Matematiksel Hesap Makineleri

Alan Hesaplayıcı

Sezgisel aracımız, farklı şekiller arasından seçim yapmanızı sağlar ve göz açıp kapayıncaya kadar alanlarını hesaplar.

alan hesaplayıcı

şekil:
mm
tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

Matematikte alan nedir? Matematikte alan tanımı
Alanı nasıl hesaplarsınız?
Kare alan formülü
Dikdörtgen alan formülü
Üçgen alan formülü
Daire alan formülü
Sektör alanı formülü
Elips alan formülü
Yamuk alan formülü
Paralelkenar alan formülü
Eşkenar dörtgen alan formülü
Uçurtma formüldür
Pentagon alan formülü
Altıgen alan formülü
Sekizgen alan formülü
Halka alan formülü
Dörtgen alan formülü
Düzenli çokgen alan formülü
Hangi dörtgen en büyük alana sahiptir?
Çevresi verilen en büyük alan hangi şekle sahiptir?
Düzensiz bir şeklin alanını nasıl hesaplayabilirim?
Bir eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplayabilirim?

Matematikte alan nedir? Matematikte alan tanımı

Alan, bir yüzeyin boyutudur. Başka bir deyişle, düz bir şeklin kapladığı alan olarak tanımlanabilir. Konsepti anlamak için alanı, yüzeyi kaplamak için gerekli boya miktarı olarak düşünmek genellikle yararlıdır. Bu mantıklı çünkü alan, bir şekil veya nesne tarafından işgal edilen madde veya malzeme miktarıdır.
Basit şekillerin alanını hesaplamak için bir dizi faydalı formül vardır. Bu bölümde, yalnızca üçgenler, dikdörtgenler ve daireler için iyi bilinen formülleri değil, aynı zamanda paralelkenarlar, uçurtmalar veya halkalar gibi diğer şekilleri de bulacaksınız. Bölümün sonunda, herhangi bir şeklin alanını nasıl hesaplayacağınıza dair kapsamlı bir anlayışa sahip olacaksınız.

Alanı nasıl hesaplarsınız?

Formüle edilmiş içerik yazmak zor olabilir, ancak biz sizin üzerinize geldik. Bu bölümde, alan hesaplayıcımızda bulunan on altı şeklin formülleri hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Yalnızca denklemleri listeleyeceğiz - bunların görüntüleri, açıklamaları ve türevleri aşağıdaki ayrı paragraflarda (ve ayrıca her bir özel şekle ayrılmış araçlarda) bulunabilir. Bu nedenle, bir koninin hacmini veya bir yamuğun yüzey alanını bilmeniz gerekip gerekmediğini, sizi koruduk!

Kare alan formülü

qᵤₐᵣₑ ×
a: kare kenar

Dikdörtgen alan formülü

×
a ve b: dikdörtgenin kenarları olmak

Üçgen alan formülü

 • Taban ve yükseklik verildiğinde
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₆ × ₕ / ₂
 • İki kenar ve aralarındaki açı olduğunda
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₅ × ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍γ₎
 • İki açı ve aralarındaki kenar verildiğinde
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₀.₂₅ × √₍ ₍ₐ ₊ ₆ ꜀₎ × ₍₋ₐ ₊ ₆ ₊ × × ₍ₐ ₋ ₊ ꜀₎ × ₍ₐ ₊ ₆ ₋ ꜀₎ ₎
 • Üç taraf verildiğinde
 • ₜᵣᵢₐₙ₉ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍β₎ × ₛᵢₙ₍γ₎ / ₍₂ × ₛᵢₙ₍β ₊ γ₎₎

  Daire alan formülü

  Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ²
  r: dairenin yarıçapıdır
 • Çap
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ πᵣ² ₌ π × ₍ₔ / ₂₎²
 • çevre
 • Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ ₌ ꜀² / ₄π

  Sektör alanı formülü

  α / ₃₆₀° ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / Cᵢᵣ꜀ₗₑ ₐᵣₑₐ
  ₃₆₀° ₌ ₂p
  α / ₂π ₌ ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ / πᵣ²
  ₛₑ꜀ₜₒᵣ ₐᵣₑₐ ₌ ᵣ² × α / ₂

  Elips alan formülü

  ₑₗₗᵢₚₛᵢₛ ₐᵣₑₐ ₌ π × ₐ × ₆

  Yamuk alan formülü

  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₐ ₊ ₆₎ × ₕ / ₂
  a ve b: paralel kenarların uzunlukları olmak
  h: yükseklik olmak
  ₜᵣₐₚₑ₂ₒᵢₔ ₐᵣₑₐ ₌ ₘ × ₕ
  m: yamuğun iki paralel kenarının uzunluklarının aritmetik ortalaması olmak.

  Paralelkenar alan formülü

 • taban ve yükseklik
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₕ
 • kenarlar ve aralarındaki açı
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎
 • köşegenler ve aralarındaki açı
 • ₚₐᵣₐₗₗₑₗₒ₉ᵣₐₘ ₐᵣₑₐ ₌ ₑ × ᵇ × ₛᵢₙ₍θ₎

  Eşkenar dörtgen alan formülü

 • yan ve yükseklik
 • ×
 • köşegenler
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • yan ve herhangi bir açı
 • ᵣₕₒₘ₆ᵤₛ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × ₛᵢₙ₍α₎

  Uçurtma formüldür

 • uçurtma köşegenleri verildiğinde
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₍ₑ × b₎ / ₂
 • uyumlu olmayan iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açı verildiğinde
 • ₖᵢₜₑ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ × ₆ × ₛᵢₙ₍α₎

  Pentagon alan formülü

  ₚₑₙₜₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₐ² × √₍₂₅ ₊ ₁₀√₅₎ / ₄
  a, düzgün bir beşgenin kenarıdır

  Altıgen alan formülü

  ₕₑₓₐ₉ₒₙ ₐᵣₑₐ ₌ ₃/₂ × √₃ × ₐ²

  Sekizgen alan formülü

  × *
  Sekizgen Alan = çevre × özdeyiş / 2
  h = (1 + √2) × a / 4
  Sekizgen Alan = çevre * özdeyiş / 2 = (8 × a × (1 + √2) × a / 4) / 2 = 2 × (1 + √2) × a²

  Halka alan formülü

  Halka alanı = πᵣ² ₋ πᵣ² ₌ π₍ᵣ² ₋ ᵣ²₎

  Dörtgen alan formülü

  Dörtgen Alan ₌ ₑ × բ × ₛᵢₙ₍α₎
  e ve f dörtgenin köşegenleridir

  Düzenli çokgen alan formülü

  Düzgün Çokgen Alanı ₌ ₙ × ₐ² × ꜀ₒₜ₍π/ₙ₎ / ₄
  n, çokgenin sahip olduğu kenar sayısıdır

  Hangi dörtgen en büyük alana sahiptir?

  Belirli bir çevre için, alanı en büyük olan dörtgen her zaman bir karedir. Bu geometriden kaynaklanır - mükemmel bir karenin dört eşit kenar uzunluğu vardır ve dört eşit kenarı olan bir dörtgen mümkün olan maksimum alana sahiptir.

  Çevresi verilen en büyük alan hangi şekle sahiptir?

  Belirli bir çevre verildiğinde, maksimum alana sahip kapalı şekil bir dairedir.

  Düzensiz bir şeklin alanını nasıl hesaplayabilirim?

  Düzensiz bir şeklin alanını hesaplamadan önce, alanı kolayca hesaplayabileceğiniz daha küçük şekillere ayırmanız gerekir. Bu, şekli üçgenlere, dikdörtgenlere, yamuklara vb. bölerek yapılabilir. Ardından, bu alt şekillerin her birinin alanını hesaplayabilirsiniz. Son olarak, nihai sonucu elde etmek için tüm alt şekillerin alanlarını toplayabilirsiniz.

  Bir eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplayabilirim?

  Bir eğrinin altındaki alanı bulmak için, söz konusu aralığın uç noktalarına karşılık gelen iki nokta arasındaki eğriyi tanımlayan fonksiyonun belirli integralini hesaplamanız gerekir. Bu, bu noktalar arasındaki eğrinin yüksekliğini bularak veya yaklaşmakta olduğunuz belirli işlevi biliyorsanız başka bir yöntem kullanarak yapılabilir.
  Parmis Kazemi
  makale yazarı
  Parmis Kazemi
  Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
  Alan Hesaplayıcı Türkçe
  Yayınlanan: Tue Aug 30 2022
  Matematiksel hesap makineleri kategorisinde
  Alan Hesaplayıcı kendi web sitenize ekleyin

  Diğer matematiksel hesap makineleri

  Vektör Çapraz Ürün Hesap Makinesi

  Vektör çapraz çarpım hesaplayıcısı, üç boyutlu bir uzayda iki vektörün çarpımını bulur.

  30 60 90 Üçgen Hesap Makinesi

  30 60 90 üçgen hesaplayıcımız ile özel dik üçgeni çözebilirsiniz.

  Beklenen Değer Hesaplayıcı

  Bu beklenen değer hesaplayıcı, verilen değişken kümesinin olasılıklarıyla birlikte beklenen bir değerini (ortalama olarak da adlandırılır) hesaplamanıza yardımcı olur.

  Çevrimiçi Bilimsel Hesap Makinesi

  Bu bilimsel hesap makinesi, kullanımı kolay bir uygulamada basit ve gelişmiş matematiksel işlevler sağlar.

  Standart Sapma Hesaplayıcısı

  Bu ücretsiz hesap makinesi size belirli bir veri setinin standart sapmasını, varyansını, ortalamasını ve toplamını verir.

  Yüzde Hesaplayıcı

  Bu yüzde hesaplayıcı, yüzdeleri hesaplamak için ücretsiz bir çevrimiçi hesap makinesidir. Y'nin %X'i nedir?

  Kesirler Hesaplayıcı

  Bu ücretsiz kesir hesaplayıcı, iki ortak kesri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işleminin sonucunu bulmak için kullanılabilir.

  Pound - Bardak Dönüştürücü: Un, Şeker, Süt..

  Bu ücretsiz hesap makinesi ile en sevdiğiniz tarifiniz için doğru ölçümleri öğrenin, poundları kolayca fincanlara dönüştürün! ABD kupaları ve İngiltere kupaları ile çalışır!

  Daire Çevresi Hesaplayıcı

  Daire yarıçapını, daire çapını, daire çevresini ve daire alanını hesaplamak için bu ücretsiz daire çevresi hesaplayıcısını kullanın.

  Çift Açılı Formül Hesaplayıcı

  Bu ücretsiz hesap makinesi ile belirli bir açının çift açı eşdeğerini belirleyin! Çift açı formülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Matematiksel Kök Hesaplayıcı (kare Kök Hesaplayıcı)

  Bu ücretsiz hesap makinesi ikinci, üçüncü ve daha yüksek üsleri ve kökleri hesaplar. Formülü de mevcuttur.

  Üçgen Alan Hesaplayıcı

  Ücretsiz üçgen alan hesaplayıcımızla üçgenin alanını kolayca bulun! Taban ve yükseklik, üç farklı kenar ve çok daha fazlası ile hesaplayabilirsiniz. Açılar ve radyanlarla çalışır!

  Koterminal Açı Hesaplayıcı

  Koterminal açı hesaplayıcımızla sınır açılarını öğrenin! Pozitif ve negatif eş terminal açılarını bulmak için derece ve radyanlarla çalışır!

  Nokta Çarpım Hesaplayıcı

  Vektörleriniz için matematiksel nokta çarpımları, skaler çarpımlar ve nokta çarpım açılarını kolayca hesaplayın.

  Orta Nokta Hesaplayıcısı

  Orta nokta hesaplayıcımızla bir çizgi veya üçgenin orta noktalarını kolayca bulun! Bu sayfa aynı zamanda size değerli orta nokta formülünü de öğretecek!

  Önemli Rakamlar Dönüştürücü (Sig Figs Hesaplayıcı)

  Anlamlı rakam aracımızla numaranızdaki anlamlı rakamların doğru miktarını kolayca öğrenin!

  Daire Için Yay Uzunluğu Hesaplayıcısı

  Bu çevrimiçi matematik hesaplayıcı ile bir dairenin yayının uzunluğunu kolayca öğrenin!

  Nokta Tahmini Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi aracımızla puan tahminini kolayca hesaplayın!

  Yüzde Artış Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi hesaplayıcımızla herhangi bir yüzde artışını kolayca hesaplayın!

  Yüzde Farkı Hesaplayıcısı

  Matematiksel yüzde farkı hesaplayıcımızla yüzde farkını anında hesaplayın!

  Doğrusal Enterpolasyon Hesaplayıcısı

  Bu ücretsiz çevrimiçi hesap makinesi, doğrusal enterpolasyonu ve doğrusal ekstrapolasyonu hesaplar. Aynı zamanda lineer denklemin eğimini de sağlar.

  QR Ayrıştırma Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi QR ayrıştırma hesaplayıcımızla ortonormal matrisi ve üst üçgen matrisi kolayca bulun!

  Matris Devrik Hesaplayıcı

  Bu matris devrik hesaplayıcı, herhangi bir matris için bir devrik bulmanıza yardımcı olur.

  Üçgen Hipotenüs Hesaplayıcı

  Ücretsiz matematik hesaplayıcımızla her tür üçgen için hipotenüsü kolayca bulun!

  Trigonometri Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi hesaplayıcımızla Sin, Cos, Tan, Cot, Sec ve Csc trigonometrik değerlerini kolayca hesaplayın!

  Sağ Üçgen Kenar Ve Açı Hesaplayıcı (üçgen Hesaplayıcı)

  Ücretsiz çevrimiçi hesap makinemizle bir üçgenin sağ tarafını ve açısını kolayca bulun!

  45 45 90 Üçgen Hesaplayıcı (dik Üçgen Hesaplayıcı)

  45 45 90 üçgen hesaplayıcımızla hipotenüsü, ölçümleri ve oranı kolayca hesaplayın.

  Matris Çarpım Hesaplayıcısı

  Ücretsiz çevrimiçi matematik hesaplayıcımızla matris çarpımlarını kolayca hesaplayın!

  Ortalama Hesap Makinesi

  Ücretsiz çevrimiçi matematik hesaplayıcımızla sayıların ortalama ortalamasını kolayca hesaplayın

  Rastgele Numara Üreticisi

  Bu araç, herhangi iki sayı arasında gerçekten rastgele bir sayı üretir.

  Hata Payı Hesaplayıcısı

  Bu hesaplayıcı, numune boyutuna ve orana dayalı olarak anketler için hata payını hesaplar. Ayrıca, istenen güven düzeyini ayarlamanıza da olanak tanır.

  Iki Vektör Hesap Makinesi Arasındaki Açı

  Bu çevrimiçi araç, iki vektör arasındaki açıyı hesaplar ve tüm olası vektör kombinasyonlarına sahiptir.

  LCM Hesaplayıcı - En Az Ortak Çoklu Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, belirli bir sayı kümesi için LCM veya LCD'yi bulmanıza yardımcı olacaktır.

  Kare Görüntü Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesaplayıcı, fit olarak ölçülen bir şeklin alanını hesaplar. Tüm şekil ve ölçü birimleriyle çalışır!

  Üs Hesaplayıcı (güç Hesaplayıcı)

  Bu, üsleri hesaplayabilen çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

  Matematik Kalan Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi araç, bir bölümün kalanını hesaplar.

  Üç Hesap Makinesi Kuralı - Doğrudan Oran

  Ücretsiz Üçlü Kural hesaplayıcımızla sayıların doğru orantısını kolayca hesaplayın.

  Ikinci Dereceden Formül Hesaplayıcı

  İkinci dereceden denklemler, cebirde aşağıdaki forma sahip ikinci dereceden herhangi bir polinom cebirdir.

  Toplam Hesaplayıcı

  Bu toplama notasyonu hesaplayıcısı, Sigma olarak da bilinen bir dizi sayının toplamını hızlı bir şekilde hesaplamanıza olanak tanır. Bu nedenle genellikle sigma hesaplayıcı olarak adlandırılır. Ayrıca size toplam olması için diziden bir örnek verir. Belirli bir sayı kümesini kullanarak basit bir toplamı hesaplamak için basit modda kullanılabilir.

  Çevre Hesaplayıcı

  Bu, farklı şekillerin çevresini hesaplayacak ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.

  Z Puanı Hesaplayıcısı (z Değeri)

  Bu, bir veri kümesinin z puanını hesaplayan bir hesap makinesidir.

  Fibonacci Hesaplayıcısı

  Bu Fibonacci hesaplayıcısı, Fibonacci dizisinin terimlerini keyfi olarak hesaplamak için kullanılabilir.

  Kapsül Hacmi Hesaplayıcısı

  Herhangi bir kapsülün hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Piramit Hacim Hesaplayıcı

  Farklı şekillerin hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Üçgen Prizma Hacim Hesaplayıcısı

  Herhangi bir üçgen prizmanın hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Dikdörtgen Hacim Hesaplayıcı

  Bir kutunun hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  Koni Hacmi Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi koni hacmini hesaplar ve okul problemlerini çözmek için kullanılabilir.

  Küp Hacim Hesaplayıcı

  Bu, herhangi bir küpün hacmini hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

  Silindir Hacmi Hesaplayıcısı

  Bu, bir silindirin hacmini hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

  Ölçek Faktörü Genişleme Hesaplayıcısı

  Bu, bir nesnenin ölçek faktörü genişlemesini hesaplamanıza yardımcı olacak çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

  Shannon Çeşitlilik Indeksi Hesaplayıcısı

  Shannon biyoçeşitlilik indeksi hesaplayıcısı, bir topluluktaki türlerin çeşitliliğini hesaplamak için kullanılabilir. Ekolojistler, habitat hakkında faydalı bilgiler elde etmek için Shannon çeşitlilik indeksini kullanabilir.

  Bayes Teoremi Hesaplayıcısı

  Bir başkasına bağlı olan bir olayın olasılığını belirlemek için bu Bayes teoremi hesaplayıcısını çevrimiçi kullanın. Bu hesaplama, A'nın önceki olasılığını, B koşullu ve A koşullu ve A koşullu olasılıklarını hesaba katar.

  Antilogaritma Hesaplayıcı

  Antilog hesaplayıcı, ters logaritma fonksiyonunu hesaplamanıza izin verir. 10, doğal antilog veya başka bir sayı olsun, herhangi bir tabana sahip herhangi bir sayı için antilogaritmayı hesaplayın.

  Eˣ Hesap Makinesi

  Bu harika araç, e'yi seçtiğiniz herhangi bir sayının kuvvetiyle hesaplamanıza izin verecektir.

  Asal Sayı Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, bir sayının asal sayı olup olmadığını veya bileşik olup olmadığını size gösterecektir.

  Üstel Büyüme Hesaplayıcısı

  Üstel Büyüme Hesaplayıcı, bir miktarın nihai fiyatını başlangıç değerlerine, büyüme hızına ve zamana göre hesaplar.

  Örnek Boyutu Hesaplayıcısı

  Nüfus büyüklüğüne, güven düzeyine ve hata payına göre örnek boyutunu hesaplayın.

  Ters Logaritma (log) Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesap makinesi, girilen sayının ve taban tabanının ters günlüğünü görüntüleyecektir.

  Poisson Dağılımı Hesaplayıcısı

  Poisson dağılımı hesaplayıcısı, belirli bir zaman diliminde birkaç kez meydana gelen bir olayın olasılığını belirlemenize olanak tanır.

  Çarpımsal Ters Hesap Makinesi

  Bu hesaplayıcı, bir tamsayı, ondalık sayı, kesir veya karışık sayının çarpımsal tersini bulmanıza yardımcı olacaktır.

  Işaret Yüzdesi Hesaplayıcı

  Bu hesap makinesi, test işaretlerini yüzdelere dönüştürür. Bir veya daha fazla test notunun (notların) yüzdesini ve maksimum puan sayısını hızlı bir şekilde hesaplamak için kullanılabilir.

  Oran Hesaplayıcı

  Bu hesaplayıcı, görüntüleri yeniden boyutlandırdığınızda boyutları belirlemek için kullanılabilir.

  Ampirik Kural Hesaplayıcı

  "68 95 99 kural hesaplama" olarak da bilinen ampirik kural hesaplayıcı, 1 veya 2 standart sapma veya 3 standart sapma olan aralıkları belirlemenizi sağlayan bir araçtır. Bu hesaplayıcı size normal olarak dağıtılan verilerin sırasıyla %68, 95 veya %99,7'sinin hangi aralıklarda olduğunu gösterecektir.

  P-değeri-hesaplayıcı

  Bu inanılmaz araç, p-değerini bulmanızı sağlayacaktır. Hangi p değerinin tek taraflı, hangisinin iki taraflı olduğunu belirlemek için test istatistiklerini kullanabilirsiniz.

  Küre Hacmi Hesaplayıcı

  Bir kürenin hacmini bulmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir hesap makinesidir.

  NPV Hesaplayıcı

  Bu çevrimiçi hesaplayıcı, bir yatırımın NPV'sini (Net Bugünkü Değer) hesaplamanıza olanak tanır. Hesaplama, ilk yatırıma ve iskonto oranına dayanmaktadır. Ayrıca İç Getiri Oranlarını (IRR), brüt getirileri ve net nakit akışlarını da hesaplayabilirsiniz.

  Yüzde Azalma

  Herhangi bir miktardaki bir yüzde azalmasının sonucu nasıl değiştireceğini öğrenmek için bu hesaplayıcıyı kullanın. Değişikliği hesaplamak için orijinal değeri, yüzde düşüşünü ve yeni değeri girmeniz yeterlidir.

  Olasılık Hesaplayıcı

  Olasılık hesaplayıcı, iki ayrı olay arasındaki olasılık ilişkilerini keşfetmenizi sağlar. Bu, olayların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamanıza olanak tanır ve böylece tahminleri daha doğru hale getirir.

  Kesirden Ondalık Hesap Makinesine

  Kesirleri ondalık sayılara kolayca dönüştürmek ve tekrar eski haline getirmek için kesirden ondalığa hesaplayıcımızı kullanın!

  Faktör Hesaplayıcı

  Faktör hesaplayıcımızla herhangi bir sayının çarpanlarını bulun

  Kesirden Karma Sayıya Hesap Makinesi

  Basit aracımızı kullanarak bir kesri karışık sayı hesap makinesine dönüştürün