Matematiksel Hesap Makineleri

Silindir Hacmi Hesaplayıcısı

Bu, bir silindirin hacmini hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

Kare görüntü hesaplayıcı

Şekli seçin:
tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

Silindir hacmi
Silindir Hacmi
Silindirin hacmi nedir?
Sağ Dairesel Silindirin hacmi
Eğik Silindirin hacmi
Eliptik Silindirin Hacmi
Sağ Dairesel İçi Boş Silindirin hacmi
Dönüşüm tablosu ve hacim birimleri

Silindir hacmi

Silindir, paralel düzlemlerde iki uyumlu dairesel alandan oluşan bir katıdır. Ayrıca, her dairenin merkezini ve dairesel bölgedeki uç noktalarını içeren doğru parçasına paralel olan tüm doğru parçalarının yanı sıra iç kısımlarını da içerir.

Silindir Hacmi

Silindirin hacmi, kapasitesidir. Bu, ne kadar malzeme tutabileceğini belirler. Geometride, içine ne kadar sıvı veya katı daldırılabileceğini belirlemek için silindirik bir formülün belirli bir hacmi kullanılır. Silindir, iki özdeş paralel tabana sahip üç boyutlu bir şekildir. Birçok silindir çeşidi vardır. Bunlar:
 • Sağ Dairesel Silindir: Tabanları daireler olan ve yanal eğri yüzeyinin bir bölümünü temsil eden her bir çizgi parçası tabanlara dik olan bir sağ silindir.
 • Eğik Silindir Kenarların dik açılara eşit olmayan bir açıyla açılı olduğu bir silindir.
 • Eliptik Silindir Tabanı elips olan bir silindir.
 • Sağ dairesel içi boş silindirik: İç içe geçmiş iki dik dairesel içi boş silindirden oluşan bir silindir.
 • Silindirin hacmi nedir?

  Bir silindirin hacmi, içine sığabilecek küp (birim uzunluktaki küpler) sayısını ifade eder. Herhangi bir üç boyutlu şekil olarak silindirik tarafından işgal edilen alandır. Kübik birimler, cm^3 ve m3 gibi silindirik hacimleri ölçmek için kullanılır.

  Sağ Dairesel Silindirin hacmi

  Sağ dairesel silindirin tabanının bir daire olduğunu ve yarıçapı r olan bir dairenin alanının p*r^2 olduğunu biliyoruz. Dik dairesel silindirik bir silindirin hacmi (V), yukarıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
  V = p*r^2*h
  Burada,
  r: Silindirin tabanının (daire) yarıçapı
  h: Silindirin yüksekliği
  p: değeri 22/7 veya 3.142 olabilen bir sabiti ifade eder.
  Bir silindirin hacmi doğrudan yüksekliğine bağlıdır ve ayrıca doğrudan yarıçapının karesine de bağlıdır. Bu, yarıçap silindirin çapının iki katı olursa hacminin dört katı olacağı anlamına gelir.

  Eğik Silindirin hacmi

  Eğik bir silindirin hacmini hesaplama formülü, dik dairesel silindirik bir silindirin hacmini hesaplamak için kullanılan formülle aynıdır. Taban yarıçapı ve yüksekliği "r" ve yüksekliği "h" olan eğik bir silindirin hacmi (V), dik dairesel silindirin hacmiyle aynıdır.
  V = p*r^2*h

  Eliptik Silindirin Hacmi

  Bir elipsin iki yarıçapı olduğu bilinmektedir. Yarıçapı “a” veya “b” olan bir elipsin alanının p*a*b olduğunu da biliyoruz. Eliptik bir silindirin hacmi,
  V = p*a*b*h
  Burada,
  a, b: Silindirin tabanının (elips) yarıçapı
  h: Silindirin yüksekliği
  p: Değeri 22/7 veya 3.142 olabilen bir sabit.

  Sağ Dairesel İçi Boş Silindirin hacmi

  Dik dairesel içi boş silindir, içeride birbirine bağlı iki dik dairesel içi boş silindirden oluşan bir silindirdir. Hacmi, dış silindirden hacim çıkarılarak hesaplanabilir. Dik dairesel içi boş bir silindirin hacmi (V), dir.
  V = p (R^2 - r^2) * h
  Burada,
  R: Dış silindirin tabanının buluştuğu yarıçap
  r: İç silindirin taban yarıçapı
  h: Silindirin yüksekliği
  p: Değeri 22/7 veya 3.142 olabilen bir sabit.

  Dönüşüm tablosu ve hacim birimleri

  Bunlar en popüler hacim birimleridir:
 • Metrik hacim birimleri
 • Standart ABD, İngiltere
 • Parmis Kazemi
  makale yazarı
  Parmis Kazemi
  Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
  Silindir Hacmi Hesaplayıcısı Türkçe
  Yayınlanan: Thu Mar 10 2022
  Matematiksel hesap makineleri kategorisinde
  Silindir Hacmi Hesaplayıcısı kendi web sitenize ekleyin

  Diğer matematiksel hesap makineleri

  Vektör Çapraz Ürün Hesap Makinesi

  30 60 90 Üçgen Hesap Makinesi

  Beklenen Değer Hesaplayıcı

  Çevrimiçi Bilimsel Hesap Makinesi

  Standart Sapma Hesaplayıcısı

  Yüzde Hesaplayıcı

  Kesirler Hesaplayıcı

  Pound - Bardak Dönüştürücü: Un, Şeker, Süt..

  Daire Çevresi Hesaplayıcı

  Çift Açılı Formül Hesaplayıcı

  Matematiksel Kök Hesaplayıcı (kare Kök Hesaplayıcı)

  Üçgen Alan Hesaplayıcı

  Koterminal Açı Hesaplayıcı

  Nokta Çarpım Hesaplayıcı

  Orta Nokta Hesaplayıcısı

  Önemli Rakamlar Dönüştürücü (Sig Figs Hesaplayıcı)

  Daire Için Yay Uzunluğu Hesaplayıcısı

  Nokta Tahmini Hesaplayıcısı

  Yüzde Artış Hesaplayıcısı

  Yüzde Farkı Hesaplayıcısı

  Doğrusal Enterpolasyon Hesaplayıcısı

  QR Ayrıştırma Hesaplayıcısı

  Matris Devrik Hesaplayıcı

  Üçgen Hipotenüs Hesaplayıcı

  Trigonometri Hesaplayıcısı

  Sağ Üçgen Kenar Ve Açı Hesaplayıcı (üçgen Hesaplayıcı)

  45 45 90 Üçgen Hesaplayıcı (dik Üçgen Hesaplayıcı)

  Matris Çarpım Hesaplayıcısı

  Ortalama Hesap Makinesi

  Rastgele Numara Üreticisi

  Hata Payı Hesaplayıcısı

  Iki Vektör Hesap Makinesi Arasındaki Açı

  LCM Hesaplayıcı - En Az Ortak Çoklu Hesaplayıcı

  Kare Görüntü Hesaplayıcı

  Üs Hesaplayıcı (güç Hesaplayıcı)

  Matematik Kalan Hesaplayıcı

  Üç Hesap Makinesi Kuralı - Doğrudan Oran

  Ikinci Dereceden Formül Hesaplayıcı

  Toplam Hesaplayıcı

  Çevre Hesaplayıcı

  Z Puanı Hesaplayıcısı (z Değeri)

  Fibonacci Hesaplayıcısı

  Kapsül Hacmi Hesaplayıcısı

  Piramit Hacim Hesaplayıcı

  Üçgen Prizma Hacim Hesaplayıcısı

  Dikdörtgen Hacim Hesaplayıcı

  Koni Hacmi Hesaplayıcı

  Küp Hacim Hesaplayıcı

  Ölçek Faktörü Genişleme Hesaplayıcısı

  Shannon Çeşitlilik Indeksi Hesaplayıcısı

  Bayes Teoremi Hesaplayıcısı

  Antilogaritma Hesaplayıcı

  Eˣ Hesap Makinesi

  Asal Sayı Hesaplayıcı

  Üstel Büyüme Hesaplayıcısı

  Örnek Boyutu Hesaplayıcısı

  Ters Logaritma (log) Hesaplayıcı

  Poisson Dağılımı Hesaplayıcısı

  Çarpımsal Ters Hesap Makinesi

  Işaret Yüzdesi Hesaplayıcı

  Oran Hesaplayıcı

  Ampirik Kural Hesaplayıcı

  P-değeri-hesaplayıcı

  Küre Hacmi Hesaplayıcı

  NPV Hesaplayıcı

  Yüzde Azalma

  Alan Hesaplayıcı

  Olasılık Hesaplayıcı

  Kesirden Ondalık Hesap Makinesine

  Faktör Hesaplayıcı

  Kesirden Karma Sayıya Hesap Makinesi