Математически Калкулатори

Фактор Калкулатор

Открийте коефициентите на всяко число с нашия калкулатор на коефициенти

Въведете едно или две числа:

направено с ❤️ от

Съдържание

Правила за делимост на числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
Правило за делимост на 7
Какво е просто факторизиране
Списък на факторите по номер
Факторите са цели положителни числа, които се делят на дадено число точно, без остатък. С други думи, ако едно число е фактор на друго число, то може да се раздели равномерно на него. Например множителите на 12 са 1, 2, 3, 4, 6 и 12, тъй като всички тези числа се делят на 12, без да остава остатък.
За да намерите множителите на число, можете да използвате правилата за делимост, които са набор от преки пътища, които ви позволяват бързо да определите дали едно число се дели на друго число. Например, ако дадено число се дели на 7, последната цифра трябва да е 7, 0 или кратна на 7.
В допълнение към правилото за делимост на 7 има и правила за делимост на други числа като 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10. Тези правила могат да бъдат полезни, когато се опитвате да намерите множителите на число , тъй като ви позволяват бързо да елиминирате числа, които не са фактори.
Други области на интерес, свързани с факторите, включват прости числа, които са числа, които имат само два фактора (1 и себе си), и съставни числа, които са числа, които имат повече от два фактора.
За да намерите факторите на конкретно число, можете да използвате онлайн калкулатор на факторите или да извършите изчисленията ръчно. За да използвате калкулатора, просто въведете числото, чиито фактори искате да намерите, и калкулаторът ще предостави списък с всички фактори за това число.

Правила за делимост на числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10

1: Числото се дели на 1, ако е цяло число.
2: Всяко четно число се дели на 2.
3: Едно число се дели на 3, ако сборът от неговите цифри се дели на 3.
4: Числото се дели на 4, ако последните две цифри образуват число, което се дели на 4.
5: Всяко число, завършващо на 0 или 5, се дели на 5.
6: Числото се дели на 6, ако се дели и на 2, и на 3.
7: За да определите дали едно число се дели на 7, вземете разликата от двойната цифра на единиците от числото, образувано от останалите цифри. Ако резултатът се дели на 7, същото е и оригиналното число.
8: Числото се дели на 8, ако последните три цифри образуват число, което се дели на 8.
9: Едно число се дели на 9, ако сборът от неговите цифри се дели на 9.
10: Всяко число, завършващо на 0, се дели на 10.

Правило за делимост на 7

Правилото за делимост на 7 гласи, че ако дадено число се дели на 7, разликата между двойната цифра на единиците и цифрата на десетките също трябва да бъде кратна на 7.
Например, разгледайте числото 76. За да проверим дали 76 се дели на 7, извършваме следното изчисление: (7 - 6) = 1. Тъй като 1 не е кратно на 7, 76 не се дели на 7.
От друга страна, помислете за числото 49. За да проверите дали 49 се дели на 7, извършваме следното изчисление: (4 x 2) - 9 = -1. Тъй като -1 е кратно на 7, 49 се дели на 7.
За да използвате това правило, можете просто да извършите изчислението, както е описано по-горе. Ако резултатът е кратен на 7, тогава оригиналното число също се дели на 7. Ако резултатът не е кратен на 7, тогава оригиналното число не се дели на 7.
Често задаваните въпроси относно факторите включват:
 • Как да намеря множителите на число?
 • Какви са правилата за делимост?
 • Какво представляват простите числа и съставните числа?
 • Как да използвам факторен калкулатор?
 • Какво е просто факторизиране

  Разлагането на прости множители е процес на намиране на прости множители на число. Простите множители са простите числа, които могат да бъдат умножени заедно, за да се образува оригиналното число. Например разлагането на прости множители на 12 е 2 x 2 x 3, тъй като тези три прости числа могат да бъдат умножени заедно, за да образуват 12. Разлагането на прости множители може да бъде полезно при намирането на най-големия общ множител или най-малкото общо кратно на две или повече числа.
  Например, разгледайте числото 60. Един от начините да намерите разлагането му на прости множители е да го разделите на най-малките прости числа (2, 3, 5, 7 и т.н.), докато резултатът стане просто число. Правейки това, получаваме:
  60/2 = 30 30/2 = 15 15/3 = 5 5/5 = 1
  И така, разлагането на прости множители на 60 е 2 x 2 x 3 x 5, или 2^2 x 3 x 5.

  Списък на факторите по номер

  Можете да използвате факторния калкулатор, за да получите списъка с фактори по-долу:
 • Коефициенти 1: 1;
 • Фактори на 2: 1, 2;
 • Фактори на 3: 1, 3;
 • Фактори на 4: 1, 2, 4;
 • Фактори на 5: 1, 5;
 • Фактори на 6: 1, 2, 3, 6;
 • Фактори на 7: 1, 7;
 • Фактори на 8: 1, 2, 4, 8;
 • Фактори на 9: 1, 3, 9;
 • Фактори на 10: 1, 2, 5, 10;
 • Фактори на 11: 1, 11;
 • Фактори на 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
 • Фактори на 13: 1, 13;
 • Фактори на 14: 1, 2, 7, 14;
 • Фактори на 15: 1, 3, 5, 15;
 • Фактори на 16: 1, 2, 4, 8, 16;
 • Фактори на 17: 1, 17;
 • Фактори на 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18;
 • Фактори на 19: 1, 19;
 • Фактори на 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
 • Фактори на 21: 1, 3, 7, 21;
 • Фактори на 22: 1, 2, 11, 22;
 • Фактори на 23: 1, 23;
 • Фактори на 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24;
 • Фактори на 25: 1, 5, 25;
 • Фактори на 26: 1, 2, 13, 26;
 • Фактори на 27: 1, 3, 9, 27;
 • Фактори на 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28;
 • Фактори на 29: 1, 29;
 • Коефициенти на 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30;
 • Фактори на 31: 1, 31;
 • Фактори на 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32;
 • Фактори на 33: 1, 3, 11, 33;
 • Фактори на 34: 1, 2, 17, 34;
 • Фактори на 35: 1, 5, 7, 35;
 • Коефициенти на 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36;
 • Фактори на 37: 1, 37;
 • Фактори на 38: 1, 2, 19, 38;
 • Фактори на 39: 1, 3, 13, 39;
 • Коефициенти на 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40;
 • Фактори на 41: 1, 41;
 • Фактори на 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42;
 • Фактори на 43: 1, 43;
 • Фактори на 44: 1, 2, 4, 11, 22, 44;
 • Коефициенти на 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45;
 • Фактори на 46: 1, 2, 23, 46;
 • Фактори на 47: 1, 47;
 • Коефициенти на 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48;
 • Фактори на 49: 1, 7, 49;
 • Коефициенти на 50: 1, 2, 5, 10, 25, 50;
 • Фактори на 51: 1, 3, 17, 51;
 • Фактори на 52: 1, 2, 4, 13, 26, 52;
 • Фактори на 53: 1, 53;
 • Коефициенти на 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54;
 • Фактори на 55: 1, 5, 11, 55;
 • Коефициенти на 56: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56;
 • Фактори на 57: 1, 3, 19, 57;
 • Фактори на 58: 1, 2, 29, 58;
 • Фактори на 59: 1, 59;
 • Коефициенти на 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60;
 • Фактори на 61: 1, 61;
 • Фактори на 62: 1, 2, 31, 62;
 • Фактори на 63: 1, 3, 7, 9, 21, 63;
 • Фактори на 64: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64;
 • Коефициенти на 65: 1, 5, 13, 65;
 • Коефициенти на 66: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66;
 • Фактори на 67: 1, 67;
 • Коефициенти на 68: 1, 2, 4, 17, 34, 68;
 • Фактори на 69: 1, 3, 23, 69;
 • Коефициенти на 70: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70;
 • Фактори на 71: 1, 71;
 • Коефициенти на 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72;
 • Фактори на 73: 1, 73;
 • Фактори на 74: 1, 2, 37, 74;
 • Коефициенти на 75: 1, 3, 5, 15, 25, 75;
 • Фактори на 76: 1, 2, 4, 19, 38, 76;
 • Фактори на 77: 1, 7, 11, 77;
 • Фактори на 78: 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78;
 • Фактори на 79: 1, 79;
 • Коефициенти на 80: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80;
 • Фактори на 81: 1, 3, 9, 27, 81;
 • Фактори на 82: 1, 2, 41, 82;
 • Фактори на 83: 1, 83;
 • Коефициенти на 84: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84;
 • Фактори на 85: 1, 5, 17, 85;
 • Фактори на 86: 1, 2, 43, 86;
 • Фактори на 87: 1, 3, 29, 87;
 • Коефициенти на 88: 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88;
 • Фактори на 89: 1, 89;
 • Коефициенти на 90: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90;
 • Фактори на 91: 1, 7, 13, 91;
 • Фактори на 92: 1, 2, 4, 23, 46, 92;
 • Фактори на 93: 1, 3, 31, 93;
 • Фактори на 94: 1, 2, 47, 94;
 • Фактори на 95: 1, 5, 19, 95;
 • Коефициенти на 96: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96;
 • Фактори на 97: 1, 97;
 • Коефициенти на 98: 1, 2, 7, 14, 49, 98;
 • Коефициенти на 99: 1, 3, 9, 11, 33, 99;
 • Коефициенти на 100: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100;
 • Коефициенти на 104: 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104;
 • Коефициенти на 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105;
 • Коефициенти на 108: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108;
 • Коефициенти на 110: 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110;
 • Коефициенти на 112: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112;
 • Фактори на 117: 1, 3, 9, 13, 39, 117;
 • Коефициенти на 120: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120;
 • Фактори на 121: 1, 11, 121;
 • Фактори на 125: 1, 5, 25, 125;
 • Коефициенти на 126: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126;
 • Коефициенти на 130: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130;
 • Коефициенти на 132: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132;
 • Коефициенти на 135: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135;
 • Коефициенти на 140: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140;
 • Коефициенти на 144: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144;
 • Фактори на 147: 1, 3, 7, 21, 49, 147;
 • Коефициенти на 150: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150;
 • Коефициенти на 162: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162;
 • Фактори на 169: 1, 13, 169;
 • Коефициенти на 175: 1, 5, 7, 25, 35, 175;
 • Коефициенти на 180: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180;
 • Коефициенти на 189: 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189;
 • Коефициенти на 192: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192;
 • Коефициенти на 196: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196;
 • Коефициенти на 200: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200;
 • Коефициенти на 210: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210;
 • Коефициенти на 216: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216;
 • Коефициенти на 225: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225;
 • Коефициенти на 240: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240;
 • Фактори на 245: 1, 5, 7, 35, 49, 245;
 • Коефициенти на 250: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250;
 • Коефициенти на 256: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256;
 • Коефициенти на 270: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270;
 • Коефициенти на 288: 1, *2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288;
 • Коефициенти на 294: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294;
 • Коефициенти на 300: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300;
 • Фактори на 343: 1, 7, 49, 343;
 • Коефициенти на 360: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360;
 • Коефициенти на 375: 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375;
 • Коефициенти на 400: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400;
 • Коефициенти на 500: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500; и
 • Коефициенти на 625: 1, 5, 25, 125, 625.
 • Как да факторизирам полиноми?

  Разлагането на полиноми на множители включва намиране на факторите на полинома, които могат да бъдат умножени заедно, за да се равняват на оригиналния полином. Има няколко техники, които могат да се използват за факторизиране на полиноми, включително:
 • Изваждане на най-големия общ множител: При този метод търсите най-голямото число, което разделя равномерно всички членове на полинома. След това това число може да бъде отделено от всеки член, което води до опростен полином.
 • Разлагане чрез групиране: Този метод включва групиране заедно на двойки термини, които имат общ фактор, и след това разлагане на този общ фактор.
 • Разлагане на квадратни множители: Квадратните са полиноми, които имат степен 2 и могат да бъдат разложени на множители с помощта на квадратната формула или чрез довършване на квадрата.
 • Факторизиране с помощта на теоремата за рационалния корен: Ако полиномът има рационални корени (корени, които могат да бъдат изразени като отношение на две цели числа), тогава те могат да бъдат намерени с помощта на теоремата за рационалния корен.
 • Какво е просто разлагане?

  Разлагането на прости множители е процес на изразяване на число като произведение на неговите прости множители. Простото число е цяло положително число, което няма делители на цяло число, различни от 1 и себе си. Например разлагането на прости множители на 12 е 2 x 2 x 3, тъй като това са простите множители, които се умножават заедно, за да бъдат равни на 12.

  Какво е общ фактор?

  Общ множител е число, което се дели равномерно на две или повече други числа. Например общите множители на 12 и 18 са 1, 2, 3 и 6, тъй като това са числата, които се разделят поравно на 12 и 18.

  Какво представляват факторните двойки?

  Двойките фактори са двойки числа, които се умножават заедно, за да се равняват на дадено число. Например двойките фактори от 12 са (1,12), (2,6) и (3,4).
  John Cruz
  Автор на статията
  John Cruz
  Джон е докторант със страст към математиката и образованието. В свободното си време Джон обича да ходи на туризъм и колоездене.
  Фактор Калкулатор български
  Публикувано: Sat Feb 04 2023
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Фактор Калкулатор към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  Векторният калкулатор за кръстосани продукти намира кръстосаното произведение на два вектора в триизмерно пространство.

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  С нашия калкулатор 30 60 90 триъгълник можете да решите специалния правоъгълен триъгълник.

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Този калкулатор на очакваната стойност ви помага да изчислите очакваната стойност (наричана още средна стойност) на дадения набор от променливи с техните вероятности.

  Онлайн Научен Калкулатор

  Този научен калкулатор осигурява прости и усъвършенствани математически функции в лесно за използване приложение.

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Този безплатен калкулатор ви дава стандартното отклонение, дисперсията, средната стойност и сумата на даден набор от данни.

  Процент Калкулатор

  Този процент калкулатор е безплатен онлайн калкулатор за изчисляване на проценти. Разберете какво е X% от Y?

  Калкулатор На Дроби

  Този калкулатор на безплатни дроби може да се използва за намиране на резултата за добавяне, изваждане, умножаване и разделяне на две общи дроби.

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Открийте правилните измервания за любимата си рецепта с този безплатен калкулатор, който лесно превръща паунда в чаши! Работи с чаши за САЩ и UK!

  Калкулатор На Окръжност

  Използвайте този безплатен калкулатор на обиколката на кръга, за да изчислите радиуса на кръга, диаметъра на кръга, обиколката на кръга и площта на кръга.

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Определете двойния ъглов еквивалент на даден ъгъл с този безплатен калкулатор! Намерете повече информация за формулата за двоен ъгъл.

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Този безплатен калкулатор изчислява втория, третия и по -високи показатели и корени. Предлага се и формула.

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Разберете лесно областта на триъгълника с нашия безплатен калкулатор на площ на триъгълника! Можете да изчислявате с основа и височина, три различни страни и много други. Работи с ъгли и радиани!

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Разберете котерминалните ъгли с нашия калкулатор за котерминални ъгли! Работи с градуси и радиани, за да открие положителни и отрицателни котерминални ъгли!

  Точков Продукт Калкулатор

  Изчислете лесно математически продукти с точки, скаларни продукти и ъгли на точки с точки за вашите вектори.

  Калкулатор На Средната Точка

  Разберете лесно средните точки за линия или триъгълник с нашия калкулатор на средната точка! Тази страница също ще ви научи на ценна формула за средната точка!

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Разберете лесно правилното количество значими цифри във вашия номер с нашия инструмент за значими фигури!

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Разберете лесно дължината на дъгата на кръг с този онлайн математически калкулатор!

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Изчислете точката оценка лесно с нашия безплатен онлайн инструмент!

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Изчислете лесно всяко процентно увеличение с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Изчислете мигновено процентната разлика с нашия математически калкулатор за процентна разлика!

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  Този безплатен онлайн калкулатор изчислява линейната интерполация и линейната екстраполация. Той също така осигурява наклона на линейното уравнение.

  QR Калкулатор За Разлагане

  Разберете ортонормална матрица и горна триъгълна матрица лесно с нашия безплатен онлайн калкулатор за QR разлагане!

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Този матричен калкулатор за транспониране ви помага да намерите транспониране за всяка матрица.

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Открийте хипотенузата за всички видове триъгълници лесно с нашия безплатен математически калкулатор!

  Тригонометричен Калкулатор

  Изчислете лесно тригонометрични стойности Sin, Cos, Tan, Cot, Sec и Csc с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  Открийте лесно дясната страна и ъгъла на триъгълник с нашия безплатен онлайн калкулатор!

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Изчислете лесно хипотенузата, измерванията и съотношението с нашия триъгълен калкулатор 45 45 90.

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Изчислете лесно матричните умножения с нашия безплатен онлайн математически калкулатор!

  Среден Калкулатор

  Изчислете лесно средната стойност на числата с нашия безплатен онлайн математически калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Този инструмент генерира наистина произволно число между произволни две числа.

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Този калкулатор изчислява границата на грешка за проучвания въз основа на размера и пропорцията на извадката. Освен това ви позволява да зададете желаното ниво на увереност.

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  Този онлайн инструмент изчислява ъгъла между два вектора и има всички възможни векторни комбинации.

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите LCM или LCD за определен набор от числа.

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Този онлайн калкулатор изчислява площта на фигура, измерена във футове. Работи с всякакви форми и мерни единици!

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Това е онлайн калкулатор, който може да изчислява експоненти.

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Този онлайн инструмент изчислява остатъка от деление.

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Изчислете лесно пряката пропорция на числата с нашия безплатен калкулатор Правило на трите.

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Квадратните уравнения са всяка полиномна алгебра от втора степен, имаща следната форма в алгебрата.

  Калкулатор На Сумата

  Този калкулатор за нотация на сумиране ви позволява бързо да изчислите сумирането на определено число, известно още като Сигма. Затова често се нарича сигма калкулатор. Той също така ви дава извадка от поредицата, за да бъде сума. Може да се използва в прост режим за изчисляване на проста сума, използвайки даден набор от числа.

  Калкулатор На Периметъра

  Това е безплатен онлайн инструмент, който ще изчисли периметъра на различни форми.

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Това е калкулатор, който изчислява z-резултата на набор от данни.

  Калкулатор На Фибоначи

  Този калкулатор на Фибоначи може да се използва за изчисляване на термините произволно на последователността на Фибоначи.

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка капсула.

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на различни форми.

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на всяка триъгълна призма.

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на кутия.

  Калкулатор За Обем На Конуса

  Този калкулатор изчислява обема на конуса и може да се използва за решаване на училищни проблеми.

  Калкулатор За Обем На Куба

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на всеки куб.

  Калкулатор На Обема На Цилиндъра

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на цилиндъра.

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Това е онлайн калкулатор, който ще ви помогне да изчислите разширяването на мащабния фактор на обект.

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулаторът на индекса на биоразнообразието на Шанън може да се използва за изчисляване на разнообразието от видове в дадена общност. Еколозите могат да използват индекса на разнообразието на Шанън, за да получат полезна информация за местообитанието.

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Използвайте този калкулатор за теорема на Байес онлайн, за да определите вероятността за събитие, което е условно от друго. Това изчисление взема предвид предходната вероятност за A, вероятностите B условно и A условно и A условно.

  Антилогаритъм Калкулатор

  Антилогаритмният калкулатор ви позволява да изчислите функцията на обратния логаритъм. Изчислете антилогаритъма за произволно число с произволна основа, независимо дали е 10, естествен антилогаритъм или друго число.

  Eˣ Калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да изчислите e на степен на произволно число, което изберете.

  Калкулатор На Прости Числа

  Този калкулатор ще ви покаже дали едно число има просто число или е съставно.

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулаторът за експоненциален растеж изчислява крайната цена на количество въз основа на неговите първоначални стойности, темп на растеж и време.

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Изчислете размера на извадката въз основа на размера на популацията, нивото на доверие и границата на грешка.

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Този онлайн калкулатор ще покаже обратния дневник на въведеното число и база.

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Калкулаторът за разпределение на Поасон ще ви позволи да определите вероятността събитие да се случи няколко пъти през определен период от време.

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Този калкулатор ще ви помогне да намерите мултипликативната обратна на цяло число, десетична дроб, дроб или смесено число.

  Процентен Калкулатор На Марки

  Този калкулатор преобразува оценките от теста в проценти. Може да се използва за бързо изчисляване на процента на една или повече тестови оценки (марки) и максималния брой оценки.

  Калкулатор На Съотношение

  Този калкулатор може да се използва за определяне на размерите на изображенията, когато ги преоразмерявате.

  Калкулатор На Емпирични Правила

  Калкулаторът за емпирично правило, известен още като „изчисление по правило 68 95 99“, е инструмент, който ви позволява да определите диапазоните, които са или 1 или 2 стандартни отклонения, или 3 стандартни отклонения. Този калкулатор ще ви покаже диапазоните, в които са съответно 68, 95 или 99,7% от нормално разпределените данни.

  P-стойност-калкулатор

  Този невероятен инструмент ще ви позволи да намерите p-стойността. Можете да използвате тестови статистики, за да определите коя p-стойност е едностранна и коя е двустранна.

  Калкулатор За Обем На Сфера

  Това е безплатен калкулатор, който може да ви помогне да намерите обема на сфера.

  NPV Калкулатор

  Този онлайн калкулатор ще ви позволи да изчислите NPV (нетна настояща стойност) на инвестиция. Изчислението се основава на първоначалната инвестиция и дисконтовия процент. Можете също така да изчислите вътрешни норми на възвръщаемост (IRR), брутна възвръщаемост и нетни парични потоци.

  Процентно Намаление

  Използвайте този калкулатор, за да разберете как процентно намаление с произволна сума ще промени резултата. Просто въведете първоначалната стойност, процентното намаление и новата стойност, за да изчислите промяната.

  Калкулатор За Площ

  Нашият интуитивен инструмент ви позволява да избирате от различни форми и изчислява площта им с миг на око.

  Калкулатор На Вероятностите

  Вероятностният калкулатор ви позволява да изследвате връзките на вероятността между две отделни събития. Това ви позволява да разберете по-добре как са свързани събитията и по този начин прави прогнозите по-точни.

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Използвайте нашия калкулатор за дроби в десетични знаци, за да конвертирате лесно дроби в десетични знаци и обратно!

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число

  Преобразувайте дроб в калкулатор със смесени числа, като използвате нашия лесен инструмент