Kimya Hesaplayıcıları

Gibbs Free Energy Için Hesap Makinesi

Gibbs enerji hesaplayıcı, bir kimyasal reaksiyonun kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek için ideal bir araçtır.

Gibbs Serbest Enerji Hesaplayıcısı

Sonuç

formül

G = ΔH - T * ΔS

ΔG, Gibbs serbest enerjisindeki değişimdir.

ΔH entalpideki değişimdir

ΔS entropideki değişimdir

T, Kelvin cinsinden sıcaklıktır

tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

Gibbs Serbest Enerjinin Tanımı
Gibbs Serbest Enerjisi Nasıl Belirlenir?
Gibbs Serbest Enerji Denklemi
Gibbs içermeyen enerji tam olarak nedir?
Delta G denklemi nedir ve nasıl çalışır?
Entalpiyi (veya entropiyi) diğer niceliklerden ayıran nedir?

Gibbs Serbest Enerjinin Tanımı

Entalpi ve entropinin toplamı Gibbs enerjisi olarak bilinir. Sıcaklık sabit kaldığında, bir termodinamik sistemde yapılabilecek maksimum iş miktarını ölçer. G ile sembolize edilir.
Gibbs enerjisi, Gibbs fonksiyonları ve serbest Entalpi olarak da bilinen Gibbs'siz enerjinin birkaç başka adı vardır. Kapalı bir sistemin üretebileceği en fazla çıktıyı temsil eder.

Gibbs Serbest Enerjisi Nasıl Belirlenir?

Adımları kullanarak, kimyasal reaksiyonların Gibbs içermeyen enerjisini hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz.
 • Değişimin entalpisini, sıcaklığını ve entropisini görebilirsiniz.
 • Entropi elde etmek için sıcaklık değişimi çarpılır.
 • Serbest Gibbs enerjisi, çarpım ile entalpi farkının çarpılmasıyla elde edilir.
 • Gibbs Serbest Enerji Denklemi

  Delta G formülünü nasıl uygulamak istediğinize bağlı olarak iki seçenek vardır.
  DG sıfırsa, tüm reaksiyonlar kendiliğinden olur ve gerçekleşmesi için hiçbir dış enerji gerektirmez. Herhangi bir katkıda bulunmanıza gerek yoktur; İlgili atomlar nedeniyle yanıt kendi kendine başlayacaktır.
  DG 0'ı aşarsa, reaksiyon kendiliğinden olmaz ve başlaması için ek enerjiye ihtiyaç duyar. Bu harici enerjiyi sağlamak için ışık, ısı veya diğer enerji kaynaklarını kullanabilirsiniz.
  Gibbs enerjisi, sistemin entalpisinin sıcaklık ve entropi toplamından çıkarılmasıyla belirlenir.
  G = H + TS
  Nerede,
  G, serbest Gibbs enerjisini belirtir
  entalpi H
  Sıcaklık T
  S'de entropi
  Gibbs serbest enerjisini tanımlamak için bir durum fonksiyonu kullanılabilir. Değiştirilmiş Gibbs enerji formülü aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
  DG = DH – DS
  Gibbs Helmholtz formülü bu
  Reaksiyon spontan değildir çünkü DG > 0
  DG 0. Bu ekzergonik, spontane bir reaksiyondur.
  DG = 0 olduğunda yanıt dengededir

  Gibbs içermeyen enerji tam olarak nedir?

  Kimyasal bir reaksiyonu gerçekleştirmek için gereken enerji miktarı Gibbs içermeyen enerji olarak bilinir. Büyümeden kapalı bir sistem tarafından şimdiye kadar üretilen en fazla iştir.

  Delta G denklemi nedir ve nasıl çalışır?

  Gibbs serbest enerjisi delta G denklemi DG = DH - DS kullanılarak hesaplanabilir.

  Entalpiyi (veya entropiyi) diğer niceliklerden ayıran nedir?

  Sistemin iç enerjisi ile doğru orantılı olan enerji entalpi olarak bilinir. Moleküler öngörülemezliğin ölçümü entropi olarak bilinir. Bir sistemdeki tüm enerjilerin toplamı entalpi ile ölçülür. Bu enerjilerin toplamı olan entropi, sıcaklık yükseldikçe büyür.
  Parmis Kazemi
  makale yazarı
  Parmis Kazemi
  Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
  Gibbs Free Energy Için Hesap Makinesi Türkçe
  Yayınlanan: Mon Dec 20 2021
  Kimya hesaplayıcıları kategorisinde
  Gibbs Free Energy Için Hesap Makinesi kendi web sitenize ekleyin

  Diğer kimya hesaplayıcıları

  Kimya Mol Hesap Makinesi

  Bizim mol gram dönüştürücümüz, moleküler ağırlık, kütle ve moller arasında dönüştürmeyi kolaylaştırır.

  Molarite Hesaplayıcı

  Bu hesaplayıcı, herhangi bir çözeltinin kütle konsantrasyonunu molar konsantrasyona dönüştürür. Ayrıca gram/ml'yi mol olarak yeniden hesaplar. İstenen molarite düzeyine ulaşmak için gereken herhangi bir maddenin kütlesini hesaplamak da mümkündür.

  Kütle Yüzdesi Hesaplayıcı

  Bir bileşenin kütlesi ile maddenin toplam ağırlığı arasındaki yüzde oranınızı belirlemek için kütle yüzdesi hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

  Çözelti Seyreltme Hesaplayıcısı

  Çözelti seyreltme hesaplayıcısı, keyfi bir hacim elde etmek için bir stok çözeltinin bilinen bir konsantrasyonda nasıl seyreltileceğini hesaplar.

  Nernst Denklemi Hesaplayıcısı

  Bu Nernst denklem hesaplayıcısı, elektrokimya için temel formül olan Nernst Denklemini (Hücre Potansiyeli denklemi olarak da bilinir) gösterir.