleri için.
Çarpanlarla ilgili diğer ilgi alanları, yalnızca iki çarpanı (1 ve kendileri) olan asal sayılar ve ikiden fazla çarpanı olan sayılar olan bileşik sayıları içerir.
Belirli bir sayının çarpanlarını bulmak için çevrimiçi bir çarpan hesaplayıcı kullanabilir veya hesaplamaları manuel olarak yapabilirsiniz. Hesap makinesini kullanmak için çarpanlarını bulmak istediğiniz sayıyı girmeniz yeterlidir; hesap makinesi o sayının tüm çarpanlarının bir listesini verecektir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları için bölünme kuralları

1: Herhangi bir tam sayı ise sayı 1'e bölünebilir.
2: Herhangi bir çift sayı 2'ye bölünebilir.
3: Bir sayının rakamları toplamı 3'e tam bölünüyorsa 3'e tam bölünür.
4: Son iki basamağı 4'e bölünebilen bir sayı oluşturuyorsa, sayı 4'e bölünebilir.
5: Sonu 0 veya 5 ile biten sayılar 5'e tam bölünür.
6: Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebiliyorsa 6'ya bölünebilir.
7: Bir sayının 7'ye bölünüp bölünmediğini anlamak için, kalan basamaklardan oluşan sayıdan birler basamağının iki katının farkını alın. Sonuç 7'ye bölünebiliyorsa, orijinal sayı da bölünebilir.
8: Son üç basamak 8 ile bölünebilen bir sayı oluşturuyorsa, bir sayı 8 ile bölünebilir.
9: Rakamları toplamı 9'a bölünebiliyorsa sayı 9'a tam bölünür.
10: Sonu 0 ile biten her sayı 10'a tam bölünür.

7 ile bölünebilme kuralı

7 ile bölünme kuralına göre bir sayı 7 ile tam bölünüyorsa birler basamağı ile onlar basamağının iki katı arasındaki fark da 7'nin katı olmalıdır.
Örneğin, 76 sayısını ele alalım. 76'nın 7'ye bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için şu hesaplamayı yaparız: (7 - 6) = 1. 1, 7'nin katı olmadığı için, 76, 7'ye bölünemez.
Öte yandan, 49 sayısını ele alalım. 49'un 7'ye bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için şu hesaplamayı yaparız: (4 x 2) - 9 = -1. -1, 7'nin katı olduğu için 49, 7'ye bölünebilir.
Bu kuralı kullanmak için, hesaplamayı yukarıda açıklandığı gibi yapmanız yeterlidir. Sonuç 7'nin katıysa, orijinal sayı da 7'ye bölünebilir. Sonuç 7'nin katı değilse, orijinal sayı 7'ye bölünmez.
Faktörler hakkında sık sorulan sorular şunları içerir:
 • Bir sayının çarpanlarını nasıl bulurum?
 • Bölünebilme kuralları nelerdir?
 • Asal sayılar ve bileşik sayılar nelerdir?
 • Faktör hesaplayıcıyı nasıl kullanırım?
 • Asal çarpanlara ayırma nedir

  Asal çarpanlara ayırma, bir sayının asal çarpanlarını bulma işlemidir. Asal çarpanlar, orijinal sayıyı oluşturmak için birlikte çarpılabilen asal sayılardır. Örneğin, 12'nin asal çarpanlarına ayırması 2 x 2 x 3'tür, çünkü bu üç asal sayı 12'yi oluşturmak için çarpılabilir. Asal çarpanlarına ayırma, iki veya daha fazla sayının en büyük ortak bölenini veya en küçük ortak katını bulmakta yararlı olabilir.
  Örneğin, 60 sayısını ele alalım. Asal çarpanlara ayırmayı bulmanın bir yolu, sonuç bir asal sayı olana kadar en küçük asal sayılara (2, 3, 5, 7, vb.) bölmektir. Bunu yaparak şunu elde ederiz:
  60 / 2 = 30 30 / 2 = 15 15 / 3 = 5 5 / 5 = 1
  Yani, 60'ın asal çarpanlarına ayırması 2 x 2 x 3 x 5 veya 2^2 x 3 x 5'tir.

  Sayıya göre faktörlerin listesi

  Aşağıdaki faktörlerin listesini elde etmek için faktör hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz:
 • 1'in çarpanları: 1;
 • 2'nin çarpanları: 1, 2;
 • 3'ün çarpanları: 1, 3;
 • 4'ün çarpanları: 1, 2, 4;
 • 5'in çarpanları: 1, 5;
 • 6'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6;
 • 7'nin çarpanları: 1, 7;
 • 8'in çarpanları: 1, 2, 4, 8;
 • 9'un çarpanları: 1, 3, 9;
 • 10'un çarpanları: 1, 2, 5, 10;
 • 11'in çarpanları: 1, 11;
 • 12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
 • 13'ün çarpanları: 1, 13;
 • 14'ün çarpanları: 1, 2, 7, 14;
 • 15'in çarpanları: 1, 3, 5, 15;
 • 16'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16;
 • 17'nin çarpanları: 1, 17;
 • 18'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18;
 • 19'un çarpanları: 1, 19;
 • 20'nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
 • 21'in çarpanları: 1, 3, 7, 21;
 • 22'nin çarpanları: 1, 2, 11, 22;
 • 23'ün çarpanları: 1, 23;
 • 24'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24;
 • 25'in çarpanları: 1, 5, 25;
 • 26'nın çarpanları: 1, 2, 13, 26;
 • 27'nin çarpanları: 1, 3, 9, 27;
 • 28'in çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 28;
 • 29'un çarpanları: 1, 29;
 • 30'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30;
 • 31'in çarpanları: 1, 31;
 • 32'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32;
 • 33'ün çarpanları: 1, 3, 11, 33;
 • 34'ün çarpanları: 1, 2, 17, 34;
 • 35'in çarpanları: 1, 5, 7, 35;
 • 36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36;
 • 37'nin çarpanları: 1, 37;
 • 38'in çarpanları: 1, 2, 19, 38;
 • 39'un çarpanları: 1, 3, 13, 39;
 • 40'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40;
 • 41'in çarpanları: 1, 41;
 • 42'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42;
 • 43'ün çarpanları: 1, 43;
 • 44'ün çarpanları: 1, 2, 4, 11, 22, 44;
 • 45'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 45;
 • 46'nın çarpanları: 1, 2, 23, 46;
 • 47'nin çarpanları: 1, 47;
 • 48'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48;
 • 49'un çarpanları: 1, 7, 49;
 • 50'nin çarpanları: 1, 2, 5, 10, 25, 50;
 • 51'in çarpanları: 1, 3, 17, 51;
 • 52'nin çarpanları: 1, 2, 4, 13, 26, 52;
 • 53'ün çarpanları: 1, 53;
 • 54'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54;
 • 55'in çarpanları: 1, 5, 11, 55;
 • 56'nın çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56;
 • 57'nin çarpanları: 1, 3, 19, 57;
 • 58'in çarpanları: 1, 2, 29, 58;
 • 59'un çarpanları: 1, 59;
 • 60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60;
 • 61'in çarpanları: 1, 61;
 • 62'nin çarpanları: 1, 2, 31, 62;
 • 63'ün çarpanları: 1, 3, 7, 9, 21, 63;
 • 64'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64;
 • 65'in çarpanları: 1, 5, 13, 65;
 • 66'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66;
 • 67'nin çarpanları: 1, 67;
 • 68'in çarpanları: 1, 2, 4, 17, 34, 68;
 • 69'un çarpanları: 1, 3, 23, 69;
 • 70'in çarpanları: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70;
 • 71'in çarpanları: 1, 71;
 • 72'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72;
 • 73'ün çarpanları: 1, 73;
 • 74'ün çarpanları: 1, 2, 37, 74;
 • 75'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 25, 75;
 • 76'nın çarpanları: 1, 2, 4, 19, 38, 76;
 • 77'nin çarpanları: 1, 7, 11, 77;
 • 78'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78;
 • 79'un çarpanları: 1, 79;
 • 80'in çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80;
 • 81'in çarpanları: 1, 3, 9, 27, 81;
 • 82'nin çarpanları: 1, 2, 41, 82;
 • 83'ün çarpanları: 1, 83;
 • 84'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84;
 • 85'in çarpanları: 1, 5, 17, 85;
 • 86'nın çarpanları: 1, 2, 43, 86;
 • 87'nin çarpanları: 1, 3, 29, 87;
 • 88'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88;
 • 89'un çarpanları: 1, 89;
 • 90'ın çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90;
 • 91'in çarpanları: 1, 7, 13, 91;
 • 92'nin çarpanları: 1, 2, 4, 23, 46, 92;
 • 93'ün çarpanları: 1, 3, 31, 93;
 • 94'ün çarpanları: 1, 2, 47, 94;
 • 95'in çarpanları: 1, 5, 19, 95;
 • 96'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96;
 • 97'nin çarpanları: 1, 97;
 • 98'in çarpanları: 1, 2, 7, 14, 49, 98;
 • 99'un çarpanları: 1, 3, 9, 11, 33, 99;
 • 100'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100;
 • 104'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104;
 • 105'in çarpanları: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105;
 • 108'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108;
 • 110'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110;
 • 112'nin çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112;
 • 117'nin çarpanları: 1, 3, 9, 13, 39, 117;
 • 120'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120;
 • 121'in çarpanları: 1, 11, 121;
 • 125'in çarpanları: 1, 5, 25, 125;
 • 126'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126;
 • 130'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130;
 • 132'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132;
 • 135'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135;
 • 140'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140;
 • 144'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144;
 • 147'nin çarpanları: 1, 3, 7, 21, 49, 147;
 • 150'nin çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150;
 • 162'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162;
 • 169'un çarpanları: 1, 13, 169;
 • 175'in çarpanları: 1, 5, 7, 25, 35, 175;
 • 180'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180;
 • 189'un çarpanları: 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189;
 • 192'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192;
 • 196'nın çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196;
 • 200'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200;
 • 210'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210;
 • 216'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216;
 • 225'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225;
 • 240'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240;
 • 245'in çarpanları: 1, 5, 7, 35, 49, 245;
 • 250'nin çarpanları: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250;
 • 256'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256;
 • 270'in çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270;
 • 288'in çarpanları: 1, *2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288;
 • 294'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294;
 • 300'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300;
 • 343'ün çarpanları: 1, 7, 49, 343;
 • 360'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360;
 • 375'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375;
 • 400'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400;
 • 500'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500; Ve
 • 625'in çarpanları: 1, 5, 25, 125, 625.
 • Polinomları nasıl çarpanlara ayırırım?

  Faktoring polinomları, orijinal polinomu eşitlemek için birlikte çarpılabilen polinomun çarpanlarını bulmayı içerir. Polinomları çarpanlarına ayırmak için kullanılabilecek çeşitli teknikler vardır:
 • En büyük ortak böleni çarpanlara ayırmak: Bu yöntemde, polinomun tüm terimlerini eşit olarak bölen en büyük sayıyı ararsınız. Bu sayı daha sonra her terimden çıkarılarak basitleştirilmiş bir polinomla sonuçlanabilir.
 • Gruplandırma yoluyla çarpanlarına ayırma: Bu yöntem, ortak bir çarpanı olan terim çiftlerini birlikte gruplandırmayı ve ardından bu ortak çarpanı çarpanlara ayırmayı içerir.
 • İkinci dereceden çarpanlara ayırma: İkinci dereceden sayılar, derecesi 2 olan ve ikinci dereceden formül kullanılarak veya kareyi tamamlayarak çarpanlarına ayrılabilen polinomlardır.
 • Rasyonel kök teoremini kullanarak çarpanlarına ayırma: Polinomun rasyonel kökleri varsa (iki tamsayının oranı olarak ifade edilebilen kökler), rasyonel kök teoremi kullanılarak bulunabilirler.
 • Asal çarpanlara ayırma nedir?

  Asal çarpanlara ayırma, bir sayıyı asal çarpanlarının ürünü olarak ifade etme işlemidir. Asal sayı, 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan pozitif tam sayılardır. Örneğin, 12'nin asal çarpanlarına ayırması 2 x 2 x 3'tür, çünkü bunlar birlikte çarpılarak 12'ye eşit olan asal çarpanlardır.

  Ortak faktör nedir?

  Ortak çarpan, eşit olarak iki veya daha fazla başka sayıya bölünen bir sayıdır. Örneğin, 12 ve 18'in ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır, çünkü bunlar hem 12'ye hem de 18'e eşit olarak bölünen sayılardır.

  Faktör çiftleri nedir?

  Çarpan çiftleri, belirli bir sayıya eşit olmak için birlikte çarpan sayı çiftleridir. Örneğin, 12'nin faktör çiftleri (1,12), (2,6) ve (3,4)'tür.
  John Cruz
  makale yazarı
  John Cruz
  John, matematik ve eğitim tutkusu olan bir doktora öğrencisidir. John boş zamanlarında yürüyüşe çıkmayı ve bisiklete binmeyi sever.
  Faktör Hesaplayıcı Türkçe
  Yayınlanan: Sat Feb 04 2023
  Matematiksel hesap makineleri kategorisinde
  Faktör Hesaplayıcı kendi web sitenize ekleyin

  Diğer matematiksel hesap makineleri

  Vektör Çapraz Ürün Hesap Makinesi

  Vektör çapraz çarpım hesaplayıcısı, üç boyutlu bir uzayda iki vektörün çarpımını bulur.

  30 60 90 Üçgen Hesap Makinesi

  30 60 90 üçgen hesaplayıcımız ile özel dik üçgeni çözebilirsiniz.

  Beklenen Değer Hesaplayıcı

  Bu beklenen değer hesaplayıcı, verilen değişken kümesinin olasılıklarıyla birlikte beklenen bir değerini (ortalama olarak da adlandırılır) hesaplamanıza yardımcı olur.

  Çevrimiçi Bilimsel Hesap Makinesi

  Bu bilimsel hesap makinesi, kullanımı kolay bir uygulamada basit ve gelişmiş matematiksel işlevler sağlar.

  Standart Sapma Hesaplayıcısı

  Bu ücretsiz hesap makinesi size belirli bir veri setinin standart sapmasını, varyansını, ortalamasını ve toplamını verir.

  Yüzde Hesaplayıcı

  Bu yüzde hesaplayıcı, yüzdeleri hesaplamak için ücretsiz bir çevrimiçi hesap makinesidir. Y'nin %X'i nedir?

  Kesirler Hesaplayıcı

  Bu ücretsiz kesir hesaplayıcı, iki ortak kesri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işleminin sonucunu bulmak için kullanılabilir.

  Pound - Bardak Dönüştürücü: Un, Şeker, Süt..

  Bu ücretsiz hesap makinesi ile en sevdiğiniz tarifiniz için doğru ölçümleri öğrenin, poundları kolayca fincanlara dönüştürün! ABD kupaları ve İngiltere kupaları ile çalışır!

  Daire Çevresi Hesaplayıcı

  Daire yarıçapını, daire çapını, daire çevresini ve daire alanını hesaplamak için bu ücretsiz daire çevresi hesaplayıcısını kullanın.

  Çift Açılı Formül Hesaplayıcı

  Bu ücretsiz hesap makinesi ile belirli bir açının çift açı eşdeğerini belirleyin! Çift açı formülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Matematiksel Kök Hesaplayıcı (kare Kök Hesaplayıcı)

  Bu ücretsiz hesap makinesi ikinci, üçüncü ve daha yüksek üsleri ve kökleri hesaplar. Formülü de mevcuttur.

  Üçgen Alan Hesaplayıcı

  Ücretsiz üçgen alan hesaplayıcımızla üçgenin alanını kolayca bulun! Taban ve yükseklik, üç farklı kenar ve çok daha fazlası ile hesaplayabilirsiniz. Açılar ve radyanlarla çalışır!

  Koterminal Açı Hesaplayıcı

  Koterminal açı hesaplayıcımızla sınır açılarını öğrenin! Pozitif ve negatif eş terminal açılarını bulmak için derece ve radyanlarla çalışır!

  Nokta Çarpım Hesaplayıcı

  Vektörleriniz için matematiksel nokta çarpımları, skaler çarpımlar ve nokta çarpım açılarını kolayca hesaplayın.

  Orta Nokta Hesaplayıcısı

  Orta nokta hesaplayıcımızla bir çizgi veya üçgenin orta noktalarını kolayca bulun! Bu sayfa aynı zamanda size değerli orta nokta formülünü de öğretecek!

  Önemli Rakamlar Dönüştürücü (Sig Figs Hesaplayıcı)

  Anlamlı rakam aracımızla numaranızdaki anlamlı rakamların doğru miktarını kolayca öğrenin!

  Daire Için Yay Uzunluğu Hesaplayıcısı

  Bu çevrimiçi matematik hesaplayıcı ile bir dairenin yayının uzunluğunu kolayca öğrenin!

  Nokta Tahmini Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi aracımızla puan tahminini kolayca hesaplayın!

  Yüzde Artış Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi hesaplayıcımızla herhangi bir yüzde artışını kolayca hesaplayın!

  Yüzde Farkı Hesaplayıcısı

  Matematiksel yüzde farkı hesaplayıcımızla yüzde farkını anında hesaplayın!

  Doğrusal Enterpolasyon Hesaplayıcısı

  Bu ücretsiz çevrimiçi hesap makinesi, doğrusal enterpolasyonu ve doğrusal ekstrapolasyonu hesaplar. Aynı zamanda lineer denklemin eğimini de sağlar.

  QR Ayrıştırma Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi QR ayrıştırma hesaplayıcımızla ortonormal matrisi ve üst üçgen matrisi kolayca bulun!

  Matris Devrik Hesaplayıcı

  Bu matris devrik hesaplayıcı, herhangi bir matris için bir devrik bulmanıza yardımcı olur.

  Üçgen Hipotenüs Hesaplayıcı

  Ücretsiz matematik hesaplayıcımızla her tür üçgen için hipotenüsü kolayca bulun!

  Trigonometri Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi hesaplayıcımızla Sin, Cos, Tan, Cot, Sec ve Csc trigonometrik değerlerini kolayca hesaplayın!

  Sağ Üçgen Kenar Ve Açı Hesaplayıcı (üçgen Hesaplayıcı)

  Ücretsiz çevrimiçi hesap makinemizle bir üçgenin sağ tarafını ve açısını kolayca bulun!

  45 45 90 Üçgen Hesaplayıcı (dik Üçgen Hesaplayıcı)

  45 45 90 üçgen hesaplayıcımızla hipotenüsü, ölçümleri ve oranı kolayca hesaplayın.

  Matris Çarpım Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi matematik hesaplayıcımızla matris çarpımlarını kolayca hesaplayın!

  Ortalama Hesap Makinesi

  Ücretsiz çevrimiçi matematik hesaplayıcımızla sayıların ortalama ortalamasını kolayca hesaplayın

  Rastgele Numara Üreticisi

  Bu araç, herhangi iki sayı arasında gerçekten rastgele bir sayı üretir.

  Hata Payı Hesaplayıcısı

  Bu hesaplayıcı, numune boyutuna ve orana dayalı olarak anketler için hata payını hesaplar. Ayrıca, istenen güven düzeyini ayarlamanıza da olanak tanır.

  Iki Vektör Hesap Makinesi Arasındaki Açı

  Bu çevrimiçi araç, iki vektör arasındaki açıyı hesaplar ve tüm olası vektör kombinasyonlarına sahiptir.

  LCM Hesaplayıcı - En Az Ortak Çoklu Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, belirli bir sayı kümesi için LCM veya LCD'yi bulmanıza yardımcı olacaktır.

  Kare Görüntü Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesaplayıcı, fit olarak ölçülen bir şeklin alanını hesaplar. Tüm şekil ve ölçü birimleriyle çalışır!

  Üs Hesaplayıcı (güç Hesaplayıcı)

  Bu, üsleri hesaplayabilen çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

  Matematik Kalan Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi araç, bir bölümün kalanını hesaplar.

  Üç Hesap Makinesi Kuralı - Doğrudan Oran

  Ücretsiz Üçlü Kural hesaplayıcımızla sayıların doğru orantısını kolayca hesaplayın.

  Ikinci Dereceden Formül Hesaplayıcı

  İkinci dereceden denklemler, cebirde aşağıdaki forma sahip ikinci dereceden herhangi bir polinom cebirdir.

  Toplam Hesaplayıcı

  Bu toplama notasyonu hesaplayıcısı, Sigma olarak da bilinen bir dizi sayının toplamını hızlı bir şekilde hesaplamanıza olanak tanır. Bu nedenle genellikle sigma hesaplayıcı olarak adlandırılır. Ayrıca size toplam olması için diziden bir örnek verir. Belirli bir sayı kümesini kullanarak basit bir toplamı hesaplamak için basit modda kullanılabilir.

  Çevre Hesaplayıcı

  Bu, farklı şekillerin çevresini hesaplayacak ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.

  Z Puanı Hesaplayıcısı (z Değeri)

  Bu, bir veri kümesinin z puanını hesaplayan bir hesap makinesidir.

  Fibonacci Hesaplayıcısı

  Bu Fibonacci hesaplayıcısı, Fibonacci dizisinin terimlerini keyfi olarak hesaplamak için kullanılabilir.

  Kapsül Hacmi Hesaplayıcısı

  Herhangi bir kapsülün hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Piramit Hacim Hesaplayıcı

  Farklı şekillerin hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Üçgen Prizma Hacim Hesaplayıcısı

  Herhangi bir üçgen prizmanın hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Dikdörtgen Hacim Hesaplayıcı

  Bir kutunun hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Koni Hacmi Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi koni hacmini hesaplar ve okul problemlerini çözmek için kullanılabilir.

  Küp Hacim Hesaplayıcı

  Bu, herhangi bir küpün hacmini hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

  Silindir Hacmi Hesaplayıcısı

  Bu, bir silindirin hacmini hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

  Ölçek Faktörü Genişleme Hesaplayıcısı

  Bu, bir nesnenin ölçek faktörü genişlemesini hesaplamanıza yardımcı olacak çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

  Shannon Çeşitlilik Indeksi Hesaplayıcısı

  Shannon biyoçeşitlilik indeksi hesaplayıcısı, bir topluluktaki türlerin çeşitliliğini hesaplamak için kullanılabilir. Ekolojistler, habitat hakkında faydalı bilgiler elde etmek için Shannon çeşitlilik indeksini kullanabilir.

  Bayes Teoremi Hesaplayıcısı

  Bir başkasına bağlı olan bir olayın olasılığını belirlemek için bu Bayes teoremi hesaplayıcısını çevrimiçi kullanın. Bu hesaplama, A'nın önceki olasılığını, B koşullu ve A koşullu ve A koşullu olasılıklarını hesaba katar.

  Antilogaritma Hesaplayıcı

  Antilog hesaplayıcı, ters logaritma fonksiyonunu hesaplamanıza izin verir. 10, doğal antilog veya başka bir sayı olsun, herhangi bir tabana sahip herhangi bir sayı için antilogaritmayı hesaplayın.

  Eˣ Hesap Makinesi

  Bu harika araç, e'yi seçtiğiniz herhangi bir sayının kuvvetiyle hesaplamanıza izin verecektir.

  Asal Sayı Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, bir sayının asal sayı olup olmadığını veya bileşik olup olmadığını size gösterecektir.

  Üstel Büyüme Hesaplayıcısı

  Üstel Büyüme Hesaplayıcı, bir miktarın nihai fiyatını başlangıç değerlerine, büyüme hızına ve zamana göre hesaplar.

  Örnek Boyutu Hesaplayıcısı

  Nüfus büyüklüğüne, güven düzeyine ve hata payına göre örnek boyutunu hesaplayın.

  Ters Logaritma (log) Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesap makinesi, girilen sayının ve taban tabanının ters günlüğünü görüntüleyecektir.

  Poisson Dağılımı Hesaplayıcısı

  Poisson dağılımı hesaplayıcısı, belirli bir zaman diliminde birkaç kez meydana gelen bir olayın olasılığını belirlemenize olanak tanır.

  Çarpımsal Ters Hesap Makinesi

  Bu hesaplayıcı, bir tamsayı, ondalık sayı, kesir veya karışık sayının çarpımsal tersini bulmanıza yardımcı olacaktır.

  Işaret Yüzdesi Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, test işaretlerini yüzdelere dönüştürür. Bir veya daha fazla test notunun (notların) yüzdesini ve maksimum puan sayısını hızlı bir şekilde hesaplamak için kullanılabilir.

  Oran Hesaplayıcı

  Bu hesaplayıcı, görüntüleri yeniden boyutlandırdığınızda boyutları belirlemek için kullanılabilir.

  Ampirik Kural Hesaplayıcı

  "68 95 99 kural hesaplama" olarak da bilinen ampirik kural hesaplayıcı, 1 veya 2 standart sapma veya 3 standart sapma olan aralıkları belirlemenizi sağlayan bir araçtır. Bu hesaplayıcı size normal olarak dağıtılan verilerin sırasıyla %68, 95 veya %99,7'sinin hangi aralıklarda olduğunu gösterecektir.

  P-değeri-hesaplayıcı

  Bu inanılmaz araç, p-değerini bulmanızı sağlayacaktır. Hangi p değerinin tek taraflı, hangisinin iki taraflı olduğunu belirlemek için test istatistiklerini kullanabilirsiniz.

  Küre Hacmi Hesaplayıcı

  Bir kürenin hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  NPV Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesaplayıcı, bir yatırımın NPV'sini (Net Bugünkü Değer) hesaplamanıza olanak tanır. Hesaplama, ilk yatırıma ve iskonto oranına dayanmaktadır. Ayrıca İç Getiri Oranlarını (IRR), brüt getirileri ve net nakit akışlarını da hesaplayabilirsiniz.

  Yüzde Azalma

  Herhangi bir miktardaki bir yüzde azalmasının sonucu nasıl değiştireceğini öğrenmek için bu hesaplayıcıyı kullanın. Değişikliği hesaplamak için orijinal değeri, yüzde düşüşünü ve yeni değeri girmeniz yeterlidir.

  Alan Hesaplayıcı

  Sezgisel aracımız, farklı şekiller arasından seçim yapmanızı sağlar ve göz açıp kapayıncaya kadar alanlarını hesaplar.

  Olasılık Hesaplayıcı

  Olasılık hesaplayıcı, iki ayrı olay arasındaki olasılık ilişkilerini keşfetmenizi sağlar. Bu, olayların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamanıza olanak tanır ve böylece tahminleri daha doğru hale getirir.

  Kesirden Ondalık Hesap Makinesine

  Kesirleri ondalık sayılara kolayca dönüştürmek ve tekrar eski haline getirmek için kesirden ondalığa hesaplayıcımızı kullanın!

  Kesirden Karma Sayıya Hesap Makinesi

  Basit aracımızı kullanarak bir kesri karışık sayı hesap makinesine dönüştürün